13 marca 2009 r. rozpoczyna się VIII STUDENCKI KONKURS PROJEKTOWY CNS SOLUTIONS

Pierwszy Studencki Konkurs Projektowy miał miejsce w 2001 roku i od razu spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów i wykładowców. Pomysł CNS Solutions okazał się być odpowiedzią na realne potrzeby w branży projektowej. Uczestników kusiły nie tylko cenne nagrody, ufundowane przez najlepsze polskie i zagraniczne firmy, ale także możliwość prezentacji własnych umiejętności w zakresie projektowania 3D przed kompetentnym jury, złożonym z najlepszych polskich wykładowców i designerów.

Studencki Konkurs Projektowy przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych. Jego ideą jest wyłonienie najlepszego projektu, wykonanego w technologii SolidWorks oraz stworzenie uczestnikom konkursu możliwości zaistnienia w profesjonalnym środowisku inżynierskim.

Studencki Konkurs Projektowy cieszy się nieustającym zainteresowaniem akademickiego środowiska designerów. Z każdym rokiem poziom prac podnosi się – prace są coraz ciekawsze, a konstrukcje coraz bardziej zaawansowane.

W ubiegłym roku do Studenckiego Konkursu Projektowego zgłosiło się ponad 70 uczestników. Projekty laureatów ubiegłorocznej edycji są publikowane na stronie konkursowej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do warszawskiego biura CNS Solutions wykonanego samodzielnie projektu 3D wraz z formularzem zgłoszeniowym. Na laureatów czekają cenne nagrody, ufundowane m.in. przez firmy HP i 3D Connexion. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali w hotelu Marriott w Warszawie podczas ogólnopolskiej konferencji CNS Solutions.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.cns.pl/Edukacja/Konkurs-studencki/Konkurs-studencki.aspx

Więcej informacji: CNS Solutions Sp. z o. o., tel.: (22) 651-9376, (22) 651-9377, fax.: (22) 651-6777.

Email: cns@cns.pl lub konkurs@cns.pl oraz na stronie: www.cns.pl