GANTER wprowadza nową serię trzpieni ustalających – GN 712

  Firma GANTER poszerza swoją ofertę o nową serię trzpieni ustalających (GN 712), zwiększających zakres ich zastosowań. Nowatorska konstrukcja mechanizmu pozycjonującego tych trzpieni pozwala m.in.:

  • – „odwrócić” zasadę ich działania (wersja „ normalnie otwarta”);
  • – wprowadzić nowe sposoby blokowania trzpienia w pozycji zasprzęglonej bądź wysprzęglonej.

  Nowa seria trzpieni firmy GANTER dzieli się na dwie podstawowe podgrupy. Są to trzpienie „normalnie zamknięte” – działanie operatora powoduje jego wysprzęglenie (GN 712) oraz „normalnie otwarte” – działanie operatora powoduje jego zasprzęglenie (GN 712.1).

  Wszystkie trzpienie tej serii mają mechanizm realizujący funkcję blokowania (odblokowywania) poprzez ruch obrotowy dźwigni pozycjonującej. Dźwignia ta oraz kołek prowadzący zamontowane są na trzpieniu osadzonym w stalowym korpusie z wyfrezowanym rowkiem. Obrót dźwigni wymusza ruch kołka prowadzącego wzdłuż wyfrezowania, co w efekcie wywołuje osiowe przesunięcie trzpienia względem korpusu. Kształt rowka pozycjonującego, poza wymuszeniem osiowego ruchu trzpienia, określa też sposób jego blokowania w pozycji zasprzęglonej bądź wysprzęglonej.

  Trzy standardowo dostępne opcje to:

  • – brak blokady (wersja A) – trzpień samoczynnie powraca do pozycji wyjściowej;
  • – „miękka” blokada (wersja R) – odblokowanie trzpienia odbywa się poprzez niewielki obrót (trącenie) dźwigni;
  • – zatrzask (wersja S) – odblokowanie trzpienia odbywa się poprzez odciągnięcie (GN 712) lub wciśnięcie (GN 712.1) oraz obrót dźwigni.

  RYS. Opcje A, R oraz S dla trzpienia GN 712

  Nowa konstrukcja mechanizmu umożliwia również łatwe dopasowanie sposobu blokowania do indywidualnych potrzeb klienta przez modyfikację kształtu rowka pozycjonującego (wykonania specjalne).

  Korpusy trzpieni serii GN 712 w odróżnieniu od większości dotychczas produkowanych są cynkowane. Umożliwia to stosowanie ich nie tylko w maszynach, narzędziach czy oprzyrządowaniu produkcyjnym, ale również w aplikacjach wymagających np. odporności na czynniki atmosferyczne. Dla zastosowań wymagających większej odporności na czynniki chemiczne i atmosferyczne stworzone zostały również trzpienie serii GN 712 w wykonaniu nierdzewnym – GN 712.5 (normalnie zamknięty) oraz GN 712.6 (normalnie otwarty).

  www.elesa-ganter.pl