European School of Computer Aided Engineering Technology… w Polsce

Światowym standardem stało się stosowanie technologii komputerowego wsparcia projektowania CAE (Computer Aided Engineering). Również w Polsce coraz częściej spotyka się rozwiązania inżynierskie CAE, a ich zastosowanie obejmuje coraz więcej dziedzin

Stosowanie metod CAE w codziennej pracy wymaga gruntownej wiedzy inżynierskiej oraz znajomości metod numerycznych. Nie wystarczą jednak czysto teoretyczne podstawy, często okazuje się, że umiejętność efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce jest trudna. Po analizie istniejącej sytuacji, niemiecka firma CADFEM GmbH wraz z siedmioma europejskimi partnerami, założyła projekt – realizowany w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci – o nazwie ESoCAET (European School of Computer Aided Engineering Technology). Celem projektu jest stworzenie wysokiej jakości studiów podyplomowcyh (porównywalnych z prestiżowymi studiami MBA dla ekonomistów), kształcących inżynierów w kierunku praktycznego zastosowania analiz numerycznych w procesie projektowania.

Studia europejskie: „Master of Engineering in Applied Computational Mechanics”

Bazowa wersja studiów o nazwie „Master of Engineering in Applied Computational Mechanics” jest prowadzona w kooperacji firmy CADFEM GmbH oraz dwóch bawarskich uniwersytetów: Ingolstadt i Landshut. Program realizowany jest przy współpracy partnerów z Włoch: EnginSoft S.p.A. oraz Consorzio TCN, z Turcji: Figes CAD-CAE, z Czech: SVS FEM s.r.o., a także z Polski – MESco.

Program studiów jest ściśle zorientowany na potrzeby przemysłu. Dzięki nadzorowi specjalnej komisji składającej się z przedstawicieli świata przemysłu oraz środowisk naukowych, ESoCAET może szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie rynku.

Program studiów łączy wiedzę inżyniera z umiejętnościami zarządzania projektem. Zajęcia odbywają się równolegle do pracy (w systemie wyjazdowym), co pozwala na podnoszenie swoich kwalifikacji bez zbytniego obciążenia czasowego. Prowadzone są przez najlepszych wykładowców z różnych uniwersytetów oraz przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny CAE. Wykładowym jest język angielski.

Całość materiału jest podzielona na moduły, które są premiowane europejskimi punktami (ECTS). Po zakończeniu programu absolwent uzyskuje tutuł naukowy niemieckiej uczelni. Kurs trwa dwa lata, z czego okres 6 miesięcy przeznaczony jest na pisanie pracy magisterskiej pod kątem przemysłu.

ESoCAET w Polsce

Mechanika ciała stałego, przepływ ciepła, zmęczenie i mechanika pękania…

MESco, jako partner programu ESo- CAET, po raz kolejny przygotował dwa moduły z programu „Master of Engineering in Applied Computational Mechanics” w postaci studium realizowanego w Polsce.

Moduły to:

  • Solid Mechanics and Heat Transfer (Solid Mechanics, Heat Transfer )
  • Fatigue and Fracture Mechanics

Forma i program studium oparte są oczywiście na europejskich studiach podyplomowych ESoCAET w Niemczech. W skład studium – prowadzonego w języku polskim – wchodzą wykłady oraz ćwiczenia praktyczne. Założeniem studium jest przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy z zakresu mechaniki ciała stałego, przepływu ciepła oraz analiz zmęczeniowych. Studium ukierunkowane jest na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Studium jest przeznaczone dla praktyków, chcących ugruntować swoją wiedzę teoretyczną oraz poznać sposoby jej efektywnego wykorzystania. Przyjmuje się, że uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, przepływu ciepła oraz metody elementów skończonych. Osoba kończąca studium będzie posiadała umiejętność trafnego rozpoznania problemu, zdefiniowania założeń dla zagadnienia oraz jego rozwiązania przy użyciu technik MES.

Podsumowaniem studium jest zaliczenie zadania projektowego. Każdy uczestnik otrzyma przykład do rozwiązania i po określonym czasie będzie musiał przedstawić raport z wynikami. Obrona projektu będzie się odbywała za pośrednictwem nowoczesnej platformy komunikacyjnej Webex. Pozytywne zaliczenie studium poświadczone będzie dyplomem ESo- CAET. 

ESoCAET

Mechanika ciała stałego, przepływ ciepła, zmęczenie i mechanika pękania

 

Terminarz zajęć:

10.09.2007 – 29.09.2007

Szczegółowy program zajęć znajduje się na stronie:

www.mesco.com.pl/esocaet 

 

Miejsce zajęć:

Miejsce tegorocznych wykładów ESoCAET w Polsce:

„Pałac Kawalera” w Świerklańcu k/Tarnowskich Gór 

 

Organizator:

MESCO

ul.Powstańców Śląskich 10

42-600 Tarnowskie Góry

tel: (+48)(32) 768-36-36

fax: (+48)(32) 768-36-35

email: info@mesco.com.pl

 

Dodatkowe informacje:

www.mesco.com.pl/esocaet