Na czym polega relokacja linii produkcyjnych?

Przeniesienie linii produkcyjnej to procedura przemieszczenia linii produkcyjnej z jednego miejsca do drugiego. Zazwyczaj jest to realizowane w celu zwiększenia efektywności produkcji. Linie produkcyjne są przenoszone bliżej dostawców lub klientów, a także do lokalizacji, gdzie możliwe jest zoptymalizowanie kosztów. Ten proces wymaga precyzyjnego planowania i wdrożenia. Tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie płynnego przeniesienia linii produkcyjnej i uniknięcie przerw w produkcji.

W czym problem jeżeli chodzi o przemieszczenie linii produkcyjnych?

Przesunięcie linii technologicznych to całkowite przeniesienie linii do wyznaczonego miejsca. Usługa zawiera początkowe rozmontowanie linii produkcyjnej, przeniesienie wszystkich jej elementów, a następnie zmontowanie w nowej lokalizacji. W ramach usługi również realizuje się uruchomienie linii technologicznej w nowym miejscu. Dzięki temu mamy pewność, że cały proces transportu linii do nowego miejsca został wykonany poprawnie.

Aby przeprowadzić proces, potrzebne jest uprzednie ustalenie szczegółowego planu przemieszczenia. Oczywiście, sposób przeprowadzenia procesu będzie inny, jeśli linia zostanie przeniesiona w obrębie zakładu produkcyjnego, a inny, jeśli zostanie przeniesiona na zewnątrz. Wszystkie prace należy zaplanować w taki sposób, aby nie zakłócić procesów, które do tej pory odbywały się w zakładzie. Sprawna i bezproblemowa relokacja linii produkcyjnych wymaga więc odpowiednich kompetencji. Proces uznajemy za zakończony w momencie, w którym wszystkie elementy są poprawnie zaplanowane w miejscu docelowym, a ponowne uruchomienie linii przebiega bez nieprawidłowości.

Kroki realizacji przenoszenia linii produkcyjnych

Przeniesienie linii produkcyjnych musi przejść przez kolejne etapy, które zostały wcześniej zaplanowane. Cały proces rozpoczyna się od dokładnej analizy lokalnej, która pozwala na uwidocznienie wszystkich cech charakterystycznych dla konkretnego zakładu produkcyjnego. Następnie przeprowadza się następujące czynności:

  • Rozmontowanie linii produkcyjnej, wraz z uwzględnieniem spisania parametrów technicznych i stworzeniem wykazu defektów zawartych w protokole przekazania.
  • Stworzenie dokumentacji technicznej i fotograficznej.
  • Pakowanie i zabezpieczenie linii produkcyjnej do transportu.
  • Załadunek elementów linii produkcyjnej do transportu.
  • Organizacja transportu drogowego lub lotniczego.
  • Rozładunkiem linii produkcyjnej w miejscu docelowym.
  • Instalacja linii produkcyjnej razem z przyłączeniem i połączeniem zasobów.
  • Uruchomienie linii produkcyjnej.
  • Wykonywanie usług związanych z elektryką, takie jak przyłączanie i odłączanie instalacji, tworzenie nowych przyłączeń elektrycznych oraz układanie tras kablowych.

Przesunięcie linii produkcyjnych – na co warto zwrócić uwagę?

Przeniesienie linii produkcyjnych jest niezwykle skomplikowanym procesem, składającym się z wielu etapów. Istotne jest, aby podczas planowania przeprowadzki wybrać firmę, która ma doświadczenie w takich procesach i bezpiecznie przeprowadzi nas przez wszystkie jego składniki. Firma b8group zapewnia kompleksowe transfery zakładów produkcyjnych z dbałością o każdy szczegół związany z transportem, załadunkiem, pakowaniem, a także uruchomieniem linii w nowym miejscu.