Od pomysłu do wyniku – szybkie i proste projektowanie 3D dzięki najnowszej wersji SolidWorks 2011 oraz współpracy skanerów i drukarek 3D

  Zespół twórców nowego oprogramowania zdaje sobie sprawę że najlepszą wiedzę o potrzebach projektantów i inżynierów mają właśnie oni. Dlatego w wersji SolidWorks 2011 wszystkie zmiany i udoskonalenia zostały wprowadzone na podstawie zgłoszeń od samych użytkowników. Dzięki temu szybko i sprawnie możesz teraz przekształcać inspiracje w rzeczywistość, przekazywać swoje wizje kolegom, partnerom i klientom.

  Wśród wielu unowocześnionych funkcji SolidWorks znalazły się m.in.:

  Szybsze tworzenie szczegółów rysunku – Automatyczne wyrównywanie, wymiarowanie od wspólnej podstawy i wyśrodkowanie wszystkich wymiarów za pomocą jednego kliknięcia.

  Uproszczone projektowanie konstrukcji spawanych – zwiększona dokładność, dzięki automatyzacji i uproszczeniu umieszczania spoiny i tworzeniu dokumentacji. Narzędzie Smart Weld pomaga wybrać ścieżki ściegu spoiny i opisać je w postaci łatwych do odczytania symboli w oknie graficznym..

  Wizualizacja jak żywa – Renderowanie projektów z fotograficznym realizmem, przenoszenie materiałów, kalkomanii, oświetlenia, scen, wyglądów itd. dostępnych w produkcie SolidWorks bezpośrednio z modelu do renderingu.

  Szybsza analiza strukturalna – Wystarczy zaznaczyć płaszczyznę przecięcia, a następnie zastosować obciążenia i ograniczenia. Wyniki wyświetlone będą na pełnym modelu trójwymiarowym.

  Nowy moduł izolacji termicznej HVAC – pozwala sprostać nietypowym wyzwaniom ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, między innymi w zakresie coraz powszechniej wymaganej wydajności energetycznej.

  Rozszerzone regiony produkcji i zastosowania w module SolidWorks Sustainability do dostarczania produktów zapewniających równowagę w środowisku.

  Rapid Prototyping i Reverse Engineering – udoskonalona współpraca oprogramowania z urządzeniami zewnętrznymi do skanowanie i drukowanie 3D

  Chcesz dowiedzieć się więcej o nowoczesnych narzędziach 3D – zapisz się na bezpłatne seminaria Dzień Innowacji 3D już w październiku w większych miastach Polski i zobacz na żywo współpracę najbardziej znanego na świecie oprogramowania 3D z innowacyjnymi produktami do trójwymiarowego skanowania i dukowania firm Breuckman i 3DSystem. REJESTRACJA>>