NX5 w Warszawie

12 kwietnia 2007 roku odbyło się III seminarium UGS, poświęcone najnowszej wersji oprogramowania Unigraphics NX

Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku organizatorom – firmie UGS sp. z o.o. – udało się przyciągnąć liczne grono osób pracujących na codzień z oprogramowaniem serii NX. Poziom merytoryczny konferencji, podobnie jak podczas poprzednich edycji, gwarantował dużą ilość ciekawych – i co najważniejsze – praktycznych informacji.

JAK ZWYKLE podczas seminariów UGS, możliwości nowego NX mogliśmy podziwiać na żywo…

Część oficjalną – najważniejsze dane na temat firmy UGS – przedstawili Marek Wajda i Ryszard Ostrowski. Kolejne sesje, obejmujące modelowanie (design, styling, drafting), symulacje (CEA), wytwarzanie (CAM), pozwoliły na w miarę dokładne zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w środowisku najnowszej wersji NX.

Wersja NX5 wydaje się być przełomowym krokiem w rozwoju oprogramowania Unigraphics. Zmiany w niej wprowadzone dotyczą wszystkich modułów NX. Są ukierunkowane na zwiększenie produktywności użytkowników systemu, którą zapewnią zmiany dokonane zarówno w interfejsie programu, jak i te związane z nową funkcjonalnością modułów. Użytkownik ma do dyspozycji interfejs blokowy, wspólny dla wszystkich modułów. Poprawiono integrację z systemem Teamcenter. Zapewniono szybki dostęp do części standardowych (Reuse Library). Nowe narzędzia pozwolą na szybsze modelowanie powierzchniowe, poprawiono funkcjonalność krzywych i powierzchni swobodnych. Zapewniono szybszą obsługę dużych złożeń (dzięki technologii przejętej z Teamcenter Visualization). Użytkowników projektujących rozwinięcia z blach ucieszy możliwość bezpośredniego eksportu do maszyny zarysu krzywych rozłożonego elementu (moduł Sheet Metal).

Jeśli chodzi o symulacje, poprawiono m.in. wydajność narzędzi do generacji siatki elementów skończonych. Zapewniono także nowe typy analiz dostępne w Nastranie, a także migrację danych CAE z Ideas do NX5. I dodano możliwość analizy materiałów anizotropowych (laminatów). Dużo korzystnych zmian zauważą projektanci narzędzi; wystarczy wspomnieć o nowym Project Template Configuration, o nowych mechanizmach analizy kolizji, czy możliwości dokonywania analizy rozformowanych części.

Osobna kwetsia to usprawnienia w obszarze CAM, a wśród nich: nowe sposoby definicji ruchów nietnących, nowe strategie wykańczające, czy strategia 5-cio osiowa Variable Axis Zlevel. Wszystkie zmiany postaramy się sukcesywnie przybliżać na naszych łamach.