Laury dla Teamcenter for Simulation

Siemens Plm Software zajął I miejsce w każdej z głównych kategorii niezależnego badania Simulation Data & Process Management Scorecard. Oprogramowanie Teamcenter for Simulation zdominowało kompleksowe badanie dostawców oprogramowania przeprowadzone przez agencję badawczą Collaborative Product Development Associates (CPDA), uzyskując najlepsze wyniki w 24 z 27 podkategorii.

Wyniki badania ogłoszono i opublikowano w raporcie zatytułowanym Simulation Data & Process Management – Vendor Scorecard. W raporcie znaleźć można ocenę pięciu wiodących dostawców oprogramowania w tej kategorii, która sporządzona została na bazie analizy 60 kryteriów w czterech głównych kategoriach. Kategorie te zostały dodatkowo podzielone na 27 podkategorii, w której każdy dostawca mógł otrzymać oceny w przedziale od zero do pięciu, gdzie 5 była oceną najwyższą. Teamcenter uzyskał najlepsze rezultaty w zdecydowanej większości kategorii.

  • Teamcenter zwyciężył we wszystkich czterech głównych kategoriach,
  • żadne rozwiązanie nie było punktowane wyżej niż Teamcenter w 24 z 27 podkategorii,
  • Teamcenter uzyskał ocenę 5 w 21 z 27 podkategorii,
  • Teamcenter uzyskał ocenę cztery lub wyższą w 26 z 27 podkategorii.

Według niezależnego raportu CPDA „Naturalna integracja systemu do zarządzania procesem analiz inżynierskich i symulacji (Simulation Data & Process Management) z platformą Teamcenter pozwala osiągnąć dodatkowe korzyści tym użytkownikom, którzy pragną wykorzystywać pełne możliwości systemów klasy PLM. Łącząc różne obszary działania przesiębiorstwa, takie jak: zarządzanie wymaganiami, projektowanie produktów, analizy inżynierskie, produkcja czy serwis, Teamcenter for Simulation doskonale zaspokaja potrzeby firm wykorzystujących środowisko PLM.”

Badanie CPDA oprócz firmy Siemens PLM Software obejmowało również innych dostawców – ANSYS, Dassault Systemes/SIMULIA, MSC.Software i Altair.

www.siemens.com/plm