IFS wprowadza na rynek Zaawansowany Panel Harmonogramowania

Firma IFS poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowego narzędzia – jest to Zaawansowany Panel Harmonogramowania (Advanced Planning Board – APB), który zapewni klientom większy poziom przejrzystości i kontroli nad alokacją zasobów w procesach produkcyjnych. Pierwszym klientem, który wdrożył nowe rozwiązanie jest firma Völkl, niemiecki producent nart. Zaawansowany Panel Harmonogramowania wspiera planowanie produkcji i zapewnia wizualizację wszystkich procesów zachodzących na hali produkcyjnej. Rozwiązanie pozwala na jednoczesne planowanie wielu zamówień oraz prognozowanie wpływu potencjalnych opóźnień na łańcuch dostaw. Umożliwia również takie zaplanowanie zleceń, aby dotrzymać najbardziej priorytetowych terminów dostaw.

W sytuacji, gdy firmy produkcyjne muszą podejmować działania zmierzające do utrzymania pozycji na konkurencyjnym rynku, odpowiednia alokacja ograniczonych zasobów i materiałów ma wyjątkowo duże znaczenie. Powinna umożliwiać usprawnienie łańcucha dostaw, optymalizację produkcji i kontrolę kosztów. Proces planowania produkcji ma złożony charakter – materiały i zasoby przypisywane są do wielu zamówień, realizowanych na różnych wydziałach produkcyjnych. Często brakuje informacji, w jaki sposób zmiany w harmonogramie realizacji jednego z zamówień, wpłyną na możliwość wykonania innych oraz jak przekłada się to na ogólne wyniki biznesowe.

Zastosowanie Zaawansowanego Panelu Harmonogramowania, dostępnego w ramach IFS Applications, pozwoli klientom na dokładne kontrolowanie ilości materiałów, dostępności personelu i urządzeń, niezbędnych do realizacji zamówień. Pozwala to na usprawnienie procesów, a także udrożnienie tzw.„wąskich gardeł”. Nowe narzędzie planistyczne pozwala na wizualizację operacji, planowanych zleceń oraz dostępności wszystkich niezbędnych zasobów, przejrzyście reprezentowanych przez graficzne ikony. Rozwiązanie jest przyjazne dla użytkownika – osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji, za pomocą funkcji „przesuń i upuść”, mogą łatwiej wprowadzać zmiany w proponowanym harmonogramie w zależności od aktualnych potrzeb. Umożliwia to nie tylko optymalizację wykorzystania urządzeń, ale również uniknięcie wpływu zakłóceń w łańcuchu dostaw na zdolność do terminowej realizacji zamówień.

Zaawansowany Panel Harmonogramowania rozpoznaje zmiany w dostępności zasobów wynikające z bieżącej sytuacji i realizowanej produkcji. Pozwala użytkownikom na symulację wielu różnych scenariuszy i ocenę skutków zakłóceń – począwszy od awarii maszyn i urządzeń, po ograniczoną dostępność personelu i materiałów. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji mogą tworzyć awaryjne harmonogramy dla potencjalnych scenariuszy i szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb nabywców.

Völkl, niemiecki producent nart, poszukiwał oprogramowania, które umożliwiałoby optymalizację wykorzystania kosztownego parku maszynowego. Z tego względu, zdecydował się na współpracę z firmą IFS, obejmującą wspólne prototypowanie, rozwój i testy Zaawansowanego Panelu Harmonogramowania. Wdrożenie rozwiązania umożliwi firmie Völkl planowanie wykorzystania linii produkcyjnych z rocznym wyprzedzeniem. Wszystkie przychodzące zamówienia są obecnie koordynowane w działach sprzedaży i zakupów, aby umożliwić równoległe planowanie i wprowadzanie zmian w harmonogramie, w celu dotrzymania terminu realizacji zamówień. 

„Większość firm działa pod presją zwiększenia wydajności i jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Aby podejmować precyzyjne decyzje związane z możliwościami realizacji bieżących zamówień

i przyjmowaniem nowych, poszukiwaliśmy narzędzia, dzięki któremu zyskamy pełen obraz procesów produkcyjnych i możliwość efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami. Menedżerowie odpowiedzialni za realizację projektów otrzymali rozwiązanie, które wizualizuje status poszczególnych przedsięwzięć i w przypadku wystąpienia zakłóceń pomaga im wprowadzać działania korygujące. Oznacza to, że mogą oni szybko zmienić przyjętą wcześniej strategię, a tym samym zmaksymalizować wydajność” – podkreślają Gerold Fath, menedżer ds. IT w firmie Völkl  oraz Franz Ederer, menedżer ds. planowania produkcji w firmie Völkl. 

„Precyzyjne zaplanowanie działań to podstawa sukcesu przedsiębiorstwa. Jednak w obecnych warunkach rynkowych jest to bardzo trudne zadanie. Producenci działają pod ogromną presją, dotyczącą optymalizacji wydajności i terminowej realizacji dostaw, niezależnie od zmian w specyfikacji produktów lub wymagań klientów. Firma IFS wprowadza na rynek Zaawansowany Panel Harmonogramowania– narzędzie zaprojektowane we współpracy z naszymi klientami, które pomaga im osiągnąć efektywność kosztową i wydajność operacyjną, niezbędne, aby przetrwać czasy spowolnienia gospodarczego oraz przygotować się do wyzwań w przyszłości” – powiedział Alastair Sorbie, prezes Zarządu korporacji IFS AB. „Zaangażowanie firmy Völkl na etapie badań, rozwoju i testowania Zaawansowanego Panelu Harmonogramowania, pomogło nam opracować narzędzie, które pozwala znacznie poprawić wydajność i efektywność kosztową. Będą mogli z niego korzystać nasi klienci z branży produkcyjnej i przetwórczej”.

Zaawansowany Panel Harmonogramowania został opracowany przez IFS w odpowiedzi na oczekiwania klientów związane z możliwościami lepszego zarządzania materiałami i zasobami. Rozwiązanie jest dostępne w ramach najnowszej wersji IFS Applications.