Turbina wiatrowa 2.5xl produkcji GE – prawie 1000 MW do końca 2009 r. w Europie

GE Energy informuje, że najnowsza turbina wiatrowa GE 2.5xl w coraz większej mierze przyczynia się do zaspokojenia europejskiego zapotrzebowania na energię odnawialną. Turbina GE 2.5xl została wybrana do projektów farm wiatrowych w Europie, które w 2009 r. zwiększą moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej o 1000 MW, co wystarczy do zaopatrzenia ponad 480 tys. europejskich gospodarstw domowych.

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) informuje, że w 2008 r. ilość nowo zainstalowanej mocy w elektrowniach wiatrowych przekroczyła ilość nowo zainstalowanej mocy we wszystkich innych technologiach wytwarzania energii. W zeszłym roku w Unii Europejskiej 43% nowych źródeł energii elektrycznej stanowiła energia wiatrowa, co dało jej pierwsze miejsce przed takimi projektami, jak elektrownie gazowe, węglowe czy jądrowe. Według danych EWEA, przy przeciętnych wartościach rocznego rozkładu siły wiatru, turbiny wiatrowe zainstalowane do końca 2008 r. są w stanie zaspokoić ponad 4% rocznego zapotrzebowania na energię w UE, jak również pozwalają uniknąć emisji 108 ton dwutlenku węgla rocznie – podobny wynik można by osiągnąć pozbywając się 50 milionów samochodów z europejskich dróg.

Przewiduje się, że w 2009 r. wzrośnie zainteresowanie turbinami wiatrowymi GE 2.5xl w Europie Wschodniej – kraje takie jak Polska i Rumunia będą zamawiać i instalować więcej turbin.

Turbina wiatrowa GE 2.5xl zawdzięcza swoją popularność sukcesowi starszego modelu turbiny o mocy 1,5 megawata, który jest najczęściej stosowanym modelem turbiny wiatrowej na świecie (liczba zainstalowanych do tej pory turbin GE 1.5 wynosi ponad 12 tys.). Turbina 2.5xl o stumetrowej średnicy wirnika to największa turbina produkcji GE do zastosowań lądowych. Model został dostosowany do warunków europejskich, w których często brak dostępnego terenu ogranicza rozmiar stosowanych urządzeń. Turbina może pracować przy średniej prędkości wiatru sięgającej 8,5 m/s.

Turbiny 2.5xl przeznaczone na realizację projektów europejskich są produkowane przez zakłady produkcyjne GE Energy w Salzbergen w Niemczech oraz w Noblejas w Hiszpanii.

Turbiny wiatrowe GE w Polsce

Firma GE dostarczyła 39 turbin wiatrowych dla dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce. Turbiny zwiększyły moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej o 58,5 MW. Farma wiatrowa Kisielice w okolicy Grudziądza składa się z 27 turbin wiatrowych GE Energy o mocy 1,5 MW, natomiast farma wiatrowa Malbork składa się z 12-tu 1,5 MW turbin. Oprócz dostawy urządzeń oraz ich uruchomienia GE Energy świadczy usługi konserwacyjne i serwisowe dla obu projektów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.ge.com