Przegląd najlepszych ofert

  Szersza funkcjonalność w projektowaniu hydraulicznym

  Dedykowane dla specyficznej branży projektowania instalacji hydraulicznych oraz pneumatycznych oprogramowanie fluidPLAN 5.60 firmy E PLAN S&S wyznacza nowy kierunek w ergonomii pracy. Bezpośrednie połączenie szczegółowych informacji o wykorzystanych aparatach oraz ich graficzne odwzorowanie zgodnie z normą ISO-1219 umożliwia znaczne przyspieszenie procesu projektowania. Przykładowo, system przy wyborze odpowiedniego artykułu równocześnie przyporządkowuje wymagany symbol graficzny. Wynika to z całkowitej integracji wszystkich informacji logicznych oraz pozostałych informacji o aparatach.

  Jeżeli wybrany aparat nie jest jeszcze znany w szczegółach, możemy umieścić go na schemacie poprzez wybór symbolu, określając przy tym jedną z czterech funkcji: hydrauliki, pneumatyki, chłodnictwa, smarowania.

  Przy późniejszym doborze artykułu fluid- PLAN dokonuje ułatwiającego pracę ograniczenia opcji artykułu, przeszukując całość zasobów.

  Elektrotechnika oraz hydraulika są sąsiadującymi dyscyplinami, które ze sobą współpracują. Podział wykonywanych czynności oraz zakresu odpowiedzialności ujawnia znaczny potencjał oszczędności czasu zarówno dla elektrotechników, jak również dla projektantów instalacji hydraulicznej lub pneumatycznej.

  We wspólnym Workflow fluid- PLAN wspiera w połączeniu z innym oprogramowaniem firmy EPLAN S&S wszelkie interfejsy w  kontekście projektowania instalacji elektrotechnicznych, sprawiając, że zmiany dokonywane w projektach są bardziej przejrzyste.

  Nowoczesne zarządzanie rewizjami projektów dokumentuje modyfikacje, jak również w przypadku pracy wielu użytkowników utrzymuje klarowność w schematach maszyn i urządzeń. Dzięki nowemu modułowi nadawania identyfikatorów i etykiet możemy skorelować ze sobą identyfikatory oznaczeń aparatów hydraulicznych oraz elektrotechnicznych. Przy czym w każdym z przypadków sięgamy do wspólnych zasobów danych.

  Poprzez eksport plików DWG zawierających informacje o blokach i warstwach w fluidPLAN są one kompatybilne z platformą AutoCAD, a użytkownik nie jest zmuszony do rezygnacji z systemowej logiki.

  Projekty można bezpośrednio eksportować do formatu PDF i tym samym dokonywać przeglądu w zewnętrznych aplikacjach. W odróżnieniu od standardowych plików PDF struktura logiczna zostanie utrzymana. Hierarchia projektu staje się przejrzysta w ramach struktury jednego dokumentu.

  FluidPLAN jest dostępny w postaci dodatkowego modułu do posiadanego systemu EPLAN 5.60 lub jako osobny program.

  Paweł Richter AB-MICRO sp. z o.o.

  www.abmicro.pl


  ROZWINIĘCIA Z BLACHY – SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

  Wykonanie poprawnego rozwinięcia elementu z blachy metodami geometrii wykreślnej może trwać długo i powodować kosztowne błędy. Problemy z rozwinięciami części z blach rozwiązuje oprogramowanie firmy SPI z serii SheetMetal oraz Ducting. Oprogramowanie to posiada specjalistyczne narzędzia do projektowania części z blachy oraz wykonuje rozwinięcia dowolnych kształtów, bez ograniczania się do typowych przypadków. Oprogramowanie fi rmy SPI przeznaczone jest do współpracy z programami Autodesk Inventor, AutoCAD i Mechanical Desktop.

  Dystrybucją w Polsce zajmuje się firma APLIKOM 2001:

  www.aplikom.com.pl.


