Produkcja addytywna wpływa na zrównoważony rozwój i innowacje

Fot. Freepik

Produkcja addytywna (AM) jest wykorzystywana do napędzania przyszłości zrównoważonej technologii i zachęcania do innowacji. Podkreślamy sześć skutków pośrednich i dwa bezpośrednie.


Spostrzeżenia dotyczące produkcji addytywnej

 

Produkcja addytywna (AM) rozwija swoje wysiłki i technologię w zakresie efektywności energetycznej. Poprzez bezpośredni i pośredni wpływ na emisję dwutlenku węgla, AM zmniejsza koszty dla firm i przyczynia się do zmian klimatycznych.

 

Firmy takie jak EOS zaczęły badać nowe warianty projektowe dla technologii AM. Oczekuje się, że inne branże pójdą w ślady przemysłu AM, wykorzystując zasady indukcyjne w celu obniżenia kosztów i zużycia.


Zrównoważony rozwój produkcji addytywnej może być bardzo złożony. Coraz więcej organizacji zaczyna umieszczać “zieloną etykietę” na produktach w nadziei na zminimalizowanie odpadów i kosztów, ale pozostaje jedno pytanie: Jak zrównoważona jest produkcja addytywna?

Wpływ produkcji addytywnej jest odkrywany w czasie rzeczywistym, a przemysł wytwórczy nadal odnotowuje wzrost, jeśli chodzi o efektywność energetyczną i postęp technologiczny.

Łańcuch wartości i cykl życia produktu w produkcji addytywnej

Fabian Alefeld, starszy menedżer Additive Minds Consulting w EOS, powiedział, że firmy muszą wziąć pod uwagę cały łańcuch wartości i cykl życia produktu, aby naprawdę zrozumieć jego wpływ w swojej prezentacji “Additive Manufacturing as a Driver of Sustainable Business Models and Applications” podczas International Manufacturing Technology Show, IMTS w Chicago.

Łańcuch wartości składa się z surowca, szlifowania i automatyzacji, produkcji addytywnej, przetwarzania końcowego i kończy się końcową częścią i cyklem życia. “Z mojej perspektywy, końcowa część i cykl życia jest najważniejszą i najbardziej wpływową [częścią łańcucha wartości]” – powiedział Alefeld.

Zbieranie i analizowanie danych z procesu łańcucha wartości jest niezbędne do pełnego zrozumienia jego wpływu. Według Alefelda: “Jeśli nie gromadzą Państwo danych na temat procesu i aplikacji, to prowadzą Państwo na wpół ślepo”.

Sześć pośrednich i dwa bezpośrednie skutki produkcji addytywnej

Produkcja addytywna może zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio wpływać na emisję dwutlenku węgla.

“Pośredni wpływ jest naprawdę interesujący” – powiedział Alefeld. “Mogą być bardziej zrównoważone, a także bardziej opłacalne”. Pośredni wpływ jest zazwyczaj bardziej dalekosiężny. Podstawą produkcji addytywnej i prototypowania jest szybszy rozwój technologii, co ma pośredni wpływ na zrównoważony rozwój w tych zastosowaniach.

Pośredni wpływ produkcji addytywnej obejmuje:

1. Nowe modele biznesowe

2. Operacje wtórne

3. Szybszy rozwój technologii

4. Nowe aplikacje i technologie

5. Bardziej wydajne aplikacje

6. Bardziej wydajne łańcuchy dostaw.

Bezpośredni wpływ produkcji addytywnej wpływa na środowisko i realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Bezpośredni wpływ obejmuje:

1. Procesy AM emitują mniej CO2 w porównaniu do produkcji konwencjonalnej

2. Łańcuch procesów AM wytwarza mniej odpadów niż produkcja konwencjonalna.

Przyszłość produkcji addytywnej

Największe emisje w poszczególnych branżach różnią się, przy czym energia elektryczna i ciepło stanowią 31%, a następnie przemysł wytwórczy i budowlany przyczyniają się do 12,4% emisji energii. Energia przyczynia się do największej ogólnej emisji na poziomie 72%.

Technologia AM umożliwia zastosowanie technologii, które nie byłyby możliwe w przypadku konwencjonalnej produkcji, w tym nowego typu cewek indukcyjnych.

Tradycyjne cewki indukcyjne stanowią wyzwanie dla producentów, ponieważ mają nieprzewidywalną żywotność ze względu na rozbieżności w pracy ręcznej, problemy z wydajnością, długi czas realizacji i ograniczenia kształtu. Konwencjonalne cewki indukcyjne są również w większości wykonane z miedzi, w którą trudno jest włożyć całą energię i która jest ogólnie trudniejsza w produkcji. Wykorzystując ukierunkowane projektowanie i dostosowywanie, technologia AM ułatwia producentom sprostanie niektórym wyzwaniom.

Warianty projektowe dla nowych cewek indukcyjnych obejmują silne asymetryczne geometrie, kształty, których nie można walcować oraz lepsze chłodzenie przez ścianki i styki. Prowadzi to do poprawy wydajności, która wpływa na kanały chłodzące, dokładność konturów, oszczędność materiału i optymalizację obciążenia.

Projektowanie i dostosowywanie do potrzeb klienta pomaga obniżyć koszty produkcji, wyeliminować przegrzewanie się krawędzi i stworzyć bardziej elastyczne punkty lutownicze, które przyczyniły się do zmniejszenia zużycia energii nawet o 30% i zwiększenia mocy biernej.

Firma Adefeld, EOS, zintegrowała krok w tych projektach z ich dwufunkcyjną cewką indukcyjną. Dwufunkcyjny induktor ma mniejsze zużycie energii i potrzebuje do 60% mniej energii. Wydłużył również żywotność o 2,5 raza.

Adefeld spodziewa się, że przeniesienie zasad działania cewek indukcyjnych znajdzie zastosowanie w innych branżach. “To naprawdę dopiero początek”.