SolidWorks 2008

Najnowsza wersja wiodącego oprogramowania 3D CAD skupia uwagę użytkowników na projektowaniu lepszych produktów

SolidWorks 2008 wprowadza nowy intuicyjny i szybki w obsłudze interfejs użytkownika, imponującą grafikę 3D, a stale udoskonalana przełomowa technologia inteligentnych operacji SWIFT przyspiesza projektowanie lepszych produktów.

Z ponad 250 zamówionymi przez użytkowników ulepszeniami SolidWorks 2008 pozwala na większą koncentrację na rozwiązywaniu zadań projektowych niż na obsłudze oprogramowania, umożliwiając wykorzystywanie istniejących projektów – celem oszczędności czasu i zapewnienia dokładności. Pomaga to również użytkownikom w ulepszaniu ich pracy poprzez natychmiastowe dostarczanie oceny jakości i technologiczności projektów.

– Interfejs użytkownika SolidWorks 2008 jest bardzo poręczny i cechuje go większa intuicyjność – powiedział użytkownik wersji beta Josh A. Mings, inżynier projektowania wnętrz w firmie Executive Aircraft Completions z Tulsa w Oklahomie. – Możesz pracować skuteczniej, ponieważ otrzymujesz więcej możliwości pracy na modelu, w modelu i wokół niego za sprawą nowych opcji menu. Przełączanie pomiędzy dokumentami jest również bardziej wydajne, ponieważ teraz możesz zobaczyć okno podglądu dokumentu, do którego się przełączasz, zanim się do niego przełączysz. Im więcej nabierasz doświadczenia, tym więcej zyskuje SolidWorks 2008.

SOLIDWORKS 2008: Large Assemblies Manager

Koncentracja na projektowaniu, a nie na CAD

Najważniejsze są nowe wrażenia użytkownika. Intuicyjna organizacja pracy przewiduje, jakiego narzędzia będzie potrzebował użytkownik w kontekście konkretnego zadania, którego się podejmuje, czytelnie je uaktywniając. Interfejs zwiększa użyteczność okna, redukuje ilość ruchów myszką, wprowadza innowacyjne opcje dostosowywania i wprowadza bazujące na zadaniach komendy wyboru. Te atrybuty programu pomagają zapewnić SolidWorks miano najłatwiejszego w użyciu systemu CAD 3D, skupiając uwagę użytkowników na ich projektach i minimalizując roztargnienie użytkownika.

SWIFT Instant3D, jedna z kilku unikalnych nowych funkcji opartych na technologii SWIFT, pozwala użytkownikom na łatwe tworzenie i modyfikację kształtów modeli 3D poprzez manipulację uchwytami przeciągania bezpośrednio na modelu. Użytkownicy nie muszą korzystać z uporczywych komend wewnętrznych, okien dialogowych i wprowadzania obszernej ilości danych, których zwykle wymagają inne systemy CAD. „Ruchome przekroje” umożliwiają użytkownikom przeprowadzanie edycji poprzez przeciąganie krawędzi podczas wyświetlania jedynie wycinka modelu.

SWIFT DimXpert ustawia automatycznie wymiary geometrii i tolerancje części, zaoszczędzając czas i dostarczając istotnych dla każdego zespołu projektowego informacji. Otrzymujemy w ten sposób widoczną odpowiedź na pytanie, czy model został właściwie opisany i czy jest gotowy do produkcji. DimXpert jest zgodny z instrukcją 3D ASME Y14.41-2003, automatycznie generując widoki, wymiary i tolerancje w rysunkach 2D całej dokumentacji projektowej.

– SolidWorks idzie właściwą drogą z technologią SWIFT – stwierdza Gisela Wilson, dyrektor programu Zarządzania Produktem, Projektem i Portfolio w firmie analizy rynkowej International Data Corporation (IDC). – Wraz z nową wersją pogłębiają się możliwości projektowania, ale bez obciążenia użytkowników wieloma dodatkowymi i trudnymi do nauki zawiłościami. SWIFT i SolidWorks 2008 mogą dać zespołom projektowym znaczne różnice w okresach opracowania, kosztach, odbieraniu produktu i ostatecznie jakości wyników.

