Produkty Autodesk do projektowania mechanicznego cz. I

Uzyskanie zamierzonego efektu w ogromnej mierze zależy od doboru odpowiednich narzędzi. Dziś przyjrzymy się ofercie Autodesk dla projektantów z branży mechanicznej pod kątem oferowanych możliwości, aby ułatwić wybór właściwego pakietu rozwiązań dla określonych profili zastosowań

 

AUTODESK Inventor umożliwia projektowanie urządzeń złożonych z wielu podzespołów i części

Wydajne projektowanie w 2D

Tworzenie dokumentacji płaskiej może być szybkie, efektywne i skoordynowane. AutoCAD® Mechanical 2006 to program oparty na AutoCAD, oferujący inteligentne narzędzia wspomagające wykonywanie rysunków oraz zawierający rozbudowane biblioteki elementów znormalizowanych, które można konfigurować i edytować. Pomimo, iż cały projekt jest tworzony w 2D, każde złożenie jest na bieżąco uaktualniane nawet po dokonaniu zmian w jednym z elementów. Także zestawienia elementów są powiązane automatycznie z projektem. Generatory elementów mechanicznych skracają projektowanie typowych składników złożeń, jak: wałki, sprężyny, systemy napędowe, krzywki itp.; równie proste i szybkie jest wprowadzanie zmian w tak wygenerowanych częściach. Przeglądarka komponentów ułatwia organizację projektu i identyfikację poszczególnych elementów. AutoCAD Mechanical posiada funkcjonalność, pozwalającą na dynamiczne podłączenie trójwymiarowego modelu (z Autodesk Inventor) i szybkie wykonanie na jego podstawie dokumentacji płaskiej.

Nowoczesne projektowanie w 3D

Trójwymiarowy model projektowanego urządzenia lub wyrobu – jako podstawa do utworzenia dokumentacji – niesie ze sobą niezliczone dodatkowe korzyści w stosunku do tradycyjnego projektowania płaskiego. Wygodne i szybkie projektowanie 3D w nowoczesnym środowisku pracy, pełna zgodność z istniejącą tradycyjną dokumentacją oraz zarządzanie dokumentacją w pakiecie – wszystko to zapewnia Autodesk Inventor® Series 11. Produkt ten to zintegrowane rozwiązanie do projektowania mechanicznego 3D – pakiet składający się z trzech programów: Autodesk Inventor®, AutoCAD® Mechanical oraz Autodesk® Vault. To połączenie gwarantuje wyposażenie stanowiska projektanta w potężny zestaw narzędzi, pokrywający pełne zapotrzebowanie na wykonywanie parametrycznych modeli części i złożeń, tworzenie prezentacji i schematów montażowych, wykonywanie wysokiej jakości dokumentacji dwukierunkowo powiązanej z modelem przy zachowaniu możliwości dalszej pracy z istniejącą płaską dokumentacją. Autodesk Vault zapewnia bezpieczny dostęp do projektów zarówno dla pojedynczych użytkowników, jak i większych zespołów projektowych.

Autodesk Inventor to nie tylko komfortowe modelowanie, złożenia i generowanie arkuszy dokumentacji. To także szereg potężnych wewnętrznych modułów dedykowanych do „zadań specjalnych”. Moduły te obejmują takie specyficzne obszary jak projektowanie konstrukcji z profili stalowych, tworzenie konstrukcji spawanych, projektowanie konstrukcji blaszanych oraz realistyczna wizualizacja z animacją wiązań (Autodesk Inventor Studio). Wśród wielu mocnych atutów programu należy wymienić zestaw zaawansowanych narzędzi pozwalających na projektowanie na poziomie definiowania zależności mechanicznych między komponentami – służą do tego generatory części maszynowych (Design Accelerator), kreatory obliczeń oraz poradnik inżyniera.

Równie ważnym składnikiem projektów są elementy znormalizowane dostępne w postaci bazy Content Center. Użytkownicy mogą poszerzać bazę o typoszeregi własnych elementów bibliotecznych.

Zaawansowana analiza, orurowanie oraz okablowanie

Autodesk Inventor® Professional 11 jest to najmocniejszy pakiet dla najbardziej wymagających użytkowników, oczekujących dodatkowych, zaawansowanych narzędzi analitycznych i symulacyjnych. Ma on również specyficzne dodatkowe moduły projektowe. Produkt składa się z Autodesk Inventor Series, a także dodatkowo z wyspecjalizowanych narzędzi do projektowania orurowania urządzeń (systemy rur sztywnych, giętych oraz przewodów elastycznych wraz z osprzętem), okablowania (rozprowadzanie wiązek przewodów i wstawianie części elektrycznych) oraz analizy wytrzymałościowej i symulacji dynamicznej rzeczywistych warunków eksploatacji urządzeń i wyrobów. Analiza wytrzymałościowa pozwala obliczyć – dla projektowanych części – naprężenia równoważne, maksymalne i minimalne naprężenia główne, odkształcenia, a także sprawdzić współczynnik bezpieczeństwa.

