Zaawansowane wykrywanie kolorów

Lepsze możliwości detekcji i oprogramowanie stwarzają alternatywę dla systemów wizyjnych

Powstaje nowa, posiadająca lepsze parametry generacja czujników koloru, która ma wypełnić lukę między podstawowymi czujnikami koloru i systemami wizyjnymi. Te nowe urządzenia oferują lepsze możliwości detekcji, wiele metod oceny kolorów oraz oprogramowanie narzędziowe na PC, które upraszcza konfigurację i kalibrację aplikacji.

Zaawansowane czujniki koloru zapewniają użytkownikowi lepszą kontrolę, lepszy wgląd w proces i większą elastyczność bez potrzeby stosowania zewnętrznego oświetlenia, dostosowanego do wymagań użytkownika oprogramowania oraz skomplikowanej konfiguracji, jakie często wiążą się z systemami wizyjnymi – twierdzi Jeff Allison, kierownik ds. produktów z dziedziny detekcji fotoelektrycznej w firmie Pepperl+Fuchs.

Allison stwierdza, że najważniejszym krokiem naprzód z perspektywy klienta jest lepsze oprogramowanie narzędziowe umożliwiające wgląd w to, co dzieje się wewnątrz czujnika koloru. Pakiety oprogramowania na PC umożliwiają użytkownikowi korzystanie z narzędzi graficznych do mapowania kolorów, które identyfikuje czujnik i, poprzez fluktuację koloru, pozwalają na dokładną kontrolę, jakie odcienie i inne atrybuty ulegają zmianie, gdy obiekt zostaje przesunięty. Graficzna prezentacja tego, co się dzieje, daje użytkownikowi lepszą kontrolę nad sposobem identyfikacji koloru.

Zaawansowane czujniki koloru uczą się i oceniają kolory w sposób bardzo podobny do ludzkiego wzroku, stosując metodę addytywną, postrzegając każdy kolor jako składnik kolorów o wysokiej, średniej i niskiej częstotliwości.

Allison twierdzi, że zaawansowane czujniki dają także możliwość wyboru przestrzeni barw optymalnej do danego zastosowania. Różne typy przestrzeni barw określają współrzędne za pomocą różnych metod, zaś większość przestrzeni barw jest trójwymiarowa. W związku z tym, sensowna może być ocena kolorów w jednej przestrzeni barw pod kątem jednego zastosowania i całkiem inna przestrzeń barw, ze swoimi własnymi, oddzielnie określonymi współrzędnymi, pod kątem innego zastosowania.

Gdy czujnik identyfikuje kolor, przypisuje mu wartość numeryczną i współrzędne w trójwymiarowej przestrzeni barw – dodaje Allison. Każdy punkt w przestrzeni barw odpowiada jakiemuś kolorowi.

Przestrzenie barw można wykorzystywać do identyfikacji atrybutów koloru dla materiałów połyskujących, obiektów półprzezroczystych oraz podświetlenia obiektu takiego, jak kolorowa dioda emisyjna.

Nowe czujniki kolorów VCS210 firmy Pepperl+Fuchs pozwalają użytkownikom programować, oceniać, przetwarzać i wyświetlać do 255 odmiennych kolorów. Ich optymalny czas reakcji wynoszący 100?s jest do 10 razy krótszy niż w przypadku konkurencyjnych czujników koloru. W wielu zastosowaniach, zwiększona prędkość zwiększa produktywność poprzez zmniejszenie ilości sytuacji, w których w innym przypadku proces musiałby zwolnić tempo lub nawet zostać zatrzymany w celu kontroli.