ZADBAJMY O POŚLIZG

  Dokręć nakrętkę i ochroń głowicę

  Inżynierowie wiedzą, że jednym ze sposobów dokręcenia zakrętki butelki jest przepuszczenie jej przez kilka par elastomerowych kółek. Każda para kółek przekazuje zakrętce obrót, aż w końcu zostanie ona dokręcona. Zaciśnięta zakrętka nadal jednak przechodzi przez stale kręcące się elastomerowe kółka.

  Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu zakrętek, a zwłaszcza kółek, niektórzy konstruktorzy maszyn instalują sprzęgła ślizgowe, które zapewniają kółkom dodatkowe obroty, gdy nakrętka zostanie dokręcona. – Skromne sprzęgła ślizgowe mają długą żywotność; jeżeli są odpowiednio zaprojektowane, wytrzymują 30 milionów cykli – mówi Jerry Shaff, prezes Polyclutch. Sekret polega na ograniczeniu tworzącego się w  nich ciepła.

  Shaff podaje wzór, określający generowane w systemie ciepło:

  Waty = moment obrotowy (funtocale) × obr./min × 0,011

  – Jeśli sprzęgło utrzymuje się poniżej tej wartości, ma zapewnioną długą żywotność, która często przewyższa żywotność samego mechanizmu – mówi Shaff.

  Dzieje się tak oczywiście przy ciągłym obciążeniu sprzęgła. Gdy sprzęgła są obciążane chwilowo, na przykład stosowane jako zabezpieczenia przed przeciążeniem (popularne zastosowanie), tolerancja może być większa.

  ANALIZA BUDOWY SPRZĘGŁA ŚLIZGOWEGO

   Liczne tarcze cierne przenoszą moment obrotowy między osią silnika a kołem linowym z momentem zadanym przez nacisk sprężyny na cały stos. Sprzęgło o stałym momencie obrotowym zastępuje płytę nakrętki regulacyjnej. Momenty sprzęgieł ślizgowych Polyclutch są kalibrowane z dokładnością do ±20%, lecz według producenta mogą być utrzymane w węższym przedziale tolerancji

  Zakręcanie jest tylko jednym z wielu ciekawych zastosowań. Shaff, sam będący wcześniej konstruktorem maszyn, uważa, że sprzęgła te szczególnie przydają się, aby umożliwić maszynom szybszy bieg niż zwykle wykonywany. Zapewnią funkcję łagodnego startu urządzeniom dźwigowym, dzięki czemu będą one poruszać się dwa razy szybciej, ponieważ liny przy starcie nie są „poddawane szokom”. Oczywiście urządzenia elektryczne robią to cały czas, ale niedrogie sprzęgło ślizgowe wykonuje to przy „dźwięku fanfar”.

  Jerry Shaff, Phil Bacon, Polyclutch