W marcu poznamy 50 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

Prezentacja rankingu 50 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce połączona z wręczeniem nagrody “Award of Excellence in Intellectual Capital Management” odbędzie się 12 marca w Warszwie – na zakończenie III międzynarodowego forum zarządzania własnością intelektualną.

Zdobywca nagrody oraz laureaci drugiego i trzeciego miejsca w rankingu TOP 50 Polskiej Innowacyjności będą reprezentować Polskę podczas Global Technology Symposium at Stanford University w Stanach Zjednoczonych.

Kapitułę nagrody tworzyć będą krajowi i zagraniczni eksperci ze środowisk naukowych i gospodarczych o uznanym dorobku w zakresie badań nad innowacyjnością, zarządzaniem własnością intelektualną i gospodarką opartą na wiedzy. Partnerami w przygotowaniu rankingu będą instytucje uczestniczące w inicjatywie IP Management Polska (IPM) działającej przy Politechnice Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze.

Jak informuje pomysłodawca projektu Bogusław Węgliński, prezes stowarzyszenia IPM, ranking wyłoni przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, które biorąc udział w ankiecie badawczej, potrafią wiarygodnie udokumentować swój dorobek w zakresie budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa na wartościach niematerialnych i prawnych.

Eksperci przygotowujący ranking Polish Intellectual Capital TOP 50 będą oceniać liczbę posiadanych patentów i wzorów użytkowych, krajowych i zagranicznych, a także liczbę otrzymanych nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych konkursach wynalazków. Kryterium oceny będzie też udział w krajowym i międzynarodowym obrocie patentowym oraz efektywność konkurowania na tym rynku. Poza najwyższą jakością produktów i usług, popartą stosownymi certyfikatami, firma pretendująca do rankingu musi mieć zaplecze badawczo-rozwojowe i zespół pracowników z tytułami naukowymi oraz udokumentowanym dorobkiem naukowym, badawczym i wdrożeniowym. Musi też wykazać udział innowacyjnych produktów i usług w rocznych przychodach – aktualnie oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych.