Raport: AutoCAD 2010 zapewnia ponad 60 procentowy wzrost wydajności pracy

Autodesk ogłosił wyniki nowego badania, które wykazało że wydajność pracy wzrasta nawet o 63 procent gdy do wykonywania typowych czynności przy projektowaniu i tworzeniu dokumentacji wykorzystuje się oprogramowanie AutoCAD 2010. W badaniu przeprowadzonym przez Cambashi Limited, niezależną firmę doradczo-analityczną, porównano czas potrzebny na wykonanie określonych czynności z użyciem wersji AutoCAD 2010 i AutoCAD 2007.

Raport potwierdza, że „AutoCAD 2010 może znacząco zwiększyć wydajność pracy typowego użytkownika. Oprócz skrócenia czasu wykonywania różnych czynności, nowe funkcje AutoCAD 2010 – w szczególności ulepszona obsługa formatu PDF – zwiększają zakres możliwości użytkownika AutoCAD i ułatwiają mu współpracę z innymi”. Wyniki pokazują w jaki sposób nowe funkcje dostępne w AutoCAD 2010 mogą przyczynić się do uzyskania szybkiego  zwrotu z inwestycji poczynionej w najnowszą wersję jednej z wiodących, światowych platform  do projektowania i tworzenia dokumentacji.

Funkcje AutoCAD 2010 mają bezpośrednie przełożenie na wzrost wydajności pracy 

Według raportu – ulepszenia poszczególnych funkcji w AutoCAD 2010, wykorzystywanych w typowym kompletnym procesie projektowania, mogą do minimum ograniczyć powtarzanie rutynowych zadań i wyeliminować zbędne etapy  przy tworzeniu dokumentacji i przekazywaniu innym założeń i rozwiązań projektowych. Średnie zwiększenie wydajności pracy, wskazane w badaniu, obejmuje następujące funkcje:

  • Funkcję publikowania w formacie PDF zapewniającą lepszą jakość graficzną przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru plików oraz możliwość dołączania do rysunków plików w formacie PDF jako podkładów . Te rozwiązania pomogły użytkownikom osiągnąć 63 procentowy wzrost wydajności pracy.
  • AutoCAD 2010 wyposażono w nowe narzędzia do projektowania swobodnego, które pozwalają użytkownikowi tworzyć niemal każdy kształt, jaki tylko można sobie wyobrazić  poprzez wyciąganie i przeciąganie powierzchni, krawędzi i wierzchołków. Te możliwości modelowania swobodnego zwiększyły wydajność pracy o 62 procent.
  • Funkcja bloków dynamicznych umożliwia edycję geometrii pojedynczego bloku i ogranicza potrzebę definiowania nowego bloku dla poszczególnych kombinacji kształtów i rozmiarów. Dzięki wyeliminowaniu konieczności tworzenia nowych geometrii dla każdego wariantu projektanci zwiększyli wydajność pracy o 44 procent.
  • Nowe funkcje importowania, tworzenia podkładów i ulepszone publikowanie formatu PDF w AutoCAD 2010, mogą ułatwiać dwukierunkową komunikację z zewnętrznymi członkami zespołów projektowych, zwiększając wydajność pracy o 43 procent.
  • W AutoCAD 2010 wprowadzono narzędzia do kreślenia parametrycznego, pozwalające projektantom definiować trwałe relacje między obiektami. Dzięki tym narzędziom wydajność pracy w zakresie projektowania trójwymiarowego wzrosła o 35 procent.

„Sytuacja gospodarcza coraz bardziej motywuje firmy do osiągania więcej mniejszymi nakładami. Dziś, ponad 27 lat od wprowadzenia na rynek przez firmę Autodesk programu AutoCAD, wciąż dodajemy do niego nowe funkcje, aby projektanci i inżynierowie mogli szybciej realizować projekty bez uszczerbku dla ich wysokiej jakości i dokładności” – powiedział Guri Stark, wiceprezes Autodesk (AutoCAD and Platform Products). „Jak pokazuje to badanie, każda nowa funkcja w AutoCAD 2010 pomaga projektantom ograniczać czas poświęcany na czynności rutynowe, przeznaczając go na pracę przynoszącą większe korzyści”.

Informacja o badaniu

Autodesk zlecił Cambashi Limited, niezależnej firmie doradczo-analitycznej, przeprowadzenie badania wydajności pracy pod kątem korzyści zapewnianych przez oprogramowanie  AutoCAD 2010. Firma Cambashi zastosowała podejście zadaniowe, polegające na porównaniu ile czasu zajmują architektom używającym programu AutoCAD 2010 konkretne czynności przy projektowaniu jednokondygnacyjnego budynku, a ile używającym programu AutoCAD 2007. Projekt dotyczył typowego budynku. Pełny opis badania można pobrać z witryny www.autodesk.com/autocadpower