Renishaw prezentuje najnowsze rozwiązania techniczne i oprogramowanie w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych

Firma Renishaw podczas konferencji zorganizowanej 18.02.2009 r. w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie przedstawiła najnowszy sprzęt i oprogramowanie w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych. Panowie Tomasz Rżysko i Piotr Stiasny – przedstawiciele firmy Renishaw omówili rozwiązania modernizacyjne dla użytkowników maszyn współrzędnościowych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie uniwersalnego układu sterowania UCC2 oraz nowego pakietu oprogramowania pomiarowego MODUS Renishaw. Dla przykładu podano, że koszt modernizacji w przypadku maszyny o średnim stopniu wyposażenia wyniósłby około 30-40% wartości nowej maszyny.

Czas wymagany na unowocześnianie urządzeń powinien trwać maksymalnie do pięciu dni. Szczególnie w przypadku maszyn produkcyjnych zminimalizowanie okresu wyłączenia z produkcji jest bardzo istotne. W tym czasie zostanie przeprowadzony przegląd techniczny, który ma na celu oszacowanie stanu technicznego maszyny. Następnie stan techniczny oraz urządzenie weryfikowane są przez inżyniera aplikacyjnego. Wszystkie zebrane dane przesyłane są do oddziału firmy Renishaw w Anglii i tam przygotowany zostaje pakiet modernizacji dla klienta. Na podstawie ustaleń przeprowadzana jest instalacja i kalibracja sprzętu.

Według Tomasza Rżysko, krajowego kierownika sprzedaży, modernizacja starych urządzeń w dobie kryzysu jest ekonomiczniejsza niż branie kredytu na nowe rozwiązania.

Więcej informacji na stronie: www.renishaw.pl