Firma Blue Earth Technology opracowuje nowy silnik pneumatyczny

Firma twierdzi, że jest to pierwsze zastosowanie siłowników pneumatycznych do uzyskania ruchu obrotowego

Zasilane sprężonym powietrzem (lub azotem) silniki pneumatyczne są proste w konstrukcji, oferują zmienne obroty i są stosunkowo niedrogie w porównaniu do silników elektrycznych. Zasadniczą zaletą jest to, że mogą pracować w środowiskach łatwopalnych lub grożących wybuchem.

Firma Blue Earth Technology opracowała nowy silnik z napędem pneumatycznym, który oferuje nowe rozwiązania dla tej znanej od dawna technologii. Wynalazca Roy Rafalski stwierdza, że zakres obrotów dla tego koncepcyjnego – testowego modelu, bez obciążenia, z użyciem podstawowych czujników magnetycznych do sterowania zaworami zamocowanymi na obydwu wyjściach każdego siłownika pneumatycznego, dla pulsowego podawania sprężonego powietrza wynosi od 100 do 850 obr./min.

Rafalski jest przekonany, że maksymalne obroty wynoszące 4000 obr./min mogą być osiągnięte i utrzymywane z zastosowaniem elektronicznego sterownika oraz odpowiednich  zaworów. Nowe rozwiązanie może łatwo konkurować z silnikami gazowymi o podobnej mocy.

Design News nie otrzymał szczegółowej specyfikacji oraz schematów tej zastrzeżonej i nietypowej konstrukcji napędowej. Jedynie przedstawione zostało zamieszczone zdjęcie, ukazujące silnik z zewnątrz oraz krótkie wyjaśnienie – Podstawowy ruch liniowy uzyskany przez siłownik przenosi maksymalną siłę tego siłownika na jego mechanizm obrotowy.

Rafalski stwierdza, że jest to pierwsza konstrukcja silnika pneumatycznego z zastosowaniem siłowników w celu uzyskania ruchu obrotowego. Zastosowanie dwóch tłumików sugeruje, że zostały użyte siłowniki jednostronnego działania. W przypadku użycia siłowników dwustronnego działania, Rafalski stwierdza, że moment obrotowy jest większy o około 88% przy jednoczesnym większym zużyciu sprężonego powietrza.

Zapytany o metodę ustalania położenia kątowego wałka i sterowania zaworami powietrznymi, Rafalski twierdzi, że podawanie sprężonego powietrza może odbywać się na kilka sposobów – elektronicznie lub mechanicznie. W celu uzyskania i utrzymywania stałych obrotów, mocy wyjściowej dla przemysłowego zastosowania, system potrzebowałby stałej modulacji pulsów sprężonego powietrza.

Ostateczny sposób sterowania uzależniony byłby jednak od producenta. Blue Earth Technology nie planuje produkcji tych silników. Oferuje jedynie zainteresowanym firmom prawa do produkcji na podstawie licencji do tej nowej technologii.