ABB stymuluje badania w dziedzinie energetyki i automatyki na świecie – trwa proces przyjmowania wniosków do ABB Research Award

  Obecnie trwa nabór wniosków do międzynarodowej nagrody badawczej ABB Research Award im. Hubertusa von Gruenberga. Zaproszenie do składania wniosków w terminie do 31 stycznia 2016 roku skierowano do doktorantów w dziedzinie energetyki i automatyki z uczelni wyższych lub instytucji badawczych. Z nagrodą wiąże się indywidualny grant w kwocie 300 tys. USD.

  Fundując dotację naukową ABB zamierza umożliwić zwycięzcy dalsze prowadzenie zaawansowanych badań w wybranej dziedzinie, których kulminacyjnym momentem ma być przedstawienie innowacyjnych wyników międzynarodowej społeczności naukowej i biznesowej. Nagroda zostanie ogłoszona w połowie 2016 roku podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Szwajcarii.

  ABB zaprasza do udziału również polskich naukowców. Jedna z siedmiu jednostek badawczo-rozwojowych firmy na świecie, Korporacyjne Centrum Badawcze (CRC), znajduje się w Krakowie. CRC od lat współpracuje z polskimi uczelniami, m.in. prowadząc warsztaty, praktyki i organizując coroczny, ogólnopolski Konkurs o Nagrodę ABB.

  Aby wdrażać innowacje

  – Spodziewamy się dużej liczby zgłoszeń do ABB Research Award – powiedział Ulrich Spiesshofer, prezes zarządu Grupy ABB. – Chcemy pomóc młodym naukowcom w prowadzeniu badań i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki i automatyki, które mogą poprawić efektywność w sektorach energetyki, przemysłu, transportu i infrastruktury.

  Aby zakwalifikować się do konkursu, wnioskodawcy muszą przedstawić list polecający od promotora doktoratu, jak również dane osobowe ze wskazaniem macierzystej jednostki naukowej, temat pracy doktorskiej, jej streszczenie w języku angielskim oraz krótki opis planowanego projektu badawczego, do którego realizacji ma zostać wykorzystany indywidualny grant.

  Prezentować można zaakceptowane w ciągu ostatnich trzech lat – od 2013 do 2015 roku – wybitne prace z dziedziny inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki, oprogramowania przemysłowego, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyki procesowej lub pokrewnych dziedzin. Prace w powyższych dziedzinach o tematyce mającej znaczenie dla branży energetycznej, transportu i infrastruktury mają duże szanse na zdobycie nagrody. Ponadto docenione zostaną te prace, które torują drogę pionierskim rozwiązaniom przemysłowym poprzez kreatywne wykorzystywanie oprogramowania, elektroniki, czy nowych materiałów.

  Wysokiej rangi międzynarodowe jury wybierze najlepszą propozycję. Poza spełnieniem wszystkich naukowych i formalnych wymagań jakościowych, na decyzję jury będą mieć wpływ następujące kryteria: potencjał innowacyjności, konkretne zastosowania praktyczne, korzyści dla środowiska i społeczeństwa oraz atrakcyjna prezentacja wyników.

  Technologia fundamentem

  ABB ustanowiła nagrodę naukową na początku bieżącego roku na cześć byłego przewodniczącego rady nadzorczej Grupy ABB Hubertusa von Gruenberga. Grant zostanie przyznany po raz pierwszy w 2016 roku, a kolejne co trzy lata.

  Fizyk dr Hubertus von Gruenberg, człowiek będący uosobieniem wartości, które sam wyznaje – oddania nauce i gospodarce, pasji badawczej, przedsiębiorczości oraz silnego przekonania, że innowacyjność stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw – był inspiracją dla utworzenia ABB Research Award.

  Więcej informacji o nagrodzie badawczej ABB im. Hubertusa von Gruenberga można uzyskać pod adresem http://new.abb.com/hvg-award.