PLM dla przedsiębiorstw średniej wielkości

  W dużych przedsiębiorstwach coraz wyraźniej widać znaczące korzyści z zastosowania systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). A jak wygląda sytuacja w przedsiębiorstwach średniej wielkości?

  Konieczność wprowadzania udoskonaleń, praca zespołowa, redukcja czasu cyklów produkcji i zarządzanie złożonymi procesami to problemy typowe dla wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych, zarówno dużych, jak i małych. Te potrzeby zaspokajają systemy PLM, zapewniając:

  • wprowadzanie udoskonaleń w produktach oraz przystosowanie ich do specyficznych potrzeb i coraz bardziej skomplikowanych wymagań klientów,
  • szybkie dostarczanie precyzyjnych danych dotyczących prowadzonej działalności,
  • zarządzanie programowe gwarantujące jakość i terminowość dostaw w ramach powtarzalnego, łatwego do prześledzenia procesu,
  • przejście z procesu projektowania 2D na 3D w przypadku rosnącego stopnia skomplikowania produktów.

  W przypadku mniejszych przedsiębiorstw wymienione kwestie często okazują się najważniejsze dla dalszego funkcjonowania firmy. Wprowadzanie udoskonleń, opracowanie możliwej do szybkiego wdrożenia strategii zarządzania cyklem życia produktu, skoncentrowanej na jak najszybszym wprowadzaniu produktów na rynek, w przedsiębiorstwach średniej wielkości nabiera ogromnego znaczenia. PLM to strategia transformacji przedsiębiorstwa zbudowana w oparciu o dostęp do zebranej w jednym miejscu wiedzy, danych i procesów związanych z produktami firmy. Dzięki tej strategii można zwiększać i kontrolować stopień zmian produktów lub szybkość wprowadzania udoskonaleń.

  Korzyści stosowania Solid Edge:

  • Rozbudowane hybrydowe środowisko projektowe 2D/3D
  • Szybkie, elastyczne modelowanie komponentów
  • Zaawansowane, cyfrowe prototypowanie
  • Aplikacje wspierające specyficzne procesy technologiczne
  • Tworzenie dokumentacji według standardów przemysłowych
  •  Pakiet skalowalnych rozwiązań PDM
  • Wbudowane narzędzia do analizy komponentów – Femap Express
  • Wysoki zwrot nakładów z inwestycji dzięki łatwemu wdrożeniu systemu
  • Wymienność danych z innymi aplikacjami UGS, jak Teamcenter i NX, w ramach dużego przedsiębiorstwa

   

  Korzyści stosowania Teamcenter Express:

  • Zarządzanie projektowaniem w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które mają do czynienia z coraz większą liczbą danych w związku z rosnącą złożonością produktów przy niskich kosztach posiadania
  • Eliminacja czasochłonnego i kosztownego audytu oraz projektowania procesów biznesowych dzięki wykorzystaniu prekonfigurowanych, sprawdzonych procesów, opartych na doświadczeniu UGS we wdrażaniu systemów PDM u tysięcy największych przedsiębiorstw produkcyjnych
  • Zwiększenie efektywności działania dostawców poprzez zachowanie zgodności procesów zarządzania z procesami używanymi przez ich zleceniodawców (OEM)

  UGS Velocity Series

  Kompleksowy pakiet modułowych zintegrowanych rozwiązań zaspokajających potrzeby w zakresie zarządzania cyklem życia produktów  (PLM) w sektorze przedsiębiorstw średniej wielkości – UGS Velocity Series – składa się  z rodziny prekonfigurowanych programów do projektowania, analizy i zarządzania danymi. Wykorzystuje sprawdzone rozwiązania stosowane w branży, zapewniając prostotę obsługi i łatwość wdrożenia. Jak deklaruje UGS Corp., przedsiębiorstwa produkcyjne średniej wielkości mogą wykorzystać UGS Velocity Series do przekształcenia procesu rozwoju produktów z zachowaniem niskich kosztów utrzymania. Wszystkie produkty UGS Velocity Series są w pełni skalowalne i umożliwiają skompletowanie pełnego pakietu rozwiązań PLM należących do portfolio UGS.

