CAx Innovation – I Międzynarodowe Targi Komputerowo Wspomaganego Projektowania, Szybkiego Prototypowania i Wytwarzania

W dobie nowoczesnych technologii, komputerowo wspomaganych prac inżynierskich CAx, coraz większe znaczenie ma skracanie czasu potrzebnego na przebycie drogi od pomysłu do gotowego wyrobu. To właśnie decyduje, że jedne firmy skutecznie stawiają czoła konkurencji, a inne, choć mają świetne pomysły – nie.

Wielu producentów, w szczególności z obszaru MiSP, nie ma jednak jeszcze pełnej wiedzy, jakie możliwości dają im współczesne technologie określane skrótowo CAx (CAD, CAM, CAE, CNC, CIM, RP, RE, VR itd.). Czy Państwa udziałem jest również rosnące zainteresowanie innowacyjnymi technologiami?

PIAP – współorganizator największych w Polsce targów automatyki i pomiarów AUTOMATICON oraz Stowarzyszenie ProCAx, mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w targach, obejmujących cały ciąg technologiczny “od pomysłu do finalnego produktu “.

Targi obejmują kompletny obszar technologii i narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania CAD, wytwarzania CAM, obliczeń inżynierskich CAE, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, integracji w wytwarzaniu CIM, szybkiego prototypowania części i narzędzi RP/RT (drukarki 3D), inżynierii odwrotnej RE (skanery 3D) oraz wirtualnej rzeczywistości VR.

Organizacja targów, w Warszawie, w sąsiedztwie prestiżowej imprezy AUTOMATICON gwarantuje dużą frekwencję zwiedzających oraz jest doskonałą okazją do promocji firmy. O imprezie będzie można usłyszeć w mediach, prasie czy Internecie.

Istotna cecha targów jest ich kompleksowość – nie ograniczają sie one bowiem tylko do oferty wystawienniczej. Targom będą towarzyszyć liczne sesje wykładowe i seminaryjne organizowane przez ProCAx. Ponad to udział w targach przedstawicieli renomowanych firm, oferujących produkty tworzące naturalny ciąg technologiczny od pomysłu/projektu do wytworzenia gotowego wyrobu, jest doskonałą okazją do nawiązania trwałych kontaktów biznesowych.