ABS w standardzie. I nie chodzi o… tworzywo


  W TYM ROKU Bosch wprowadził do produkcji seryjnej zmodernizowaną wersję systemu ABS. Modulator hydrauliczny systemu ABS 8.1 jest o blisko 20 proc. mniejszy i lżejszy w stosunku do wersji poprzedniej. Konstruktorom udało się ponownie skrócić drogę hamowania, w szczególności na śliskiej nawierzchni. Ponadto nowa wersja systemu wyróżnia się cichszą pracą i słabszym drganiem pedału hamulca podczas działania regulacji układu ABS


  1 lipca 2006 roku weszło w życie w Polsce dobrowolnego zobowiązania producentów samochodów w zakresie wyposażania nowych pojazdów w układ ABS. Zgodnie z tym zobowiązaniem, wszystkie nowo sprzedawane na terytorium Wspólnoty Europejskiej samochody osobowe oraz lekkie ciężarowe, tzn. takie, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 2,5 tony, powinny być standardowo wyposażane we wspomniany układ. W piętnastu „starych” Krajach Członkowskich, powyższe zobowiązanie funkcjonuje już od 1 lipca 2004 r. Do porozumienia przystąpiły: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA, Japońskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów JAMA oraz Koreańskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów KAMA. Celem nadrzędnym porozumienia jest poparcie producentów pojazdów zrzeszonych w wymienionych organizacjach dla unijnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach.

  W 1978 roku Bosch jako pierwszy producent na świecie wprowadził ABS do produkcji seryjnej. System zadebiutował w klasie S Mercedesa, a wkrótce potem w BMW serii 7.

  W tym roku firma wprowadziła do produkcji seryjnej zmodernizowaną wersję ABS. System ABS 8.1 jest oparty na ulepszonej koncepcji regulacji elektrycznego silnika napędzającego pompę modulatora hydraulicznego, którego prędkość obrotową można teraz dopasować do konkretnej sytuacji na drodze. Inżynierowie zastosowali mniejszy silnik elektryczny, co znacząco wpłynęło na wielkość komponentu. Zoptymalizowano ponadto sterowanie pompą i zaworami. W najnowszej wersji ABS 8.1 modulator hydrauliczny wraz ze sterownikiem elektronicznym ma po raz pierwszy pojemność mniejszą niż 1 litr i waży zaledwie 1,4 kg. Bardziej elastyczne sterowanie prędkością obrotową silnika elektrycznego dodatkowo obniża poziom drgań i wiążący się z tym poziom emisji hałasu. Inżynierom udało się także osłabić intensywność wyższych częstotliwości w ogólnej emisji szumów, co ma znaczący wpływ na poprawę komfortu jazdy. Na mokrych, zaśnieżonych lub oblodzonych drogach system ABS 8.1 odznacza się krótszą niż dotychczas drogą hamowania, a niższy pobór prądu kompaktowego silnika pompy nie obciąża sieci pokładowej.

  W czerwcu firma badawcza ARC Rynek i Opinia przeprowadziła na zlecenie Boscha badania dotyczące świadomości kierowców w kwestiach bezpieczeństwa na drodze*. Celem badania było przede wszystkim zidentyfikowanie czynników, które zdaniem kierowców mogą wpływać na bezpieczeństwo jazdy oraz określenie poziomu wiedzy o nowoczesnych systemach bezpieczeństwa stosowanych w samochodach.

  Wyniki badania wskazują, że kierowcy nisko oceniają poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Ponad 70% badanych określiło poziom ten jako zły lub bardzo zły. Ponad połowa kierowców (54%) jest przekonana, że bezpieczeństwo na drodze zależy w równym stopniu od nich samych, jak i okoliczności. Respondenci pytani o czynniki, które w ich opinii wywierają największy wpływ na bezpieczeństwo najczęściej wskazywali na stan dróg (76% wskazań), zaś pośród czynników od nich zależnych najczęściej wymieniano umiejętności i wyobraźnię kierowców (58% wskazań) oraz nadmierną prędkość (40,8% wskazań). Wyniki badania wskazują, że wyposażenie samochodu w systemy bezpieczeństwa (np. poduszki powietrzne, ABS, czy ESP) jest rzadziej kojarzone z bezpieczeństwem niż np. warunki atmosferyczne (5,2% wskazań vs 18,2% wskazań). W opinii kierowców systemy bezpieczeństwa nie należą zatem do najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo na drodze.

  Zapytani o najistotniejsze czynniki, które miały wpływ na decyzję o zakupie samochodu respondenci wymieniali cenę (57,4%) i stan techniczny pojazdu (53,8%). Dla niemal 1/3 badanych kierowców systemy bezpieczeństwa stanowiły istotny czynnik przy wyborze samochodu, którym aktualnie jeżdżą. Nie był to jednak czynnik decydujący.

  Najlepiej znanymi systemami w zakresie bezpieczeństwa biernego są poduszki powietrzne i napinacze pasów – w sposób spontaniczny wymienia je odpowiednio 85% i 62% badanych kierowców. Spośród systemów bezpieczeństwa aktywnego najbardziej znany jest ABS (75% wskazań). Ponad 90% kierowców, którzy znają ABS potrafi opisać jaką role pełni on podczas jazdy. Inne systemy takie jak ASR, ESP, ACC są nadal słabo znane i rzadko kojarzone z bezpieczeństwem na drodze. Zna je mniej niż 10% kierowców. Dla przykładu tylko 8,8% kierowców wymienia ESP wśród systemów bezpieczeństwa, przy czym 30% z nich błędnie opisuje działanie tego systemu.

  Większość badanych kierowców (82,4%) nie była poinformowana o tym, że od 1 lipca 2006 wszystkie nowe samochody sprzedawane w Polsce powinny być wyposażone w ABS. Inicjatywa ta spotkała się jednak z pozytywnym odbiorem – ponad 70% kierowców jest zdania, że nowy przepis przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

   


  *Badanie przeprowadzone w czerwcu

  na ogólnopolskiej reprezentatywnej

  próbie 500 kierowców