Rozpoczęcie działalności naukowo-przemysłowego konsorcjum czystych technologii węglowych

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Bogusław Smólski oraz Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Antoni Tajduś, podpisali umowę na wykonanie zadania badawczego pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”.

Projekt ten realizowany będzie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii”. Tym samym konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą cztery jednostki naukowe oraz sześć przedsiębiorstw, oficjalnie rozpoczęło działalność. Głównym koordynatorem mającego potrwać pięć lat przedsięwzięcia jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wartość projektu to 89 mln zł (80 mln – NCBiR, 9 mln – partnerzy przemysłowi).

Partnerami projektu ze strony świata nauki są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Politechnika Śląska.

Przemysł w konsorcjum reprezentują: Katowicki Holding Węglowy, KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia, Południowy Koncern Węglowy, Południowy Koncern Energetyczny , ZAK.

Głównym celem projektu będzie wypracowanie strategicznych kierunków rozwoju czystych technologii węglowych wykorzystujących procesy zgazowania węgla dla zastosowań w polskiej energetyce i przemyśle chemicznym. W ramach projektu zostaną opracowane i zweryfikowane (w skali pilotażowej) optymalne konfiguracje oraz wytyczne procesowe i projektowe tzw. układów ciśnieniowego i podziemnego zgazowania węgla. Badacze pracować będą również nad metodą oczyszczania i konwersji gazu w powiązaniu z systemem usuwania CO2. Opracowana zostanie krajowa baza surowcowa dla potrzeb zgazowania węgla oraz dokumentacja procesowa układów stanowiąca podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych zgazowania naziemnego i podziemnego. Jednym z kluczowych zagadnień projektu będzie też identyfikacja i analiza zagrożeń procesów zgazowania węgla dla środowiska naturalnego.