Sunday, May 26, 2024

Autodesk 2009 – nowa linia rozwiązań

W Warszawie, 5 marca 2008 r. w Hotelu Intercontinental, odbyła się Konferencja poświęcona prezentacji nowej linii rozwiązań Autodesk 2009. Spotkanie zostało zorganizowane dla grupy dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką związaną z produkcją, zarządzaniem, wprowadzaniem nowoczesnych technologii dla produkcji oraz samym oprogramowaniem.

Od 2D do 3D z formą wtryskową

Początki CAD były chyba w większości polskich firm podobne. Zaczęło się od Autocada. Łatwy do opanowania, cenowo przystępny, a czas potrzebny doświadczonemu konstruktorowi oprzyrządowania – korzystającemu dotychczas z deski kreślarskiej – na wdrożenie do pracy z programem był praktycznie pomijalny w porównaniu z programami CAD3D. Autocad oraz różnego rodzaju rozszerzenia, np. wspomagające konstrukcje skrzynki formy wtryskowej, wykorzystując gotowe widoki 2D poszczególnych typów płyt oraz pozwalające generować przekroje przez takie zestawienie 2D, były kolejnym etapem. Znacznie zmniejszyła się pracochłonność, a co za tym idzie, czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji

„Nowy, wspaniały świat” rozwoju produktu

Globalne Środowisko Współpracy (Global Collaboration Environment) pozwala partnerom pracującym nad 787 projektować, konstruować i testować podzespoły i systemy produkcyjne, które mają być wykorzystane do budowy samolotu, przy użyciu technologii cyfrowej, zanim jeszcze rozpocznie się „fizyczna” produkcja

Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III)

Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę Czytelnika na aspekt związany bezpośrednio z konstruktorem jako tym, który nie tylko korzysta z zasobów tego środowiska, ale także współuczestniczy w jego definicji i rozbudowie

Autodesk Inventor 2010 – Narzędzia do projektowania części z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne z uwagi na swe wszechstronne, modyfikowalne właściwości oraz koszty wytworzenia stały się w ostatnich latach niezwykle popularnym materiałem w wielu branżach przemysłowych, wypierając tam, gdzie to możliwe elementy metalowe. Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych wymaga jednak nieco innych metod i narzędzi modelowania i ma to cały szereg przyczyn, jak np. uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przygotowanie do montażu w zespołach lub też zapewnienie wykonalności. Elementy z tworzyw sztucznych to często bryły cienkościenne, a więc wymagające kontroli grubości ścian, pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych, wymagające wydajnego mechanizmu zaokrąglania krawędzi, wzmacniane odpowiednio w zależności od przewidywanego sposobu i natężenia eksploatacji, wyposażone w różnorakie formy ożebrowania. Spośród udoskonaleń nowej wersji Autodesk Inventor Suite 2010 można wyodrębnić cały szereg funkcji wspierających projektantów podczas projektowania elementów z tworzyw.

iMap do Inventora

Autodesk poinformował o wprowadzeniu iMap – nowego dodatku wzbogacającego możliwości oprogramowania Autodesk Inventor, umożliwiając użytkownikom łatwiejszą nawigację różnych elementów w ich cyfrowych modelach.

Kompletne rozwiązanie robotyczne zaprojektowane w ciągu jednej minuty przy pomocy narzędzia RBTX Machine Planner

W sytuacji idealnej, klient może szybko zdecydować się na odpowiedniego robota. Ale jak stworzyć idealne miejsce pracy dla nowego asystenta? Machine Planner na RBTX.com,...

Moda na Vaulta

Podczas tworzenia nowych projektów w Autodesk Inventor jedną z frapujących opcji dla początkujących użytkowników programu jest wybór między typem projektu „pojedynczy”, a typem „Vault”. Zaznaczenie jednego lub drugiego typu na pierwszy rzut oka nie wpływa na sposób pracy z Inventorem. O co tu chodzi? Dziś zastanowimy się nad tym, co tak naprawdę oznacza praca z projektami „vaultowymi”

Jak sztuczna inteligencja zwiększa możliwości cyfrowych bliźniaków

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i sztuczna inteligencja (AI), a także ich interfejsy: rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość, mogą odegrać istotną rolę w tworzeniu i...

Latająca platforma badawcza

Zaprojektowany i konstruowany przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki bezzałogowy model badawczy nowoczesnego samolotu pasażerskiego - IEP, już niedługo wzbije się w powietrze