  Każdy moduł wchodzący w skład UGS Velocity Series wyposażony jest w intuicyjny interfejs użytkownika, zapewniający skrócenie szkolenia, dostęp do procesów produkcyjnych i szybkie wdrożenie. Wszystkie aplikacje pracują na platformie Microsoft Windows, co ułatwia integrację w ramach istniejącej struktury IT.

  UGS Velocity Series można nabyć osobno lub w postaci zintegrowanego pakietu z możliwością rozbudowy do pełnego zestawu rozwiązań PLM. Zestaw jest w pełni elastyczny; oferuje gotową ścieżkę rozwoju zaawansowanych opcji w miarę zwiększania się potrzeb biznesowych i organizacyjnych. Rozwiązanie zapewnia przedsiębiorstwom średniej wielkości punkt wyjścia do kompleksowej strategii PLM przy niskich kosztach utrzymania i dużej opłacalności inwestycji.

  UGS Velocity Series wydaje się dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości lub zorganizowanych grup roboczych, działających w ramach większych korporacji.

  Na UGS Velocity Series składają się:

  Teamcenter® Express – prekonfigurowane rozwiązanie do zarządzania danymi o produkcie w ramach pracy grupowej

  Solid Edge® – ukierunkowane na łatwość projektowania, zaawansowane oprogramowanie 3D CAD

  Femap® – aplikacja do analiz inżynierskich za pomocą metody elementów skończonych, zintegrowana z Nastran

  Teamcenter Express

  To prekonfigurowane, proste do wdrożenia i obsługi rozwiązanie do zarządzania danymi o produkcie jest punktem wyjścia dla rozbudowanej platformy Teamcenter. Wspomaga proces zarządzania projektem w działach inżynieryjnych, zwiększając szybkość, wydajność i jakość procesu opracowywania produktu, od koncepcji po skierowanie go do produkcji.

  W przedsiębiorstwach średniej wielkości Teamcenter Express pomaga przekształcić proces innowacji poprzez zastosowanie prekonfigurowanych, sprawdzonych rozwiązań w codziennych zadaniach inżynieryjnych, przy niskim, całkowitym koszcie utrzymania. Łatwo go wdrożyć i obsługiwać. Został zaprojektowany w typowej architekturze baz danych (wykorzystywanie danych w skoordynowanych procesach tworzenia produktów oraz ich modyfikacji – ECO*).

  Otwarte narzędzia programistyczne zostały stworzone do promowania standaryzacji i wymienności funkcji w ramach rynku systemów PLM. W tym celu zaprojektowano Teamcenter Express, który oferuje wymianę i wizualizację danych za pośrednictwem plików PCF, łącznie z zyskującym coraz większą popularność standardem wizualizacji 3D pod nazwą JT. Teamcenter Express może być integrowany z różnymi systemami CAD, działając w oparciu o wspólną platformę wykorzystując standardowe procesy i narzędzia, łącznie z takimi produktami jak NXTM, Solid Edge, CATIA, SolidWorks oraz Autodesk (wspiera też strategie zmian lub koegzystencji systemów CAD). Teamcenter Express integruje się również z rozwiązaniami ERP Microsoft (Great Plains oraz Axapta), zapewniając niezmienną specyfikację danych materiałowych BOM (Bill of Material – listy części) produktu, od etapu projektowania po produkcję.

  Velocity Series firmy UGS to kompleksowy system PLM pochodzący z jednego źródła, przeznaczony dla środowisk inżynieryjnych działających w przedsiębiorstwach produkcyjnych średniej wielkości, który zapewnia integrację systemów CAD, CAE i PDM.

