Rozwiązywanie wyzwań związanych z inteligentną produkcją w trzech wymiarach

Fot. freepik

Roboty przemysłowe stają się inteligentniejsze dzięki integracji sterowania peryferyjnego, napędów i innych produktów sterowania przemysłowego, w połączeniu z wizją maszynową, wykrywaniem siły i innymi technologiami wykrywania. Pomaga w tym oprogramowanie.

W ostatnich latach, ze względu na wpływ i rozprzestrzenianie się COVID-19, a także skomplikowane i niepewne zmiany w środowisku zewnętrznym, takie jak inflacja i zakłócenia w łańcuchu dostaw, ludzie musieli zwracać większą uwagę na marki, długoterminową jakość, stabilne dostawy i reakcje serwisowe produktów automatyki, sterowania i oprzyrządowania. Wzmocnienie odporności przedsiębiorstw również musiało stać się ważnym zadaniem, którego nie można ignorować w procesie wysokiej jakości rozwoju przemysłu wytwórczego.

Odporny łańcuch dostaw automatyki

Delta, producent automatyki przemysłowej, ma cztery sprawnie działające zakłady w Chinach kontynentalnych. Aby sprostać wyzwaniom środowiska zewnętrznego, Delta rozpoczęła planowanie budowy nowego zakładu w Chongqing w 2021 roku. Opierając się na elastycznym łańcuchu dostaw, Delta utrzymała stabilne dostawy podczas epidemii poprzez zwiększenie zapasów w odpowiednim czasie, zwiększenie krótkoterminowych zakupów i dostosowanie odporności materiałów — powiedział Chen Minren, dyrektor generalny działu elektromechanicznego Delta Greentech (China) Co., Ltd.

Delta rozszerzyła również obszar swojej działalności w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów i rynku, w tym produkty z zakresu zasilania i rozpraszania ciepła oraz automatyzacji i inteligentnych produktów energooszczędnych. W dalszym ciągu wzmacnia i ulepsza inteligentną produkcję.


Spostrzeżenia na temat inteligentnej automatyzacji, wydajności produkcji 

 

– Delta, producent automatyki, twierdzi, że modernizacja automatyki przemysłowej pomaga w osiągnięciu wydajności produkcji i celów zrównoważonego rozwoju.

 

– Cyfryzacja z automatyzacją oszczędza czas i zasoby.


Urządzenia automatyki, SCADA

W ostatnich latach Delta miała na swoim koncie kilka głośnych przejęć, w tym March Networks, firmy świadczącej usługi monitoringu wizyjnego, Universal Instruments, amerykańskiej firmy produkującej sprzęt automatyki oraz Trihedral, firmy zajmującej się oprogramowaniem przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) oraz kontroli nadzorczej i akwizycji danych (SCADA). Mają one na celu uzupełnienie linii produktów, jednocześnie lepiej wykorzystując swoje mocne strony w zakresie ekologicznej, niskoemisyjnej, cyfrowej i inteligentnej produkcji.

Te posunięcia przyniosły oczekiwane rezultaty. Od dziesięcioleci Delta pomagała wielu klientom na całym świecie w osiągnięciu cyfrowych i inteligentnych modernizacji. Chen Minren powiedział, że cele związane z cyfrową, ekologiczną, niskoemisyjną i inteligentną produkcją pomagają w stabilnym rozwoju automatyki przemysłowej Delta, przynosząc znaczny wzrost rok do roku.

Aby wdrożyć inteligentną produkcję, przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę inteligentny sprzęt, linię produkcyjną i cały zakład w rozsądnym zamówieniu. Chen powiedział, że Delta pomaga klientom osiągnąć cel inteligentnej produkcji, zaczynając od “sprzętu, linii produkcyjnej i fabryki” jako punktu wyjścia.

