Kształcenie… kształtowaniem

  Autodesk Inventor Professional w Centrach Kształcenia Ustawicznego i Centrach Kształcenia Praktycznego. Nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji w zakresie programów do projektowania trójwymiarowego

  Autodesk Inventor Professional został wybrany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako podstawowy program do nauki projektowania trójwymiarowego. W ramach umowy ponad 5000 stanowisk zostanie zainstalowanych w 261 Centrach Kształcenia Ustawicznego i Centrach Kształcenia Praktycznego. Wyboru dokonano w wyniku przetargu.

  Projektowanie trójwymiarowe jest coraz powszechniejsze wśród polskich inżynierów. Z badań przeprowadzonych przez IDC Polska na zlecenie Autodesk wynika, że już 54 procent polskich przedsiębiorstw przemysłowych korzysta z jego zalet. Główne powody wykorzystywania tego typu systemów to przede wszystkim wyższa jakość projektowania, mniej błędów w projektach, efektywniejsze prezentowanie danych, a także łatwiejsze współdzielenie danych projektowych.

  – Autodesk Inventor jest najlepiej sprzedającym się oprogramowaniem do projektowania trójwymiarowego. Niewątpliwie dobra znajomość obsługi tego programu jest ważnym atutem na rynku pracy. – powiedział Marcin Jan Czajkowski, dyrektor zarządzający polskiego oddziału Autodesk. Oprogramowanie zostało dostarczone przez firmę Aplikom 2001 sp. z o.o., autoryzowanego resellera Autodesk.

  Centra kształcenia ustawicznego prowadzą kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych. Z kolei centra kształcenia praktycznego realizują zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu.

  Autodesk Inventor Professional jest pakietem oprogramowania do projektowania trójwymiarowego dla przemysłu. Na świecie z oprogramowania Autodesk Inventor (część pakietu Autodesk Inventor Professional) korzysta już ponad 500 000 inżynierów. Swoją popularność rozwiązania Autodesk zawdzięczają m.in. łatwości przejścia na projektowanie trójwymiarowe (Autodesk Inventor Professional pozwala korzystać zarówno z rysunków dwuwymiarowych jak i modeli trójwymiarowych), rozbudowanej funkcjonalności, łatwości użytkowania. Pakiet zawiera ponadto oprogramowania do zarządzania danymi – Autodesk Vault.