Wybrane aplikacje dla programu Autodesk Inventor

  Aby jeszcze lepiej wykorzystać możliwości programu, można rozszerzyć go o zewnętrzne aplikacje uzupełniające

  Autodesk Inventor to program do parametrycznego, trójwymiarowego projektowania mechaniki 3D i automatycznego generowania dokumentacji rysunkowej 2D. Inventor jest narzędziem uniwersalnym i może być zastosowany do pracy w biurach konstrukcyjnych pracujących w różnych gałęziach projektowania mechanicznego. Mogą z niego w równym stopniu skorzystać np. producenci maszyn i urządzeń przemysłowych, producenci wyrobów powszechnego użytku, producenci mebli, firmy wytwarzające oprzyrządowanie i wiele innych. W ciągu kilku lat swojego istnienia Autodesk Inventor wypracował sobie pozycję najchętniej kupowanego oprogramowania do projektowania 3D, co świadczy o jego niewątpliwych zaletach.

  EKRAN z tabelą wymiarową i podglądem

  3D podzespołu katalogowego

  Aby jeszcze lepiej wykorzystać możliwości tego programu, można rozszerzyć go o zewnętrzne aplikacje uzupełniające, które lepiej specjalizują program do zastosowania w specyficznych rodzajach projektowania. W tym artykule przyjrzymy się trzem przykładowym aplikacjom, które znacząco usprawniają projektowanie w programie Inventor z uwzględnieniem pewnej specyfiki branżowej.

  PartSolutions – biblioteki części i podzespołów maszynowych

  W projektowaniu maszyn i urządzeń przemysłowych wykorzystuje się wiele części i całych podzespołów gotowych, zakupionych od ich wytwórców. Aby lepiej wykorzystać czas przeznaczony na projektowanie warto skorzystać z gotowych bibliotek. PartSolutions to obszerny zestaw bibliotek wyrobów różnych producentów z branży elektromaszynowej, stosowanych w projektowaniu maszyn i urządzeń mechanicznych. PartSolutions zawiera ponad 180 katalogów wyrobów znanych firm oraz normaliów zgodnych ze standardami DIN, EN, ANSI, AFNOR, części zgodnych z wymaganiami standardów LN, MILSPEC, NASM, BAHN Norm oraz zgodnych z wymaganiami takich firm jak PHILIPS, VOLKSWAGEN, DAIMLERCHRYSLER i innych.

  Pakiet zawiera części i podzespoły w postaci modeli 3D, gotowe do wstawienia do projektów w Autodesk Inventor. W celu szybkiego odszukania żądanego komponentu program oferuje wiele kryteriów wyszukiwania: wg producenta, wielkości, klasyfikacji, nazwy, porównania geometrycznego, itp. Biblioteki części są aktualizowane przez Internet, co zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych wyrobów poszczególnych producentów.

  Poza obszernymi bibliotekami wyrobów różnych firm, pakiet zawiera narzędzia do projektowania wałków i połączeń śrubowych. Pakiet oferuje narzędzia do obliczania części mechanicznych, połączeń gwintowych, sprężyn, przekładni pasowych, zawiera moduł do obliczeń z użyciem MES, wspomaga tworzenie firmowych kart katalogowych części, pozwala na bezpośrednie połączenie z systemami ERP/PLM i zawiera wiele innych

  ważnych narzędzi.

  Komponenty wstawiane do programu Inventor z pakietu PartSolutions  apisywane są w rdzennym formacie programu Inventor i są obiektami parametrycznymi. Program na bieżąco generuje pełną  historię tworzenia części podczas wstawiania komponentu z biblioteki do projektowanego zespołu.

  Zastosowanie pakietu PartSolutions daje znaczące oszczędności czasu pracy nad projektem oraz zapewnia jednoznaczne i bezbłędne oznaczenie wybranego komponentu, co upraszcza także dalsze prace związane z przygotowaniem produkcji.

