Polskie zielone technologie podbijają Wschód

Rozpoczęła się polska ofensywa technologiczna na Wschód. Chiny, Rosja i Tajlandia to strategiczne kierunki, na których polskie technologie mogą odnieść sukces dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska. Pomóc ma w tym kolejny etap projektu GreenEvo wspierającego ekspansję najlepszych polskich zielonych technologii na światowych rynkach.

GreenEvo to pierwszy taki projekt prowadzony przez administrację publiczną, Ministerstwo Środowiska, które wspiera polskie szanse na zaistnienie na rynkach zagranicznych z krajowymi technologiami środowiskowymi. Do tej pory wyłoniono w drodze konkursu 13 najbardziej obiecujących technologii, gotowych do ekspansji zagranicznej. Przedsiębiorcy uzbrojeni w fachową wiedzę na temat strategicznych z punktu widzenia Polski kierunków rozwoju zagranicznego ruszają w pierwszej kolejności do Chin, Rosji i Tajlandii.

Dziewięć polskich firm, ekologicznych innowatorów wyłonionych przez Ministerstwo Środowiska w projekcie GreenEvo, zaprezentowało swoje zielone technologie podczas Expo w Szanghaju. Laureaci prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii promowali w Chinach nowatorskie rozwiązania z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologii przetwarzania odpadów niebezpiecznych, technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, technologii dla koksownictwa i technologii energooszczędnych.

Przy współpracy z PARP, PAIIZ oraz Konsulatu Polski w Szanghaju zorganizowana została misja gospodarcza, w której wzięło udział dziewięciu z trzynastu laureatów Akceleratora: Promar, Wofil, Biogradex, PP-Eko, Neon, Energoinstal, Lediko, Ecotech oraz Asket. Zaprezentowana oferta, z mocno zaakcentowanymi technologiami wspierającymi rozwiązywanie lokalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

Wizyty uczestników GreenEvo w Szanghaju już przynoszą efekty. Firma Ekotech, jeden z laureatów GreenEvo, ma już swojego agenta na rynku chińskim. Przy okazji kolejnej wizyty przedstawiciele firmy odbyli już spotkania z firmami potencjalnie zainteresowanymi wdrożeniem w Chinach technologii utylizacji niebezpiecznych odpadów.

– Spotkania w Pekinie pozwalają liczyć na modelowe pokazy technologii, potem na kontrakt i dobrą współpracę – podkreśla właściciel Ekotech, Marek Bukała.

– Strona chińska jest bardzo zainteresowana współpracą – dodaje Jan Widera z firmy Energoinstal, kolejnego laureata GreenEvo.

– Dzięki udziałowi w projekcie GreenEvo nasi laureaci mają niepowtarzalną szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów z kluczowymi partnerami na ogromnym i niezwykle chłonnym chińskim rynku – powiedział minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski. – Dla tych firm to może być pierwszy krok na drodze do sukcesu na międzynarodową skalę. W ten sposób ministerstwo realizuje jeden z najważniejszych celów, jakim jest wsparcie polskiego sektora zielonych technologii – dodaje Kraszewski.