SAP wybiera rozwiązania Novella do wirtualizacji i zarządzania obciążeniami

Novell poinformował o rozszerzeniu współpracy z SAP AG obejmującej wspólne rozwijanie rozwiązań. Oprogramowanie PlateSpin Orchestrate wchodzące w skład pakietu rozwiązań firmy Novell do obsługi wirtualizacji i zarządzania obciążeniami zostało przez SAP zintegrowane z wchodzącym w skład platformy technologicznej SAP NetWeaver narzędziem Adaptive Computing Controller. Oprócz tego SAP wybrał SUSE Linux Enterprise jako system operacyjny dla najnowszej wersji systemu SAP Discovery, dostępnego po raz pierwszy jako urządzenie wirtualne. Efektem współpracy firm SAP i Novell jest radykalne zwiększenie możliwości zarządzania i przenoszenia aplikacji SAP, a także uproszczenie instalowania systemu SAP Discovery.

Integracja PlateSpin Orchestrate z SAP NetWeaver Adaptive Computing Controller

PlateSpin Orchestrate zapewnia optymalizację maszyn wirtualnych Xen obsługujących rozwiązania SAP. Dzięki PlateSpin Orchestrate, SAP NetWeaver Adaptive Computing Controller umożliwia:

  • Inteligentną optymalizacje wydajności rozwiązań SAP w dowolnej infrastrukturze wirtualnej
  • Wykonywanie operacji związanych z cyklem eksploatacji maszyn wirtualnych (tj. tworzenie, usuwanie, zawieszanie, włączanie/wyłączanie, resetowanie, zamykanie, restartowanie).
  • Migrację maszyn wirtualnych obsługujących aplikacje SAP w celu optymalizacji wykorzystania zasobów
  • Dynamiczne przydzielanie nowych maszyn wirtualnych w celu osiągnięcia założonego poziomu jakości usług realizowanych przez aplikacje SAP.

SUSE Linux Enterprise wybrany jako system operacyjny urządzenia SAP Discovery

System SAP Discovery w wersji 4 oparty jest na systemie operacyjnym SUSE Linux Enterprise i wykorzystuje hipernadzorcę VMware ESXi. System ten jest fabrycznie skonfigurowanym urządzeniem sprzętowym, które można wykorzystać do testowania technologii programowych SAP. Novell pomaga SAP automatyzować proces instalowania zbudowanych w oparciu o SUSE Linux Enterprise zaawansowanych rozwiązań SAP dla biznesu w celu ograniczenia do minimum czasu i pracochłonności procesów ich instalowania i pielęgnacji. Posadowienie systemu SAP Discovery na platformie SUSE Linux Enterprise zapewnia też klientom korzyści wynikające z niezawodności działania tego systemu i jego zgodności interoperacyjnej z innymi elementami środowiska IT.

Więcej informacji na temat współpracy firm SAP i Novell można znaleźć pod adresem http://www.novell.com/partners/sap/