„Od pomysłu do przemysłu” – wystartował największy polski inkubator innowacyjności

Inkubator innowacyjności Science2Business to projekt skierowany do polskich naukowców, inżynierów i pomysłodawców, funkcjonujący w ramach finansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Celem inicjatywy jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o nowatorskie rozwiązania z zakresu biotechnologii (i telemedycyny), energii odnawialnej oraz technologii informatycznych i mobilnych. Do inkubatora mogą zgłaszać się pomysłodawcy z całego kraju. Partnerami projektu są: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

     

Science2Business wypełnia tzw. lukę kapitałową. Stanowi pierwsze, najistotniejsze ogniwo w łańcuchu finansowania “od pomysłu do przemysłu”. Chcemy udowodnić, że nowatorskie rozwiązania i zyski z ich komercjalizacji mogą pozostawać w Polsce, a nie wyjeżdżać z kraju, czasem oddane za ułamek ich wartości. Rolą inkubatora jest pobudzenie szerokiej grupy naukowców, inżynierów i pomysłodawców, a także przedstawicieli biznesu do rozwoju innowacyjnych technologii, budowania na ich bazie dochodowych firm – powiedział Krzysztof Czaplicki, dyrektor ds. biotechnologii Science2Business.

 

Wsparcie, które Science2Business oferuje naukowcom i pomysłodawcom to m.in. ocena możliwości komercjalizacji pomysłów i ich potencjału rynkowego, a także ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Autorzy innowacji mają dostęp do infrastruktury umożliwiającej testy i prototypowanie oraz do sieci ekspertów branżowych. Istotną pomocą jest również tworzona w ramach inkubatora strategia komercjalizacji i wdrożenia poszczególnych projektów, a co za tym idzie wsparcie przy tworzeniu i zarządzaniu firmami wprowadzającymi innowacje na rynek.

Firmy powstałe wokół pomysłów zgłoszonych do inkubatora mają szansę na dofinansowanie w kwocie do 200 tys. EURO, a także pomoc w pozyskiwania dalszych funduszy.

Nazwa: Science2Business – inkubator innowacyjności.

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zasięg: cała Polska, ze szczególnym uwzględnieniem regionów: Lubelskie, Mazowieckie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie.

Partnerzy:

* Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

* Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

* Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki

* Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Cechy projektu:

* trzy branże: biotechnologia (i telemedycyna), energia odnawialna oraz technologie informatyczne i mobilne

* najlepsi eksperci z poszczególnych branż, doświadczeni specjaliści z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a także zarządzania, marketingu i HR; ponadto doskonali eksperci z zakresu inwestycji kapitałowych i pozyskiwania finansowania do rozwoju innowacyjnych firm, zarówno poprzez giełdę, jak i współpracę z funduszami venture capitals, czy private equity.

Science2Business w liczbach:

* wysokość dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

2007-2013: ponad 19 mln zł

* czas trwania projektu: minimum 3 lata

* możliwość dofinansowania firm stworzonych wokół projektów zgłoszonych

do inkubatora w kwocie do 200 tys. EURO

* doskonałe perspektywy dalszego dofinansowania ze strony polskiego biznesu.

     

Zespół Science2Business to grono wykwalifikowanych ekspertów o bogatym doświadczeniu w zakresie dokonywania analizy i komercjalizacji projektów innowacyjnych, wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transferu wiedzy do biznesu.

     

Naukowcy, inżynierowie, pomysłodawcy, którzy chcą zgłosić projekt do realizacji w inkubatorze Science2Business mogą skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.science2business.pl lub przesłać krótki opis swojej koncepcji na adres zglos.innowacje@science2business.pl