SolidWorks oferuje połączenie ECAD do MCAD

Nowy moduł umożliwia użytkownikom bezpośrednią integrację plików ECAD z ich trójwymiarowymi modelami.

Firma SolidWorks zwiększyła starania w zakresie wypełnienia luki pomiędzy elektronicznym i mechanicznym oprogramowaniem CAD, przejmując małą firmę zlokalizowaną w Wielkiej Brytanii, która oferuje CircuitWorks dla narzędzia integracji SolidWorks.

Firma Priware, partner SolidWorks, oferuje CircuitWorks, które umożliwia inżynierom przyspieszenie procesu projektowania produktów elektronicznych poprzez bezpośrednią integrację plików ECAD z ich trójwymiarowymi modelami i dwuwymiarowymi rysunkami. Oprogramowanie to jest zintegrowane z SolidWorks, umożliwiając mu odczytywanie i zapisywanie plików w formacie standardu przemysłowego IDF 2.0, 3.0 czy 4.0 generowanym przez systemy ECAD stosowane w projektowaniu Drukowanych Obwodów Elektrycznych (PCB), włącznie z takimi jak Altium Designer i Cadence Allegro.

CircuitWorks ułatwia projektowanie produktów elektronicznych poprzez bezpośrednią integrację plików ECAD z modelami 3-D i rysunkami 2-D.

Bez tej integracji inżynierowie często opracowują projekty produktów i dopasowują je do elementów elektronicznych w sposób, który niekoniecznie prowadzi do skutecznych rezultatów. Połączenie dwóch programów pozwala inżynierom zapewnić właściwe dopasowanie elementów elektronicznych, takich jak płyty PCB, jak i ich sprawne funkcjonowanie bezpośrednio ze środowiska SolidWorks. W ten sposób inżynier mechaniki, na przykład, mógłby wykorzystać CircuitWorks do przerzucenia projektu płyty PCB do modelu SolidWorks urządzenia globalnego pozycjonowania lub telefonu komórkowego, aby zapewnić, że płyta PCB nie będzie stykała się z metalem ani kolidowała z otworami.

Zgodnie z tym, co mówi Fielder Hiss, dyrektor ds. zarządzania produktem w firmie SolidWorks, SolidWorks jest kluczowym narzędziem do opracowywania wysoce skomplikowanych systemów mechatronicznych, które łączą elementy mechaniczne, elektryczne i programowe. BCC Research, firma zajmująca się badaniem rynku, szacuje, że do roku 2012 przemysł elektroniczny osiągnie wartość 3 trylionów dolarów.

Istnieje tendencja, że zmiany w projekcie wymuszane są przez sam produkt, a nie jego część elektroniczną, dlatego też istnieje konieczność szybkiej wymiany danych pomiędzy inżynierami elektroniki i mechaniki celem wspólnego dążenia do udoskonalenia projektu – twierdzi Hiss. Te dwie rzeczywistości wymagają większej integracji – jest to coś, o czym stale słyszymy od naszych klientów i co zarazem skłoniło nas do przejęcia firmy, aby uczynić z CircuitWorks część naszej oferty i zyskać pełną kontrolę nad jego rozwojem.

CircuitWorks dostępny jest jako element składowy SolidWorks Office Premium. Dostarczany jest naszym najlepszym klientom bez dodatkowych opłat.