Dassault Systèmes i Mistral AI nawiązują współpracę, aby zaoferować rozwiązania branżowe oparte na sztucznej inteligencji, które przyspieszą rozwój gospodarki generatywnej

Dassault Systèmes i Mistral AI ogłosiły partnerstwo na rzecz dostarczenia przemysłowi rozwiązań, wykorzystujących w zaufanym środowisku możliwości sztucznej inteligencji.

Od ponad 40 lat Dassault Systèmes wspiera firmy w rozwijaniu zrównoważonych innowacji w dziedzinie produkcji, nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia, a także w obszarach związanych z terenami miejskimi.

Wkraczając w erę gospodarki generatywnej, przemysł musi przejść od etapu produktu do doświadczenia, mając na uwadze zrównoważony rozwój oraz zastosowanie środowisk wirtualnych do rozszerzania i ulepszania świata rzeczywistego.

Postęp, jaki dokonał się w rozwoju sztucznej inteligencji w ostatnim czasie pozwala na przyspieszenie  tego procesu. W szczególności w kontekście wykorzystania dużych modeli językowych (LLM),  jak te oferowane przez Mistral AI.

Łącząc modelowanie naukowe, symulację i sztuczną inteligencję, wirtualne bliźniaki oferują rozwiązania wzmacniające możliwości pracowników przyszłości. Dodatkowo udostępniają wiedzę branżową i know-how oraz odpowiadają na potrzeby przemysłu w zakresie niezawodności przy jednoczesnym zachowaniu własności intelektualnej.

Duże modele językowe od Mistral AI, w tym model „Large” dla klasy korporacyjnej spełniają wymagania Dassault Systèmes zachowując równowagę między wysoką dokładnością, szybkością reakcji i zrównoważoną wydajnością.

Partnerstwo Dassault Systèmes i Mistral AI dostarczy na rynek:

Nową ofertę dużych modeli językowych jako usługi (z ang. Large Language Models as a Service, LLMaaS) w portfolio OUTSCALE: usługa zapewni komercyjne duże modele językowe Mistral AI oferujące najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodność z przepisami, w tym z SecNumCloud. Będą one dostępne w ramach suwerennej infrastruktury OUTSCALE;

Doświadczenia generatywne wspierane przez LLM: w ciągu kilku sekund pozwalają odkryć i swobodnie poruszać się wśród dużych zbiorów wiedzy branżowej i know-how, co umożliwia usprawnione  korzystanie z potężnego dziedzictwa danych dla 350 tys. klientów Dassault Systèmes z sektora przemysłu. Doświadczenia generatywne odgrywają decydującą rolę w transformacji przemysłu na rzecz bardziej zrównoważonego świata.

– Cieszymy się z nawiązania współpracy z Dassault Systèmes, która potwierdza wspólne zaangażowanie w działanie na rzecz wysokiej wydajności, efektywności i bezpieczeństwa generatywnej sztucznej inteligencji – mówi Arthur Mensch, CEO i współzałożyciel Mistral AI.  – Z wykorzystaniem suwerennej infrastruktury i rozwiązań Dassault Systèmes dla przemysłu, realizujemy naszą misję, jaką jest rozszerzanie zastosowań przełomowej generatywnej AI.

– Dzięki wirtualnym bliźniakom opartym na sztucznej inteligencji wspieramy firmy na całym świecie. Współpraca z Mistral AI pozwoli nam oferować sprawdzone doświadczenia generatywne, zapewniając unikatowe połączenie modelowania naukowego, symulacji i sztucznej inteligencji – w tym modeli LLM – w suwerennym środowisku OUTSCALE. To partnerstwo dowodzi naszego zaangażowania w budowanie silnego ekosystemu technologicznego dla rozwiązań branżowych opartych na sztucznej inteligencji – komentuje Florence Hu-Aubigny, wiceprezes wykonawcza ds. badań i rozwoju w Dassault Systèmes.