  COMMELL LE-370Z, CZYLI MINIATURA PC

  Firma Commate Computer Inc., znana z produkcji komputerów mieszczących się w całości na jednej płytce, oferuje nowy model o nazwie LE-370Z i wielkości porównywalnej z 3,5-calowym dyskiem twardym.

  Na płytce znajduje się procesor Intel Celeron M 600 MHz w wersji o obniżonym napięciu, chłodzony pasywnie przez spory radiator, a chipset stanowi układ Intel 82852GM z mostkiem południowym ICH4. Oprócz tego na płycie można zainstalować 1 moduł pamięci DDR 200 lub 266 o pojemności maksymalnej 1 GB. Ponad to LE-370Z posiada zintegrowany układ grafi czny i kodek audio AC97, złącze Mini-PCI oraz 2 porty RS-232, 1 LPT, 2 złącza USB 2.0, 1 VGA a także PS/2 dla klawiatury i myszki.


  KOMPUTER WIELKOŚCI GNIAZDKA RJ-45

  Niemiecka fi rma Kleinhenz oferuje „komputer” o nazwie Picotux należący do kategorii system-onchip, pracujący w systemie Linux, o wielkości niewiele większej niż gniazdo sieciowe RJ-45. Urządzenie bazuje na module DigiConnect ME fi rmy NetSilicon i wyposażone jest w system uClinux 2.4.27. Wymiary zewnętrze Picotux wynoszą 19x19x36 mm a waga 18 g. W środku znajduje się procesor ARM7TDMI 55 MHz i zintegrowana karta sieciowa Ethernet, 2 MB pamięci flash oraz 8 MB RAM. Urządzenie zasilane jest napięciem 3,3 V przy natężeniu prądu 250 mA. Firma NetSilicon oferuje także moduły w wersji z kartą Wi-Fi w standardzie 802.11b zamiast Ethernet. Picotux dostępny jest w fi rmie Kleinhenz w cenie 99 euro.


  TANIA TERMOWIZJA

  Kamera termograficzna V-20

  Przenośna kamera termograficzna serii V-20 została skonstruowana i wyprodukowana w firmie VIGO System w oparciu o wysokoczuły detektor własnej produkcji. Dzięki temu możliwe stało się zaoferowanie nowoczesnego urządzenia do bezkontaktowego pomiaru temperatury o niespotykanie niskiej cenie. Zdalny bezkontaktowy pomiar temperatury i jej rozkładu znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach nauki, przemyśle, medycynie i lotnictwie. Może być stosowany również w innych dziedzinach, gdzie wysoka cena urządzeń termograficznych stanowiła dotąd nieprzekraczalną barierę dla stosowania tej szczególnej metody pomiarowej. Kamera współpracuje poprzez port USB z komputerem klasy PC o niewygórowanej konfiguracji sprzętowej. Oprogramowanie kamery pracuje w środowisku Windows 95/98, umożliwia archiwizowanie i analizę danych termograficznych (histogramy z dowolnie zdefiniowanych regionów, automatyczne wyszukiwanie i wskazywanie punktów o najwyższej i najniżej temperaturze, ustawianie zakresu analizowanych temperatur, konwersję danych do formatu BMP i pakietu Excel). Dane termografi czne mogą być również wizualizowane na wyświetlaczu kieszonkowego palmtopa.

  www.vigo.com.pl


  PROMOCJA – Obrabiarki CNC

  Firma MOC Mechanicy Pruszków sp. z o.o wprowadza na rynek nową generację poziomych centrów obróbkowych serii HZ. Obrabiarki typu Box in Box oraz Moving Column spełniają najwyższe wymagania sztywności konstrukcji i zapewniają wysoką dokładność obróbki. Nowoczesne sterowania Siemens 840D i Heidenhain iTNC530, cyfrowe napędy, wrzeciona do 10 tys. obr./min to niektóre cechy oferowanych maszyn. W ofercie oprócz nowych maszyn znajdują się obrabiarki używane (z gwarancją). Do czerwca 2005 r. promocja cenowa na wszystkie modele maszyn.

  www.mechanicy.com.pl