Odpowiedzialność dużych korporacji za światową gospodarkę

  Pomóżmy biednym krajom, aby mogły pomóc samym sobie

  Ostatnie koncerty Live 8 i spotkanie krajów Grupy G8 w Gleneagles w Szkocji zwróciły ponownie uwagę światowej opinii na trudne położenie krajów afrykańskich.

  Liczby są wstrząsające: 30 000 dzieci umiera każdego dnia z powodu budzącej grozę kombinacji nędzy, niedożywienia i chorób, którym można zapobiec; 27 milionów ludzi jest zarażonych wirusem HIV/AIDS (z łącznej liczby 40 milionów zarażonych na całym świecie); dochód na głowę mieszkańca w krajach afrykańskich leżących na południe od Sahary jest niższy niż 750 dolarów na rok.

  Przemysł rozrywkowy z powodzeniem zwraca uwagę opinii światowej na problemy tego kontynentu. A co ze społecznością biznesową? Niektóre korporacje globalne wspierają ten cel milionami dolarów. Jednakże potężna skala nędzy i przeświadczenie, że nie można tego zmienić powodują, że nawet firmy mające najlepsze intencje poddają się, ponieważ nie wiedzą, od czego zacząć.

  A oto odpowiedź. Zacząć na małą skalę. Rób to, na czym się znasz i rób to dobrze. Zidentyfikuj pojedynczą potrzebę, którą jesteś w stanie zaspokoić, i idź tą drogą, nawet jeżeli musisz zaakceptować fakt, że twoja firma nie może rozwiązać wszystkich problemów Afryki.

  SolidWorks jest firmą produkującą oprogramowanie, której ekspertyzy znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów towarzyszących projektowaniu wyrobów. Kiedy prezydent Paul Kagame odwiedził nasze biura, podjęliśmy decyzję o podarowaniu oprogramowania, przeprowadzeniu szkoleń i wykonaniu ekspertyz, mających pomóc w odbudowie infrastruktury Ruandy.

  Ruanda jest jednym z najgęściej zaludnionych krajów w Afryce. Jej mieszkańcy ciężko walczą, usiłując wyżyć za mniej niż 180 dolarów rocznie w warunkach gospodarki naturalnej. Średnia długość życia to tylko 39 lat, a 95 procent obywateli stolicy Ruandy nie ma bieżącej wody lub elektryczności; instalacje sanitarne są luksusem, dostępnym jedynie dla wybranych.

  Prezydent Kagame przedstawił swoją wizję przekształcenia zniszczonego przez wojny i zubożałego kraju w rozwijające się państwo, zdolne do przeżycia o własnych siłach. Rozwinięcie programu powszechnej edukacji, który wdrożył Mahatma Gandhi w Indiach po drugiej wojnie światowej i który dał temu krajowi ogromny impuls rozwojowy, pomogłoby Ruandzie lepiej walczyć z nędzą, zmniejszyć liczbę zachorowań, którym można by zapobiec, oraz stymulować rozwój gospodarczy.

  Wizyta prezydenta Kagame zmobilizowała nas do wsparcia tego programu w najlepszy możliwy dla nas sposób. Podarowaliśmy oprogramowanie i umożliwiliśmy szkolenie uczniów szkół średnich i studentów uniwersytetów Ruandy, aby nabyli kluczowe umiejętności, których potrzebują do stworzenia perspektyw lepszego życia dla każdego.

  Będziemy rozwijać i rozszerzać inżynierskie programy nauczania Narodowego Uniwersytetu Ruandy, Instytutu Nauki Technologii i Zarządzania Kigali oraz Szkoły wyższej École Technologique Officiel (ETO) Gitarama. Będziemy także prowadzić szkolenie zawodowe inżynierów w zakresie projektowania systemów wodociągów i odprowadzania ścieków dla obszarów miejskich i wiejskich oraz w zakresie budowy dróg łączących ze sobą społeczności. Wdrożymy lokalne programy tworzenia oprogramowania inżynierskiego dostępnego dla większej liczby osób, aby popierać ich kreatywność w taki sposób, aby w rezultacie były w stanie zaprojektować wszystko, począwszy od komputerów, poprzez meble, skończywszy na nowych budynkach szkolnych.

  Zapraszamy środowiska biznesowe do podjęcia wyzwania i do pomocy krajom takim jak Ruanda, aby one mogły pomóc sobie same. Każda firma ma możliwość działania nie w ramach korporacji, nawet nie w imieniu wszystkich członków, ale jako jednostki ludzkie. Każda firma ma jakieś zasoby, chociażby te najmniejsze.

  Zacznij od małych rzeczy. Zacznij teraz. Dla naszej przyszłości.