Nanokompozyty dla optoelektroniki

  W produkcji wysokowydajnych, energooszczednych źródeł światła mogą być użyteczne nanokompozyty metalu i półprzewodnika. Mogą one również pozwolić na wytwarzanie wydajnych izolatorów optycznych stosowanych w telekomunikacji i w laserach. Nad takimi materiałami pracuje dr Jan Suffczyński z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego projekt będzie finansowany ze środków programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Badania prowadzone przez dra Suffczyńskiego dotyczą kryształów półprzewodnikowych. Dzięki specjalnej metodzie produkcji, w ich objętości zawarto kryształy metaliczne o rozmiarach od kilku do kilkudziesięciu nanometrów. Nanokompozyty takie były dotąd mało badane, szczególnie stosowanymi przez naukowca metodami optycznymi.

  “Nanokryształy metaliczne w krysztale półprzewodnikowym, np. klastery bogate w żelazo w azotku galu, wykazują strukturę krystaliczną materiału podstawowego oraz – co istotne – wysoką temperaturę uporządkowania magnetycznego” – tłumaczy naukowiec.

  W swoich badaniach wykorzystuje nowoczesne techniki pomiarowe. Należą do nich metody mikroskopowe o wysokiej (poniżej pół mikrometra) rozdzielczości przestrzennej oraz korelacyjne o wysokiej rozdzielczości czasowej. Próbki, które bada dr Suffczyński zostały wyprodukowane przez współpracowników z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu J. Keplera w Linzu, w Austrii.

  “W perspektywie zastosowań najbardziej interesujące wydają się efekty magnetooptyczne i plazmoniczne wynikające z obecności nanokryształów metalicznych w półprzewodniku” – mówi naukowiec. Jak wyjaśnia, chodzi tu m.in. o efekty użyteczne w produkcji izolatorów optycznych (urządzeń, które przepuszczają światło tylko w jedna stronę) oraz wydajnych, a zarazem oszczędnych źródeł światła białego.

  W pierwszej edycji programu “Lider” zainicjowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrano 23 spośród 202 zgłoszonych wniosków. Laureaci wykazali, że są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy badawczej wraz z utworzonymi przez siebie zespołem nad projektem, który znajdzie zastosowanie w praktyce. Na jego realizację każdy z nich otrzyma nawet do 1 mln zł.