Do 2014 roku wirtualizacja zdominuje oszczędności w IT

Do 2014 roku blisko 30 procent budżetów IT zostanie zaoszczędzone dzięki rozwiązaniom wirtualizacyjnym. Wprowadzenie wirtualizacji desktopów i serwerów zdominuje plany kadry zarządzającej.

Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród 700 przedstawicieli kadry zarządzającej w ciągu najbliższych czterech lat znacząco wzrosną inwestycje w rozwiązania wirtualizacyjne. Niezależne badanie „Citrix Virtualization Index”, zrealizowane przez instytut badawczy Vanson Bourne obrazuje poglądy na wirtualizację wśród dużych przedsiębiorstw.

Z raportu powstałego po badaniu wynika, że według kadry zarządzającej dzięki technologiom wirtualizacyjnym  firma może zaoszczędzić 16 procent kosztów. Dyrektorzy IT oczekują jednak, że do 2014 roku oszczędności te wzrosną do 27 procent. Wyniki pokazują również, że przez kolejne 4 lata kadra kierownicza IT będzie koncentrowała się na tworzeniu i dostarczaniu efektywnej i elastycznej infrastruktury IT, biorąc pod uwagę potrzebę inwestycji w nowe technologie.

Wyniki badania:

 • 31 procent badanych przeznacza obecnie jedynie około 5 procent własnych budżetów IT na technologie wirtualizacyjne. 26 procent ankietowanych przewiduje jednak, że do 2014 roku rozwiązania te będą stanowiły jedną czwartą wydatków.
 • 41 procent firm w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza szerzej wykorzystać już posiadaną wirtualizację serwerów, a co trzeci z nich (27 procent) zdecyduje się na wirtualizację stacji roboczych. W porównaniu z pozostałymi ankietowanymi państwami, Wielka Brytania dominuje, jeżeli chodzi o stosowanie rozwiązań do wirtualizacji serwerów – w USA kształtuje się ono na poziomie 17 procent, w Niemczech 13 procent, w Japonii 19 procent.
 • 36 procent przedsiębiorstw jest obecnie na etapie oceny i testów rozwiązań do wirtualizacji desktopów. Dla porównania, 28 procent firm testuje rozwiązania do wirtualizacji serwerów.
 • Jedynie 12 procent firm nie stosuje żadnych rozwiązań wirtualizacyjnych.

  Niemniej jednak 62,5 procent z nich planuje wdrożyć wirtualizację serwerów w ciągu kolejnych 18 miesięcy, a 33,4 procent zamierza w tym samym czasie przetestować rozwiązania do wirtualizacji desktopów.

Pomimo, że wirtualizacja desktopów jest nowszą technologią, jak wynika z badania szefowie IT już teraz zdają sobie sprawę z korzyści, jakie może ona przynieść firmom.

Są to:

 • szybkie dostarczanie desktopów (65 procent ankietowanych)
 • dostęp do wirtualnego desktopu z dowolnego miejsca oraz urządzenia (64 procent)
 • bezpieczeństwo danych oraz kontrola dostępu (62 procent)
 • redukcja kosztów utrzymania (55 procent)
 • łatwa migracja (48 procent)
 • oszczędność energii / Green computing (35 procent)

Informacje na temat badania:

Citrix Virtualization Index to niezależne badanie przeprowadzone na zlecenie Citrix Systems przez niezależny instytut badawczy Vanson Bourne w listopadzie 2009 r. Ankiecie poddano grupę 700 dyrektorów IT z pięciu krajów: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Japonii.