  SPI Sheetmetal/Ducting Inventor – wspomaganie projektowania z blach

  Inventor posiada wbudowany moduł do projektowania części z blach. Jego możliwości w bardzo szerokim zakresie wspomagają tworzenie części blaszanych giętych, wykorzystywanych w projektowanych urządzeniach. Program SPI Sheetmetal/Ducting Inventor to zaawansowana aplikacja do projektowania części z blach, która rozszerza możliwości standardowego modułu blachowego zawartego w programie Inventor w zakresie szybkości tworzenia modelu części z blachy.

  Ta wyspecjalizowana aplikacja umożliwia uzyskanie rozwinięć z modeli o praktycznie dowolnych, technologicznie rozwijalnych kształtach oraz oferuje dodatkowe biblioteki elementów rurowych, stempli i wykrojników.

  Mając do dyspozycji oprogramowanie firmy SPI, te części, które będą wykonane z blachy, można zaprojektować dowolną techniką modelowania dostępną w programie Inventor lub zaimportować w formacie STEP z innych systemów CAD. Cechą szczególną programu SPI Sheetmetal/Ducting jest możliwość tworzenia części z ostrymi krawędziami bez potrzeby czasochłonnego modelowania stref gięcia, a także bez potrzeby tworzenia widocznych rozcięć w narożnikach. Wystarczy nadać odpowiednie atrybuty gięcia i rozcięcia narożników, a resztę – czyli poprawne rozwinięcie – wykona program firmy SPI. Procesor rozwinięć może generować rozwinięcia także z modeli, których kształt jest tworzony przez powierzchnie swobodne o cechach cylindrycznych i stożkowych. Dodatkowo, dzięki możliwości kontrolowania wielu parametrów, użytkownik może precyzyjnie dopasować działanie procesora rozwinięć do własnych potrzeb.

  Oprogramowanie SPI Sheetmetal/Ducting Inventor jest wyposażone w obszerną bibliotekę typowych części i zespołów wykorzystywanych w instalacjach z blachy. Modele stożków, przejść, kolanek czy rozgałęzień są parametryczne i w pełni edytowalne, co pozwala na szybkie dopasowanie ich do zmian w projekcie.

  Mold Factory – projektowanie form wtryskowych

  Wiele firm z branży projektowania oprzyrządowania wykorzystuje program Inventor do projektowania form wtryskowych. Inventor oferuje wystarczający zestaw narzędzi do wykonywania tego typu zadań, jednakże warto uzupełnić go o oprogramowanie specjalistyczne, które będzie szybciej wykonywać pewne typowe operacje. Projektowanie form wtryskowych składa się z dwóch głównych zagadnień: modelowania gniazda formy oraz montażu całej formy. Program Mold Factory, który jest aplikacją rozszerzającą dla programu Autodesk Inventor, znakomicie realizuje oba te zadania.

  Program Mold Factory posiada wyspecjalizowane narzędzia do zautomatyzowanego tworzenia wkładek formy wtryskowej na podstawie modelu wypraski. Program w sposób automatyczny rozpoznaje wewnętrzną i narzędzia służące do automatycznego generowania całej formy danego typu na podstawie kilku parametrów wejściowych. Program oferuje także zapisanie własnych bibliotek płyt, w celu późniejszego wykorzystania. Program wspomaga tworzenie elektrod, wkładek, rdzeni oraz suwaków.

  Liczy się czas i pomysł

  W pracy konstruktora liczy się czas przygotowania projektu i pomysł na optymalne rozwiązanie konstrukcyjne. Przedstawione tutaj informacje prezentują pewne wybrane możliwości uzupełnienia posiadanego narzędzia, jakim jest Autodesk Inventor, w aplikacje specjalizowane, które kierunkują program do lepszego działania w konkretnych zastosowaniach. Takie kompleksowe narzędzie daje konstruktorowi możliwość skoncentrowania się na projekcie i sprawdzenia większej liczby koncepcji zamiast prowadzenia pracochłonnych operacji, które może szybko wykonać aplikacja specjalistyczna.

  Autor: FABIAN STASIAK