Aby dokładniej dopasować ofertę do potrzeb użytkowników wprowadzono dwie dodatkowe wersje programu AIP, mianowicie Autodesk Inventor Professional Simulation, zawierający w sobie AIS, analizę wytrzymałościową i symulację, oraz Autodesk Inventor Professional Routed Systems, składający się z AIS oraz modułów okablowania i orurowania.

Zarządzanie dokumentacją

W długi cykl projektowo-produkcyjny w branży machanicznej zaangażowanych jest wiele osób z różnych działów firmy oraz z zewnątrz. Wymaga to stosowania narzędzi, pozwalających na współdzielenie i przesyłanie rozmaitych, wyprofilowanych informacji i danych. Autodesk oferuje stopniowaną strukturę produktów do zarządzania dokumentacją. Podstawowym narzędziem zapewniającym bezpieczny dostęp do danych dla projektantów jest wspomniany Autodesk Vault, zawarty w pakietach AIS i AIP. Jego narzędzia umożliwiają utworzenie na serwerze bazodanowego repozytorium całego projektu z ochroną dostępu poprzez sterowanie uprawnieniami dla grup użytkowników, systematyzują podział pracy z projektem w zespole projektowym, pozwalają na dostęp do wcześniejszych wersji plików z opcją ich przywrócenia, chronią przed usunięciem elementów, wykorzystanych w innych projektach. Łatwiejsze jest też ponowne wykorzystanie całego projektu jako podstawy dla utworzenia nowego, gdzie użytkownik decyduje, które pliki są ponownie użyte bez zmian, a które skopiowane z nową nazwą – do ponownego opracowania.

Do usprawnienia wymiany informacji projektowych między działem inżynierskim a innymi działami np. produkcyjnym lub działem zamówień – służy program Autodesk® Productstream™. Oprócz poszerzonej w stosunku do Autodesk Vault funkcjonalności sterowania i profilowania dostępu do danych projektowych dla grup i kont pozwala on na automatyzację procesu zarządzania i zatwierdzania poprzez zarządzanie zmianami inżynierskimi i tworzenie zestawień materiałowych, dzięki czemu dział inżynierski zachowuje kontrolę nad danymi projektowymi nawet po wypuszczeniu wersji projektu. Autodesk Productstream umożliwia definiowanie formalnych, zautomatyzowanych procesów wypuszczania wersji i śledzenia zmian. Jest gotowy na integrację z istniejącymi w firmie systemami ERP i oczywiście gwarantuje integrację z danymi projektów Autodesk Vault.

Kiedy pojawia się potrzeba współdzielenia chronionych danych z firmami zewnętrznymi, odpowiednich narzędzi dostarcza połączenie Autodesk DWF z Autodesk Streamline®. Technologia DWF™ zapewnia współdzielenie danych dokładnych, bogatych w informację, skompresowanych i zabezpieczonych przed nieuprawnionym wykorzystaniem. W formacie tym można zapisać zarówno dane 2D jak i 3D, a do ich przeglądania wystarcza bezpłatny DWF Viewer. Autodesk Streamline opierając się na formacie DWF i korzystając z technologii internetowych pozwala na łatwe i bezpieczne udostępnianie rysunków, specyfikacji i trójwymiarowych modeli zewnętrznym dostawcom i innym partnerom z całego świata. Jego funkcjonalność obejmuje nie tylko przeglądanie, ale i również nanoszenie uwag, przez co zachowana jest dwustronna komunikacja z projektantami. Oferowany system pozwala osiągnąć maksymalne uproszczenie procedur i przejrzystość danych dla osób z zewnątrz, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów tradycyjnego przesyłania dokumentacji.

Anna Nowak PM MSD

VAD Man and Machine Software


W kolejnych artykułach rozpoczętego

dziś cyklu opiszemy dokładniej wybrane

zagadnienia dotyczące wymienionych wyżej

produktów. Już dziś zachęcamy do lektury

następnego artykułu, w którym pokażemy

typowy przebieg procesu projektowania

i dokumentowania części i złożeń

w programie Autodesk Inventor