Modernizacja wydajności automatyzacji: Silniki, sterowniki PLC, wizja maszynowa, robotyka

Na poziomie inteligentnego sprzętu, opierając się na bogatym układzie produktów obejmującym falowniki, serwosystemy AC, programowalne sterowniki logiczne (PLC), kontrolery ruchu, czujniki i oprzyrządowanie, systemy wizyjne oraz roboty przemysłowe, Delta może pomagać klientom w modernizacji ich sprzętu. Przykładowo, inteligentny system wizyjny, pionowe roboty wieloprzegubowe oraz wizyjny system pomiarowy 3D człowiek-maszyna mogą skutecznie pomagać klientom z branży produkcji elektroniki, półprzewodników, nowych pojazdów energetycznych, wyrobów metalowych, pakowania żywności, logistyki i innych dziedzin w uzyskiwaniu danych pomiarowych oraz poprawie wydajności produkcji i jakości produktów.

Na poziomie inteligentnej linii produkcyjnej Delta może opracowywać dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania linii produkcyjnych. Łącząc różne urządzenia i zaawansowane technologie, takie jak IoT, Big Data i sztuczna inteligencja, Delta może przynieść klientom przyszłościowe i kompletne inteligentne rozwiązania produkcyjne.

Przykładowo, dzięki zintegrowanej platformie kontroli automatyzacji sprzętu, platformie zarządzania produkcją, centrum monitorowania i kontroli produkcji oraz inteligentnemu systemowi monitorowania zakładu, klienci mogą gromadzić informacje produkcyjne w czasie rzeczywistym i usprawniać zarządzanie ludźmi, maszynami, materiałami, metodami, środowiskiem i pomiarami w zakresie produkcji, jakości, sprzętu i magazynowania.

Na poziomie inteligentnej fabryki, Delta, pomagając w ekologicznej produkcji w przemyśle, może opracowywać inteligentne rozwiązania fabryczne dla klientów i dostarczać zintegrowane systemy konfiguracji przemysłowej z szybką instalacją, bezpiecznym tworzeniem kopii zapasowych, kompletną bazą danych i zarządzaniem zdarzeniami alarmowymi dla dużych i zaawansowanych programów lub obszarów automatyki fabrycznej. Technologie wspomagające obejmują przemysłowe oprogramowanie konfiguracyjne VTScada, pomagające użytkownikom z branży uzdatniania wody, petrochemicznej, gazu ziemnego, energetycznej i elektronicznej w osiąganiu celów związanych z zieloną inteligencją.

Bardziej inteligentna, cyfrowa automatyzacja

Wgląd w rynek zintegrowany z usługami w chmurze, oszczędność energii produkcyjnej i urządzenia automatyki zwiększyły inteligencję produktów, linii produkcyjnych i fabryk. Pomagają one klientom sprostać wyzwaniom związanym z inteligentną produkcją od punktu do linii i od powierzchni do powierzchni oraz czerpać korzyści z ery cyfrowej. Umożliwiając producentom oryginalnego sprzętu (OEM) wejście w inteligentną produkcję, Delta nadal koncentruje się na rozszerzaniu działalności w zakresie oszczędzania energii i czyni ogromne postępy w dziedzinie automatyzacji fabryk i automatyzacji procesów, powiedział Chen Minren.

Roboty przemysłowe mogą stać się bardziej inteligentne dzięki integracji peryferyjnych układów sterowania, napędów i innych produktów sterowania przemysłowego, w połączeniu z systemami wizyjnymi, czujnikami siły i innymi technologiami wykrywania, oprogramowaniem i nie tylko, od jednego dostawcy automatyki.

Funkcja kalibracji za pomocą jednego przycisku może zmniejszyć próg operacyjny użytkownika i pomagać firmom w spełnianiu wymagań produkcyjnych modelu elastycznej produkcji małoseryjnej. Ponadto, dzięki platformie integracji symulacji, klienci mogą dokończyć modelowanie i projektowanie pomagając sobie symulacją ścieżki robota przemysłowego i funkcjami wspomaganego komputerowo projektowania 3D/wspomaganego komputerowo wytwarzania (CAD/CAM). Tworząc ekskluzywną inteligentną stację roboczą robota z bazą danych aplikacji, skraca się czas planowania i zmniejsza nakład pracy ręcznej.


Stone Shi, redaktor naczelny Control Engineering China