Zaoszczędzić czas

SolidWorks 2008 daje użytkownikom jedyne w swoim rodzaju nowe sposoby na szybsze projektowanie coraz lepszych produktów, poprzez ponowne wykorzystanie części istniejących projektów stosując jednocześnie sprawdzone rozwiązania.

Funkcjonalność Wyszukiwania pozwala użytkownikom wyszukiwać w ich systemach: szkice, tabele, obrazy, kształty, widoki lub bloki DWG, które znajdują się wewnątrz projektów. Gdy element zostanie zlokalizowany, Wyszukiwanie rozbija docelowy plik, pozwalając użytkownikom zwyczajnie przeciągnąć element – w celu wykorzystania go w nowych projektach. Funkcja Wyszukiwania wynagradza inżynierom godziny spędzone każdego dnia nad już zakończonymi projektami. Wyszukiwanie potwierdza również to, że SolidWorks jest liderem na rynku w ponownym wykorzystywaniu danych AutoCAD, umożliwiając szybki dostęp do dowolnej części pliku DWG bez potrzeby jego przetwarzania.

Ponadto obsługując oryginalne bloki DWG, SolidWorks 2008 ostrzega użytkowników o zmianach w powiązanych blokach DWG. Użytkownicy mogą również edytować te bloki w programie DWGeditor, klikając prawym klawiszem i wykorzystując dane DWG w tworzeniu nowych projektów 3D.

Zespoły projektowe mogą po raz pierwszy zarządzać wszystkimi plikami 2D z poziomu pulpitu SolidWorks za pomocą nowego narzędzia o nazwie DWGnavigator. DWGnavigator usprawnia specyficzne dla DWG procesy wyszukiwania, odnajdywania zależności, widoków i pakowania udostępnianych plików. Użytkownicy mogą również zapisywać swoje pliki w formatach dowolnej wersji oprogramowania AutoCAD lub AutoCAD LT.

Kolejne, wyjątkowe osiągnięcie DriveWorksXpress automatycznie tworzy dostosowane części, zespoły i rysunki oparte na predefiniowanych założeniach projektowych, pozwalając firmom na szybką i oszczędną reakcję na specyficzne zapotrzebowanie każdego klienta.

Polepsz swój projekt

SolidWorks 2008 oddaje w ręce zespołów projektowych potężne nowe narzędzia, pomagające tworzyć poprawnie projekty, które są kompleksowe, wysokiej jakości i gotowe do produkcji za pierwszym razem.

COSMOSWorks Design Insight na przykład wyświetla obszary modeli CAD, które przenoszą zdefiniowane obciążenia, ułatwiając konstruktorom podjęcie decyzji o dodawaniu materiału – celem wzmocnienia lub jego wybrania, by uniknąć kosztowego przeprojektowania. DFMXpress, kolejna wyjątkowa funkcja SolidWorks, wspomaga „projektowanie pod kątem wytwarzania”, zapobiegając kosztownym błędom projektowym poprzez automatyczne oznaczenie elementów, które są skomplikowane, drogie lub niemożliwe do obrobienia, takie jak na przykład frezowane na 90 stopni narożniki wybrania. TolAnalyst jest zautomatyzowanym narzędziem grup tolerancji, które pomaga firmom uniknąć ukrytych potencjalnych problemów dopasowania i funkcjonowania, mogących powodować zmienność tolerancji wytwarzanych zespołów.

TolAnalyst pomaga zidentyfikować najbardziej krytyczne tolerancje i umożliwia użytkownikom uszczelnić lub poluzować dowolne tolerancje, w celu uniknięcia problemów funkcjonalnych i kosztownego przeprojektowania. TolAnalyst zmniejsza również potrzebę nudnego, skłonnego do błędów ręcznego liczenia, zwiększając zaufanie użytkowników do tego, że ich projekty będą właściwie funkcjonującymi produktami od razu.

www.solidworks.pl