I Konferencja Siemens PLM Software poświęcona rozwiązaniom do zarządzania PLM

3 lutego 2009 r. w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się I Konferencja Siemens PLM Software poświęcona rozwiązaniom do zarządzania PLM. Obecną pozycję Siemens PLM Software na rynku omówił Marek Wajda, CEO Siemens PLM Software. Gościem specjalnym był Bob Whale, dyrektor European Center of Excellence, który jest odpowiedzialny za rozwój wdrożeń w Europie (Product Knowledge Management, czyli Zarządzanie Wiedzą o Produkcie). W swojej prezentacji przedstawił wartość biznesową rozwiązań PLM na przykładzie konkretnych wdrożeń. Kolejny mówca, Roman Korzus, Sales Executive, wyjaśnił znaczenie Zarządzania Cyklem Życia Produktu. Przykładami ilustrującymi rozwiązania do zarządzania PLM były dwie prezentacje symulujące pracę zespołową. Pierwsza prezentacja zademonstrowała zarządzanie wiedzą o produkcie, a druga przedstawiła proces zmian na podstawie wymagań. Pod koniec I Konferencji Siemens PLM Software uczestnicy mieli możność zadawania pytań dotyczących omawianego tematu.

Siemens PLM jest specjalizowaną dywizją znanej korporacji zajmującą się oprogramowaniem inżynierskim, oferującą szereg zaawansowanych produktów inżynierskich CAD/CAM/CAE oraz rozwiązania do zarządzania całym cyklem życia produktu (PLM). Od lat rozwijane rozwiązania obejmują szereg produktów i rozwiązań wspomagających tak prace projektowe nad produktem (SolidEdge i NX d. UNIGRAPHICS), wspomaganie wytwarzania (NX CAM), jak i zarządzanie pracą zespołową, wiążąc aspekty techniczne produktu z wymaganiami biznesowymi poprzez aplikacje z grupy Teamcenter. Przyjęta strategia przedsięwzięcia PLM pozwala wytwórcy szybko wprowadzać innowacje i rozwijać produkty, w oparciu o wymagania biznesowe powiązane w łańcuch czynników wpływających na kształt i parametry produktu finalnego. PLM pozwala uchwycić i wprowadzić najlepsze praktyki, ponownie wykorzystać gotowe części lub podzespoły, powodując szybsze dostarczenie nowych produktów na rynek, zmniejszając koszty i zwiększając dochody. Rozwiązania PLM zapewniają zespołom ds. produktu i zespołom produkcyjnym współpracować wirtualnie (modele 3D) w oparciu o wydajne technologie parametrycznych modeli i korzystać z danych w czasie rzeczywistym. PLM to zintegrowanie wielu kluczowych czynników dla powodzenia projektu, zsumowania wiedzy o produkcie oraz przedłużenia życia rozwiązania. Rozwiązania PLM to bogate modularne środowisko, składające się z obszarów funkcjonalnych jak przedstawiono na ilustracji poniżej.

W koncepcji rozwiązania oferowanego przez Siemens, wszystkie osoby uczestniczące w procesie wprowadzenia nowego produktu na rynek mają dostęp do modelo-centrycznego środowiska do zarządzania nazywanego PLM. Wszyscy uczestnicy procesu, od przygotowania założeń, przełożonych następnie na wymagania biznesowe i funkcjonalne, pracują na centralnym zbiorze danych, obsługiwanym przez relacyjną bazę danych. Dostęp do informacji mają zarówno uczestnicy zajmujący się inżynierią, jak też osoby reprezentujące około projektową sferę danych. Dzięki takiemu podejściu, wszyscy zasilają system właściwymi informacjami, przykładowo; inżynierowie projektujący elementy składowe mają dostęp do wymagań wraz z ich szczegółowym opisem, dzięki czemu mogą dysponować kompletną informacją, jakimi kryteriami powinni się kierować przy projektowaniu nowejmaszyny. Analogicznie, dział testów udostępnia swoje wyniki w powiązaniu z elementami zaprojektowanymi przez projektantów. Co więcej, działy produkcyjne wytwarzające daną część maszyny mają analogiczny jak pozostali uczestnicy dostęp do pełnej informacji opisowej, ale, co ważniejsze, także do wizualizowanego modelu części, maszyny lub całego urządzenia. Mówiąc obrazowo, wszyscy uczestnicy procesu rozwoju nowego produktu mają dostęp do cyfrowego modelu, części składowych produktu wraz z pełną wizualizacją cyfrowego modelu oraz powiązanej dokumentacji technicznej/technologicznej. Rozwiązanie oparte o Teamcenter zapewnia dostęp do kompletnej informacji biznesowej i wirtualnego modelu inżynierskiego w jednym graficznym interfejsie, dzięki czemu możemy weryfikować zawartość dokumentów w oparciu o graficzną postać części czy technologii, bez potrzeby posiadania edytora oryginalnego formatu danych. Tak zbudowane repozytorium staje się bazą wiedzy o produkcie i może być szybko rozbudowane o moduły zajmujące się zarządzaniem konserwacją i remontami. Co więcej, wszystkie kroki w procesie zmian są skoordynowane z kosztami, dzięki czemu możemy symulować przed podjęciem decyzji ostatecznej, jakie koszty wygeneruje pomysł wprowadzenia zmiany do naszego produktu. Zwiększa to przewidywalność wprowadzania zmian i pozwala optymalizować koszty.

Rozwiązanie Siemens PLM składa się obecnie z kilkunastu szeroko konfigurowalnych modułów, pozwalając na dowolne rozbudowywanie rozwiązania Zarządzania Cyklem Życia Produktu, gdzie możemy wyróżnić takie obszary zarządzania jak:

  • Zarządzanie procesem inżynierskim
  • Zarządzanie Procesem Wytwarzania
  • Zarządzanie zestawieniami materiałów i częściami składowymi
  • Zarządzanie relacjami z dostawcami
  • Zarządzanie Symulacjami Procesów

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.siemens-plm.pl