UGS VELOCITY SERIES

    Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (PLM) w średniej wielkości przedsiębiorstwach

    Nowa oferta UGS pozwala przedsiębiorstwom każdej wielkości szybko rozpocząć proces wydajniejszego  Zarządzania Cyklem Życia Produktu (PLM), który wcześniej dostępny był jedynie dla bogatych przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze IT. UGS Velocity SeriesSM udostępnia technologię PLM na  innych warunkach, które przyspieszają tempo postępu technicznego oraz czynią pracę grupową bardziej wydajną. W skład UGS Velocity Series wchodzi system Teamcenter® Express, do zarządzania danymi – de facto standard w cPDM, uzupełniany przez  bardzo wydajne aplikacje, jak: Solid Edge® do projektowania w 3D oraz FEMAP® do przeprowadzania analiz. Działające oddzielnie lub w sposób zintegrowany wszystkie te prekonfigurowane aplikacje – stworzone dla łatwej implementacji w środowisku Windows® – poprawiają szybkość, wydajność i jakość inżynierskiego środowiska pracy, przy zachowaniu niskich kosztów utrzymania. UGS Velocity Series może być rozbudowane do całego zakresu produktów UGS. Więcej informacji o tym jak UGS Velocity Series pomoże przyspieszyć tempo postępu technicznego można znaleźć na stronie www.ugs.com/