Umowa OEM*

  Przegląd oferty rynku elektroniki dla branży OEM cz. II

  W artykule Wojciecha Warskiego, opublikowanym w wydaniu listopadowym Teleinfo z 1998 roku, umowa OEM określona została jako „długoterminowy kontrakt sprzedaży określonego rozwiązania sprzętowego przez jego producenta firmie-marketerowi, zwykle dużej korporacji o ustalonej renomie rynkowej”.

  Autor wskazał następujące elementy, odróżniające tego typu umowę od zwykłej sprzedaży:

  • umowa OEM zapewnia marketerowi kompletny funkcjonalnie produkt, dostarczany z jego własnym logo, opakowaniem, dokumentacją, zmodyfikowanym oprogramowaniem itp.;
  • umowa nie dotyczy ściśle określonych ilości, ale precyzuje minima i maksima kontraktu oraz procedury zamawiania i dostaw kolejnych partii;
  • umowa może ograniczać prawa sprzedaży do określonych terytoriów, krajów lub kanału sprzedaży, zapewniać prawa wyłączności, jak też narzucać na obie strony inne ograniczenia umowne, np. minimalne ceny katalogowe lub sposób sprzedaży do klienta końcowego.

  www.arsystem.pl

  Takie pozyskiwanie konkretnych rozwiązań staje się obecnie czymś powszechnym w działaniu dużych firm, szczególnie w odniesieniu do… oferty sprzętu komputerowego. Drukarki, skanery, modemy, printserwery, monitory – to najczęstszy obiekt umów typu OEM w sektorze elektroniki użytkowej. Powód jest oczywisty: często nie opłaca się poszukiwać i wdrażać własnych rozwiązań w sytuacji, gdy istnieje możliwość kupna gotowych produktów. Przedmiotem transakcji stają się zarówno poszczególne mechanizmy, jak i kompletne urządzenia.

  Podobną sytuację możemy zaobserwować na innych rynkach. Coraz częściej produkt finalny powstaje w wyniku montażu gotowych podzespołów.

  www.lumel.com.pl

  Kontynuując rozpoczęty w ubiegłym miesiącu przegląd, w naszym zestawieniu zamieściliśmy firmy dostarczające podstawowe komponenty elektroniczne, bardziej złożone elementy elektroniczne – dla automatyki i wreszcie kilka firm dostarczających podzespoły m.in. do komputerów osobistych: procesory, pamięci, karty I/O, karty graficzne, klawiatury.

  Rynek dostawców podzespołów dla OEM jest tak szeroki, że nie da się przedstawić pełnego zestawienia – chyba że w postaci grubej książki telefonicznej albo multimedialnej bazy danych. Pozostaje mieć nadzieję, że ten fragmentaryczny przegląd firm obecnych na rynku okaże się przydatny podczas poszukiwania gotowych rozwiązań.

  Maciej Stanisławski

  *(ang. Original Equipment Manufacturing)

  Pobierz plik PDF z raportem

  Oprogramowanie dla inżynierów – projektantów

  Sprostowanie

  We wrześniowym numerze Design News opublikowano obszerny raport na temat oprogramowania dla inżynierów. Niestety, wkradło się do niego kilka niejasnych i błędnych sformułowań.

  W tabeli dotyczącej zestawienia „programów” (DESIGN NEWS, wrzesień 2005, s. 28) pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, była nieścisłość dotycząca SURFCAM. Producentem tego programu (z rodziny CAM) jest firma SURFWARE (istnieje jego polska wersja językowa). Należy również dodać, że SURFCAM zawiera SolidWorks Part Design Only, służący do modelowania części 3D CAD.

  Systemy do analiz inżynierskich COSMOS dzielą się na: COSMOSWorks – analizy strukturalne, COSMOSFloWorks – analizy przepływów, COSMOSMotion – analizy kinematyczne, COSMOSEMS – zagadnienia elektryczne.

  SolidWorks, SolidWorks Office Premium i SolidWorks Office Professional są pakietami oprogramowania, a nie – jak można wywnioskować z tabeli – osobnymi aplikacjami. Wiążą się z tym informacje z tabeli „wymiana danych” (s. 40) – powinny być jednakowe dla wszystkich trzech pakietów,, jak również z tabeli „możliwości” (s. 44) – SolidWorks to podstawowy moduł. SolidWorks Office Premium i SolidWorks Office Professional oferują funkcjonalność pakietu podstawowego plus składniki rozszerzające możliwości danego pakietu. Informacje na temat różnic miedzy pakietami można uzyskać u autoryzowanych dystrybutorów. W CNS Solutions można nabyć wszystkie z wymienionych pakietów.

  Kolejną częścią raportu jest „zestawienie oferentów” (s. 32) – i tu również kilka dodatkowych informacji: grupy programów oferowanych przez CNS Solutions, tj. SolidWorks, COSMOS, AlphaCAM i SURFCAM można nabyć w pakietach, istnieje możliwość uzyskania upustu cenowego i zakupu ratalnego i leasingowego, posiadają serwis 24h i pomoc online. Dla użytkowników z wykupioną usługą wsparcia technicznego dostępna jest bezpłatna infolinia.

  W tabeli „zastosowania” (s. 38) z systemu COSMOS należy wyróżnić poszczególne pakiety funkcjonalne (jak wyżej), właśnie w zależności od zastosowania.

  Paweł Dziadosz CNS Solutions