VisualDSS – kolejny system wspierania procesu decyzyjnego w inżynierii

VisualDSS katalizatorem dla projektowania z wykorzystaniem symulacji

ESI Group, pionier i jeden z liczących się producentów oprogramowania do cyfrowej symulacji z zastosowaniem fizyki materiałowej, poinformował o wprowadzeniu na rynek systemu VisualDSS, przeznaczonego do wspierania procesu decyzyjnego w zakresie inżynierii wirtualnej. VisualDSS jest interdyscyplinarnym środowiskiem, dostosowanym do najlepszych obecnych i przyszłych metodologii klientów. Oferuje przedsiębiorstwom możliwość opracowania i zarządzania wielopłaszczyznowymi modelami do symulacji, umożliwia automatyzację procesu i uszeregowanie zadań. Pozwala również na zarządzanie zawartością i danymi symulacyjnymi, tudzież na wspieranie podejmowania decyzji oraz automatyczne generowanie raportów opierając się na stworzonej bazie wiedzy (KBE – przyp. redakcji).

VISUALDSS dostarcza użytkownikom rozwiązania do zarządzania danymi związanymi z procesami symulacji, w środowisku PLM

Obecnie przedsiębiorstwa przemysłowe na całym świecie podejmują działania z zakresu doskonalenia wirtualnego opracowywania prototypów. Ilość danych potrzebnych do symulacji zwiększa się znacznie w związku z wymogiem identyfikowalności, a łatwość ich ponownego wykorzystania staje się sprawą o kluczowym znaczeniu. Projektowanie z wykorzystaniem symulacji ma na celu otwarcie metodologicznej ścieżki do szybkiego projektowania, która ukierunkowuje decyzje już we wstępnych fazach procesu opracowywania produktu. Możliwości VisualDSS obejmują unikalne i chronione patentami metody tworzenia i monitorowania dwukierunkowych powiązań pomiędzy danymi CAD – magazynowanymi w systemach PLM – i rozmaitymi dziedzinami symulacji. VisualDSS umożliwia komunikowanie zmian projektowych i inżynieryjnych rozszerzonemu interdyscyplinarnemu zespołowi, zapewniając tym samym identyfikowalność danych przez cały czas trwania procesu projektowania, a nawet w późniejszych fazach.

VisualDSS odznacza się również trwałym środowiskiem, które zbiera dane symulacyjne pochodzące z rozmaitych wykorzystywanych aplikacji przez cały czas trwania programu symulacji. Umożliwia wychwytywanie, przechowywanie i ponowne wykorzystanie wiedzy i metodologii, w których celuje przedsiębiorstwo. VisualDSS opiera się na technologii IBM DB2 Content Manager, która od lat dostarcza na rynek techniczne funkcjonalności i zabezpieczenia opracowane i sprawdzone od wielu lat w innych dziedzinach przemysłu. Ukierunkowana na usługi architektura systemu (SOA) wnosi dużą elastyczność w adresowane do przedsiębiorstw opracowania, dzięki prostocie integracji do systemów komputerowych i architektury danych każdej firmy. Znacznie ułatwia proces łączenia z bazami danych i systemami zarządzania liniami produktów (PLM).

System VisualDSS przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które funkcjonują na tradycyjnych dla ESI Group rynkach, takich jak: przemysł samochodowy, lotniczy i kosmiczny, obronny, ciężki, energetyka, dobra konsumpcyjne itp.

www.esigroup.com