  Solid Edge

  Solid Edge to rozbudowane oprogramowanie 3D CAD. Zapewnia przedsiębiorstwom produkcyjnym wprowadzanie udoskonaleń, z zachowaniem konkurencyjności dzięki redukcji kosztów i zwiększeniu zysków. Oferowane przez Solid Edge narzędzia do modelowania i tworzenia złożeń umożliwiają zespołom inżynierów sprawne opracowywanie produktów, od pojedynczych części po rozbudowane podzespoły składające się z tysięc

  INTERFEJS Teamcenter Express – Wizualizacja produktu oraz Edytor Struktury Produktu (PSE)

  komponentów. Specjalnie dobrane komendy i struktura organizacji pracy to wynik wielu lat opracowań. Projektowanie, weryfikowanie i modyfikowanie komponentów produktu zapewnia precyzyjne ich dopasowanie.

  Femap

  Femap to przystępny dla użytkownika system do analiz inżynierskich FEA. Zawiera wyśmienity Pre- i Postprocesor do przygotowywania i weryfikacji wyników analiz prowadzonych za pomocą np. solvera NX Nastran. Aplikacja mająca korzenie w wymagającym dużej liczby analiz przemyśle kosmicznym, zaimplementowana w środowisku Windows tworzy rozbudowane rozwiązanie pre/post/solver, spełniające potrzeby wielu branż, ułatwiające rozwiązywanie najtrudniejszych problemów. Femap przeznaczona jest zarówno dla ekspertów, jak i okazjonalnych użytkowników.

  Cechy Femap:

  • Modelowanie skończonych elementów z możliwością symulowania działania złożonych  systemów inżynieryjnych
  • Doskonała integracja z Nastran
  • Współpraca z innymi systemami, m.in. zaawansowanymi rozwiązaniami analitycznymi
  • Narzędzia dostosowywania systemu do własnych potrzeb (Program Files, VB) oraz automatyzacji często powtarzających się zadań analitycznych

   PRZYKŁAD ANALIZY mechanizmu miksera stworzonego w Solid Edge przeprowadzonej za pomocą Femap

  • Prosta obsługa z zachowaniem pełnych możliwości rozbudowanego rozwiązania symulacyjnego
  • Opcja przejścia od dołączonego do Solid Edge Femap Express do pełnego systemu Femap

  Femap jest uznawany za wiodący, niezależny od CAD i działający w środowisku Windows, system CAE w zaawansowanych zadaniach inżynieryjnych. Zapewnia inżynierom i analitykom przeprowadzanie analiz FEA i realizowanie nawet najtrudniejszych zadań prosto, precyzyjnie i stosunkowo tanio.

  Korzyści z wykorzystania UGS Velocity Series

  Mniejsze przedsiębiorstwa powinny czerpaćkorzyści ze stosowania systemów PLM. Mogą zacząć od aplikacji PLM rozwiązujących najbardziej dokuczliwe problemy i stopniowo rozwijać swoje możliwości z rosnącymi potrzebami. Ponadto wybierając rozwiązanie PLM, otwarte i skalowalne, nie ponoszą ryzyka utraty zainwestowanych środków.

  PRZYKŁADOWE produkty stworzone w Solid Edge

  UGS Velocity Series to część kompleksowego portfolio UGS PLM, które zwiększa możliwości zespołów projektowych. Wartość pakietu zależy od możliwości skalowania oraz udostępnienia odpowiedniego oprogramowania właściwym ludziom, którzy potrafią wykorzystać pracę o wiele szerszego zespołu projektowego, z zachowaniem integralności danych.

  Solidne, prekonfigurowane, sprawdzone rozwiązania stanowią przełom w dziedzinie prostoty wdrożenia, szkolenia i przydatności, zarówno z punktu widzenia ekspertów, jak i okazjonalnych użytkowników, a wszystko to za rozsądną cenę. UGS Velocity Series zapewnia realizacje wszystkich potrzeb w łańcuchu dostaw, od wyspecjalizowanych dostawców OEM po dużych dostawców, przy pełnym wsparciu UGS.