Płyń z prądem

  Zwiększenie intensywności procesu płynięcia udoskonala inżynierię tworzyw sztucznych

  PEEK o dużym płynięciu

  Victrex wprowadził nową rodzinę kompozytów z poliaryloeteroketonu (PEEK), które zwiększają ponad dwukrotnie wielkość płynięcia w standardowych produktach firmy. Zwiększenie płynięcia umożliwia wykorzystanie materiału w profilach formujących o grubości zaledwie 0,2 mm, co pozwala im konkurować z polimerami o niskiej lepkości, takimi jak LCP, PPS i termoutwardzalne epoksydy.

  Poprawa lepkości poprzez umożliwienie lepszego odtłuszczania włókien pozwala również na to, aby załadowane włókna stanowiły 60% masy, podwójną wartość tego, co jest możliwe do osiągnięcia w przypadku standardowych gatunków. Zastosowania dla nowych materiałów, których HDT (temperatura mięknięcia) wynosi 315°C, obejmują: komponenty obsługi mikrocieczy (praca z niewielkimi objętościami cieczy – 0,01-10 mikrolitrów) oraz rozmaite złącza elektryczne – szczególnie te wykonane z plastików, z którymi występują problemy w wysokich temperaturach procesów lutowania bezołowiowego.


  Poliwęglany serii HPX

  Ten nowy, wyprodukowany na bazie poliwęglanów, przeznaczony do stosowania w medycynie kopolimer z GE Advanced Materials oferuje wzrost wielkości płynięcia skrętnego od 15 do 25%. Ta jedna cecha przydaje się podczas wykonywania części medycznych, które często wymagają cienkościennych przekrojów lub niewielkich rozmiarów. Materiał ten oferuje nieco więcej niż tylko dobre płynięcie. Według Katherine Glasgow, która opracowuje dla GE poliwęglan Lexan, materiał ma lepsze charakterystyki uwalniania z form, co pozwala inżynierom na stosowanie mniejszych zbieżności w wykonywanych elementach. Widziała ona na przykład części ze standardowych poliwęglanów, z którymi występowały problemy podczas uwalniania przy zbieżności formy 1,5°, podczas gdy dla nowego kopolimeru wystarczała zbieżność formy o połowę mniejsza. Co ważniejsze, nowy materiał znacząco zwiększa ilość cykli autoklawu, które poliwęglan może wytrzymać bez utraty parametrów udarowych. Przeprowadzone przez GE udarowe izod-testy ukazują dziesięciokrotny wzrost cykli autoklawu podczas mierzenia udarności metodami izod z karbem. Ten sam materiał oferuje pięćdziesięciokrotną poprawę podczas testów udarności Dynatup. Jedynym kompromisem, na jaki należało pójść w przypadku HPX, jest niewielka utrata przezroczystości, ale stanowi ona mniej niż 2% przy grubości 3,175 mm.


  Supertwardy, szybki PBT

  Ta szybka wersja politereftalanu butylenu produkowana przez BASF ma dwukrotnie większą wartość płynięcia w porównaniu ze standardowymi klasami PBT. W celu uzyskania tak znaczącej poprawy naukowcy BASF wykorzystali nanoskalowe dodatki, których cienkie (50-300 nm) cząsteczki zmniejszają lepkość materiału o około 50%, bez zmiany innych właściwości fizycznych lub mechanicznych. Obecnie, podczas prób w Europie, materiał wykazał znaczący wpływ na czas cyklu. W jednym z zastosowań, w 1,5-gramowej wtyczce do laptopów, zastosowanie nowego materiału skróciło czas cyklu produkcji o ponad 20 procent. Zredukowało ono również ilość odrzutów, gdyż trudności z wypełnieniem złączy cienkimi pasmami konwencjonalnym PBT były przyczyną dużej ilości odpadów. Nowy materiał, przeznaczony do zastosowań w elektronice oraz motoryzacji, aktualnie dostarczany jest w dwóch wersjach: ultratwardy B4300 G4 z 20% wypełnieniem włóknami oraz B4300 G6 z 30% szkła.