Nowocześnie w Sulejowie

    Zgodnie z tradycją, kolejny raz to właśnie KOLTECH i IBM Polska zorganizowały „Ogólnopolski Kongres PLM”. Do udziału zaproszono przedstawicieli przemysłu, firm partnerskich i środowisk akademickich

    W stylowych wnętrzach Zameczku w Sulejowie pod Piotrkowem Trybunalskim, w dniach 6-7 kwietnia br. miało miejsce ogólnopolskie spotkanie tych, dla których PLM nie pozostaje bez znaczenia. Dyskutowano nad nowymi trendami w zakresie zarządzania innowacyjnością przedsiębiorstw, była okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami systemów PLM. Dwa dni kongresu podzielono na cztery bloki tematyczne. Na pierwszy z nich, zatytułowany „Nowoczesne przedsiębiorstwo”, składały się prezentacje dotyczące koncepcji nowoczesnego przedsiębiorstwa, rozwoju używanych technologii, narzędzi integracji i współpracy między przemysłem a uczelniami. Drugi, „Nowoczesne technologie zarządzania”, wskazywał kolejno na korzyści wynikające ze stosowania systemów PLM w przedsiębiorstwie, przedstawiał porównanie ERP i PLM, poruszał problematykę zarządzania innowacyjnością.

    Drugiego dnia mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji poświęconych nowoczesnym metodom wytwarzania, w tym symulacjom procesów technologicznych (CAM), roli i miejscu wzornictwa przemysłowego w środowisku PLM, nowoczesnym metodom druku 3D (Rapid Prototyping), czy wreszcie zagadnieniom optymalizacji produkcji. Na sam koniec pozostawiono – bodaj czy nie jedną z najistotniejszych kwestii – planowanie inwestycji. Współorganizatorzy Kongresu – przedstawiciele IBM – zaprezentowali nowe dostępne możliwości finansowania inwestycji, a także korzyści wynikające z modernizacji systemu zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem. Na samym końcu przedstawiono wyjątkowo atrakcyjną ofertę zakupu systemów PLM – tylko dla uczestników Kongresu.

    W prezentacjach, poza organizatorami, udział miały Kuźnia Polska, Pratt&Whitney, Goodrich, Car Technology, a także Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Wzornictwa.

    Wydaje się, że formuła Kongresu zdążyła się przyjąć i spełnia oczekiwania uczestników. Następne spotkanie… już za rok.