SolidWorks Education Edition 2009-2010 to szerszy dostęp do zaawansowanych funkcji CAD przy jednoczesnym wzroście wydajności

  Firma Dassault Systèmes SolidWorks przedstawiła dzisiaj nową wersję oprogramowania do trójwymiarowego projektowania CAD SolidWorks® Education Edition, charakteryzującą się 65% wzrostem wydajności oraz nowymi zasobami, które pomagają szkoleniowcom w wykorzystaniu oprogramowania jako skutecznego narzędzia w nauczaniu koncepcji matematycznych, naukowych i technicznych.

  SolidWorks Education Edition 2009-2010 usprawnia również procedury licencyjne, co daje instytucjom edukacyjnym łatwy dostęp do oprogramowania i materiałów towarzyszących. Internetowy system licencyjny Student Access Module pozwala uczelniom na łatwiejsze pozyskiwanie i zarządzanie dużymi liczbami licencji na oprogramowanie SolidWorks. Po uzyskaniu oprogramowania nowe szkolenia i programy edukacyjne pomogą szkoleniowcom w nauczaniu przedmiotów akademickich oraz umiejętności inżynierskich potrzebnych studentom w życiu zawodowym. Nowe zasoby to:

  • Poszerzony przewodnik nauczyciela, pomocny przy przygotowywaniu studentów do egzaminu Certyfikowanego Użytkownika SolidWorks (CSWA). Certyfikacja CSWA zwiększa szanse studentów na rynku pracy, ponieważ stanowi dowód posiadania praktycznych umiejętności i zdolności zawodowych w zakresie obsługi oprogramowania SolidWorks — najczęściej stosowanego na świecie oprogramowania do trójwymiarowego projektowania CAD.
  • Wbudowane przewodniki studenta, dostępne poprzez kliknięcie przycisku Zasoby SolidWorks w interfejsie użytkownika.
  • Kurs szkoleniowy dla nauczycieli prowadzony przez dystrybutorów SolidWorks z zakresu wykorzystania oprogramowania na lekcjach z fizyki, techniki, inżynierii i matematyki (STEM). Studenci uczą się takich umiejętności, jak przykładanie sił i szacowanie właściwości materiałów poprzez pracę z modelami CAD haka, drewnianego mostu i samochodowego ramienia sterującego.
  • Dostępne do pobrania podręczniki i przewodniki dla każdego produktu SolidWorks Simulation pomagają instruktorom w objaśnianiu pojęć z zakresu analizy metodą elementu skończonego (FEA) oraz obliczeniowej dynamiki płynów (CFD).
  • Pełna aktualizacja programów szkoleniowych w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników.

  Wzrost wydajności o 65% wynika ze zintegrowanych toków prac zaadaptowanych z rzeczywistych sytuacji i pozwala studentom na szybkie przeobrażanie pomysłów w modele trójwymiarowe.

  Oprócz wzrostu wydajności, oprogramowanie Education Edition 2009-2010 zawiera 260 udoskonaleń technicznych. Do najważniejszych należą:

  • Obsługa 32- i 64-bitowych aplikacji systemów Windows Vista.
  • Narzędzie renderowania PhotoView 360 pozwalające na renderowanie scen realistycznych w trakcie pracy nad nimi.
  • Doradca symulacji — umożliwia znalezienie ukrytych wad dzięki prowadzeniu użytkownika przez każdy etap analizy.
  • Sensory symulacji, które ostrzegają użytkowników, gdy części i złożenia wykraczają poza zdefiniowane przez użytkownika wartości graniczne. Użytkownicy ustawiają wartości docelowe, takie jak dopuszczalne naprężenie, przemieszczenie, ciężar części, wymiary oraz przenikania, a sensory reagują, gdy użytkownicy przekraczają wartości graniczne, co zapewnia przewagę konkurencyjną dla zespołów FSAE, Formula Student i robotyki.