W Polsce powstała unikatowa dioda LED

Badania niemal 10-osobowej grupy naukowców z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, zaowocowały stworzeniem unikatowej na skalę światową diody LED.

O szczegółach odkrycia, będących wynikiem kilkuletnich prac badawczych, informuje “Journal of Materials Chemistry”.

Naukowcy z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, jednostki Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stworzyli nową polimerową diodę elektroluminescencyjną (LED), która jako pierwsza na świecie generuje światło w oparciu o nieliniowe efekty optyczne (wymuszony efekt Ramana, SRS).

Nowa dioda świeci głównie światłem białym z domieszką barwnych promieni wynikających z efektu SRS, które układają się na powierzchni stożka tworząc charakterystyczne kolorowe okręgi. Zjawisko jest unikatowe, bo dotyczy nanostrukturalnego przewodzącego polimeru wzbudzanego elektrycznie.

Sam zespół, którego badania złożyły się na dokonane odkrycie jest również nietypowy: oprócz etatowych pracowników UAM, wśród współautorów występują licznie doktoranci i magistranci z grupy profesora Langera, pracujący w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Śremie.

Warto podkreślić, iż tego typu diody LED nie są znane na świecie i to zarówno wśród urządzeń emitujących światło opartych na klasycznych półprzewodnikach, jak i polimerach. Obserwowane zjawisko wymuszonego efektu Ramana jest ściśle związane z występowaniem i możliwością bezpośredniego zarejestrowania akcji laserowej w próbce.

To właśnie w tym kierunku – stworzenia pierwszej polimerowej diody laserowej – prowadzone są obecnie w śremskim laboratorium bardzo intensywne prace badawcze.