III Seminarium Eksperckie Emersona

„Oszczędne Data Center. Energy Logic – droga do energooszczędnego centrum danych” to temat przewodni trzeciej edycji Seminarium Eksperckiego organizowanego od 2007 roku przez firmę Emerson Network Power. W roli partnerów seminarium wystąpiły firmy Hewlett – Packard, Intel oraz Panduit. Ze względu na duże zainteresowanie, tegoroczna edycja odbyła się w dwóch odsłonach: 17 listopada w Warszawie i 26 listopada we Wrocławiu.

17 listopada Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie po raz trzeci gościła w swoich progach specjalistów IT, inwestorów, projektantów i dziennikarzy zainteresowanych najnowszymi technologiami stosowanymi w centrach przetwarzania danych i nowoczesnych serwerowniach.

Głównym celem dyskusji było w tym roku zidentyfikowanie potencjalnych oszczędności na każdym etapie budowy i eksploatacji data center, od planowania, przez zakup sprzętu, aż po recykling. Bliźniacze seminarium odbyło się 26 listopada w  budynku Cuprum Novum we Wrocławiu.

„Cieszymy się, że Seminarium Emersona z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę słuchaczy. Data center to projekt, przy którym spotykają się kompetencje różnych zespołów eksperckich, zarówno po stronie klienta, jak i po stronie dostawców. By działać efektywnie potrzeba współpracy i wzajemnego zrozumienia. Seminarium Eksperckie to narzędzie, które pozwala nam dzielić się wiedzą i dyskutować o nowych rozwiązaniach z klientami i partnerami.” Powiedział Marek Rojek, Kierownik Działu Sprzedaży UPS Power w Emerson Network Power.

Program seminarium obejmował sześć prezentacji, z których każda dotyczyła innego segmentu data center. Ich treść dopasowana była do zainteresowań i oczekiwań gości, o które pytano już w czasie internetowej rejestracji.

Konferencję prowadził Bartosz Biernacki, ekspert z firmy Emerson Network Power. On też przedstawił założenia Energy Logic – unikatowej strategii Emersona, której celem jest zmniejszenie zużycia energii w centrach przetwarzania danych. Następnie, wraz z kolegą z firmy Piotrem Kowalskim zaprezentował najnowsze rozwiązania w dziedzinie klimatyzacji DC, poparte przykładami wdrożeń z kraju i z zagranicy.

Paweł Wojtyra z HP zapoznał gości konferencji ze sposobami zarządzania energią oraz możliwościami konsolidacji systemów zasilania i chłodzenia serwerów w DC. Eksperci firmy Intel skupili się natomiast na przewagach nowoczesnych energooszczędnych procesorów. Przedstawili Technologię Intel Intelligent Power oraz energooszczędny procesor  Intel Xeon 5500. Prezentacje poparte były eksperymentem wykorzystującym serwery blade HP z różnymi typami procesorów.

Wyzwania stojące przed nowoczesnym data center omówił także Robert Komoń z firmy Panduit. Wystąpienie dotyczyło przede wszystkim efektywnego i niestandardowego wykorzystania przestrzeni w DC, dzięki innowacjom w zakresie okablowania strukturalnego oraz minimalizacji zużycia energii, szybkości instalacji i elastyczności w jej przygotowaniu. Goście w Warszawie mieli dodatkowo możliwość obejrzeć najnowszą szafę rack Panduita.

Wystąpienia eksperckie zamknęła prezentacja Marka Rojka z Emerson Network Power, który pokazał, jakie założenia powinien spełniać energooszczędny system zasilania. Przekonywał, że jest możliwe stworzenie niezawodnego, taniego w eksploatacji oraz łatwo zarządzanego data center i to przy niskich kosztach inwestycyjnych. W trakcie prezentacji we Wrocławiu Marek Rojek w czasie rzeczywistym rysował na tablicy schemat modelowego systemu zasilania w DC i odpowiadał na pytania gości seminarium.

„Nie byłoby Seminarium Eksperckiego bez dyskusji. Chcieliśmy by każda prezentacja kończyła się sesją dyskusyjną, w trakcie, której możemy zarówno odpowiadać na pytania, jak i wsłuchać się w doświadczenia naszych gości.” Podkreślił Bartosz Biernacki, Dyrektor Działu Sprzedaży Precision Cooling w Emerson Network Power. „Z reguły, najbardziej żywe polemiki mają miejsce podczas przerw kawowych, które w tym roku z premedytacją wydłużyliśmy. Dzięki temu, ponad 130 uczestników konferencji w Warszawie i 70 we Wrocławiu omawiało z nami swoje plany i pomysły na nowe wdrożenia w data center.” Dodał ekspert.

”Ze strony firmy Hewlett-Packard pragnę podziękować wszystkim stronom za współpracę i profesjonalne podejście na etapie przygotowań jak i samej konferencji. Z naszej perspektywy najcenniejszym elementem była możliwość spotkania z klientami i zaprezentowanie walorów technologii HP BladeSystem w kontekście szerokiej idei i rozwiązań Energy Logic.” Zaznaczył Maciej Rak, Product Manager Blades & ISS Software \ HP Solutions Discovery Center Leader.

Z przeprowadzonych w czasie seminarium ankiet wynika, że ponad połowa gości planuje budowę lub rozbudowę data center w swoich firmach. 70% zainteresowanych przewiduje, że inwestycja taka nastąpi w ciągu najbliższego półrocza. Uczestnicy wysoko ocenili wszystkie prezentacje chwaląc je za ciekawą tematykę, zawartość merytoryczną oraz sposób przedstawienia.

Materiały oraz zdjęcia z konferencji dostępne są na oficjalnej stronie internetowej seminarium: www.SeminariumEksperckie.pl.