Patent ABB na nagrody

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN zorganizował konferencję będącą platformą wymiany doświadczeń i poglądów na temat strategii innowacji dla Polski. W trakcie konferencji zostały ogłoszone wyniki pierwszego w Polsce badania nad przedsiębiorstwami o największej ilości patentów przyznanych w Polsce w latach 2004-2009.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Sieć Naukową MSN na podstawie danych z Urzędu Patentowego RP.

ABB Sp. z o.o. zajęła pierwsze miejsce w rankingu firm, które uzyskały najwięcej patentów w Polsce w latach 2004-2008 oraz drugie miejsce za ilość uzyskanych patentów w 2009 roku. Łączna ilość uzyskanych patentów przez ABB w latach podlegających badaniu wyniosła 65, z czego 58 przypada na okres pierwszych pięciu lat oraz 7 patentów zostało przyznanych w 2009 roku.

Drugie i trzecie miejsce w rankingu uzyskały firmy: Fabryka Maszyn Górniczych PIOM S.A. oraz Zakłady Azotowe Puławy S.A. z łączną ilością 26 uzyskanych patentów w każdej z firm.

W okresie badawczym 2004-2008 zidentyfikowano 1452 patenty zgłoszone w UPRP, przyznane 601 przedsiębiorstwom, z czego 60 % firm posiadało po jednym zarejestrowanym patencie. W roku 2009 w Urzędzie Patentowym RP zarejestrowano 340 patentów, które zostały przyznane 238 przedsiębiorstwom.