Biuletyn dotyczący ochrony silników w związku z rewolucją IE3

Biuletyn Eaton „Ochrona silników w związku z rewolucją IE3”

Firma Eaton, producent rozwiązań do dystrybucji energii, opublikowała nowy biuletyn Ochrona silników w związku z rewolucją IE3, który omawia wpływ Dyrektywy ErP, dotyczącej produktów związanych z energią, na aparaturę rozdzielczą i układy zabezpieczeń silników elektrycznych. Biuletyn autorstwa Jana Nowaka, menedżera produktu w firmie Eaton, zapoznaje producentów maszyn i wykonawców instalacji z konsekwencjami dyrektywy dla konstrukcji silników oraz zawiera praktyczne wskazówki, które użytkownicy powinni wziąć pod uwagę podczas doboru urządzeń ochronnych.

„Wskutek wprowadzenia Dyrektywy ErP znacznie wzrosła świadomość sprawności energetycznej w sektorze przemysłowym”, wyjaśnia autor biuletynu, Jan Nowak. „Producenci silników elektrycznych wprowadzają obecnie wyroby o coraz wyższej sprawności energetycznej, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że nie pozostaje to bez wpływu na konstrukcję tych silników oraz stosowanych systemów zabezpieczeń”.

Biuletyn odnosi się do tego, jak wymagania określone w Dyrektywie ErP oraz przepisach dotyczących silników wymuszają na producentach silników elektrycznych dokonywanie zmian konstrukcyjnych w ich wyrobach. Autor omawia również wpływ dyrektywy na różne zagadnienia dotyczące charakterystyki elektrycznej silników, od stosowania grubszych drutów w uzwojeniach wirników do wyższych prądów rozruchowych.

Biuletyn Eaton analizuje zatem szczegółowo wpływ tej sytuacji na aparaturę łączeniową i zabezpieczenia. Producenci maszyn i wykonawcy instalacji otrzymują wskazówki dotyczące doboru właściwych urządzeń do konkretnych zastosowań oraz wymagań dyrektywy. Materiał omawia również zmiany konstrukcyjne w układach ochrony silników oraz zagrożenia zawiązane z ich modyfikacją.

Szacuje się, że silniki elektryczne odpowiadają za niemal dwie trzecie zużycia energii w przemyśle. Unia Europejska dostrzegła tu potencjał do ograniczenia zużycia energii i towarzyszącej mu emisji CO2 poprzez stosowanie technologii o wyższej sprawności oraz zastosowała odpowiednie środki, w tym Dyrektywę ErP 2009/125/WE, dotyczącą produktów związanych z energią.

Biuletyn można pobrać bezpłatnie pod adresem www.eaton.pl/moem-ee.