Nowy kanał sprzedaży?

Basell od kilku miesięcy prowadzi pilotażowe wdrożenie Alastian w Polsce. Alastian jest kanałem sprzedaży Basell w Internecie, który oferuje wyselekcjonowany portfel gatunków polietylenu i polipropylenu w konkurencyjnych cenach. Głównym celem pilota jest zbadanie gotowości polskiego rynku do pełnego wykorzystania walorów platformy internetowej na rynku poliolefin

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż sp. z o.o. (BOPS), spółka w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o. (BOP) wspiera Basell podczas wdrożenia i rozwoju kanału sprzedaży Alastian. Adam Korol z BOPS objął funkcję Alastian Concept Seller i będzie dedykowany do wspierania projektu pilotażowego i rozwoju Alastian na rynku polskim.

Alastian działa z powodzeniem w Europie Zachodniej, i jest stopniowo rozszerzany na Środkową i Wschodnią Europę. Alastian został zaprojektowany z myślą o przetwórcach poliolefin, którzy zamawiają w ilościach całosamochodowych, znają produkty, które przetwarzają i rzadko potrzebują wsparcia technicznego ze strony dostawcy surowców. Kluczowymi elementami Alastian są prostota i przejrzystość procesu, dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, szybkość i łatwość zamawiania oraz obsługi zamówień. Klienci mogą składać zamówienie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu w przyjaznym dla użytkownika otoczeniu, zapewniającym bezzwłoczną informację o dostępności produktów i ich cenach.

Alastian wprowadza zasadniczo odmienny sposób zakupów poliolefin i jako pierwszy w branży oddzielił produkty i związane z nimi usługi. Poprzez takie rozwiązanie daje swoim klientom, którzy nie potrzebują wszystkich dodatkowych usług, możliwość pełnego wyboru poziomu obsługi. Serwis taki jak np. doradztwo techniczne można uzyskać za dodatkową opłatą, ale jest on całkowicie opcjonalny. Klienci, którzy zdecydują się na zakup tworzyw bez takich usług, otrzymają bardziej konkurencyjne ceny. Informacje o rejestracji i warunki sprzedaży Alastian znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www. alastian.com. Zarejestrowani klienci uzyskują informacje o pełnej liście dostępnych produktów oraz ich aktualnych cenach. Alastian będzie rozwijany równolegle z tradycyjnymi kanałami sprzedaży BOPS, które nadal będą oferowały pełną ofertę usług i produktów Basell.

www.plastech.pl

Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.