Co nas czeka w SolidWorks 2011?

Jak co roku, tak i tym razem, na Solidworks World zaprezentowano nowości jakie mają szansę pojawić się w nowej wersji oprogramowania – SolidWorks 2011.

W tym roku uczestnicy mieli szanse oglądać prezentację nowych technologii dwukrotnie. Najpierw została zaprezentowana technologia SolidWorks Cloud, następnie, podczas sesji głównej, nowe funkcje oprogramowania jakie zobaczymy pod koniec tego roku. Tegoroczna prezentacja nowości nawiązywała do tradycyjnego “komediowego” charakteru jaki serwowano uczestnikom SolidWorks World. Znów było śmiesznie i efektownie.

Niezawodność i wydajność

Zgodnie z SolidWorks, 50% ogólnego nakładu pracy związanego z SolidWorks 2011 zostało przeznaczone na zwiększenie niezawodności i wydajności oprogramowania. Korporacja skupiła się na rozwiązywaniu codziennych problemów, z jakimi boryka się użytkownik, starając się aby sukcesy nie pociągały za sobą negatywnych skutków w innych obszarach użytkowania.

Poprawiono również zarządzanie pamięcią. Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami, wykorzystanie pamięci było o 460 MB mniejsze niż w aktualnej wersji.

Wycięcie/wyciągnięcie przez obrót do powierzchni

Łatwo się domyślić, że chodzi o nowy status końca dla operacji obrotu. Zaprezentowano jak działa ta funkcja dla dodania, ale będzie dostępna prawdopodobnie dla obydwu operacji.

Defeature (polskie tłumaczenie jeszcze nie znane)

Narzędzie to pozwala zamienić złożenia z dużą ilością komponentów wewnętrznych na części. Może nie brzmi to zbyt rewolucyjnie, ale funkcjonalność tej operacji leży w jej opcjach. Można w zaawansowany sposób filtrować komponenty jakie mają zostać usunięte, ustawiając ich fizyczny rozmiar w Menedżerze operacji. Co dzięki temu tak naprawdę zyskujemy? Bardzo szybko można komponent uprościć, aby reprezentował tylko zewnętrzne kształty złożenia, bez szczegółów wewnętrznych, żeby przykładowo opublikować go w 3D Content Central. Najciekawsze jest to, ze w każdym momencie możemy edytować taką operację, zmieniając wykluczone elementy.

Więcej opcji Wyglądów i lepsza integracja z PhotoView 360

Biorąc pod uwagę, że PhotoWorks zostanie wycofany w SolidWorks 2011, Wyglądy otrzymały kilka dodatkowych ustawień, których funkcjonalność jest podobna do tych znanych z PhotoWorks. Użytkownik ma teraz większą kontrolę nad Wyglądem oraz może przywołać okno podglądu PV360 bezpośrednio w SolidWorks. Umożliwi to użytkownikowi szybko ocenić na renderingu z PV360 efekty ustawień wprowadzanych w SolidWorks. Wcześniej nie było to możliwe, konieczne było uruchomienie PhotoView oddzielnie. Ogłoszono też wzrost integracji obydwu aplikacji oraż możliwość renderowania ruchu w PV360.

Uproszczenia w Simulation

Korzystając z narzędzi uproszczenia, możliwe będzie teraz wybranie przekroju modelu i przeprowadzenia na tym wydzielonym obszarze symulacji MES. Zaoszczędzi to sporo czasu, skracając czas potrzebny do wykonania obliczeń. Wyniki takiej analizy można następnie przenieść bezpośrednio na model 3D.

Usprawnione wstawianie wymiarów modelu w rysunkach

Podczas wstawiania widoków do rysunku, wymiary są rozmieszczane w dużo bardziej inteligentny sposób, dzięki czemu użytkownik nie musi przenosić ich ręcznie. “Inteligencja” ta ma być konfigurowalna, jednak nie zaprezentowano dokładnie w jaki sposób, oraz jak ona działa.

Rozmieszczanie wymiarów

Ustawianie położenia oraz wzajemnych odstępów w przypadku wielu wymiarów zostało uproszczone. w palecie wymiarów pojawiły się nowe narzędzia pozwalające na ich rozmieszczanie.

Dwa rodzaje jednostek w Tabeli otworów

Tworząc Tabelę otworów w rysunku, użytkownik może wyświetlić wymiary w dwóch jednostkach, nie tylko podstawowych jak to miało miejsce dotychczas.

Integracja Design Checkera z Enterprise PDM

W wersji 2011 Design Checker został w pełni zintegrowany z EPDM i może być teraz uwzględniony w projektowanym toku prac jako jeden z etapów, np. w procesie zatwierdzania.

Operacje złożenia: Wycięcie po ścieżce

Możliwe jest dodanie teraz operacji Wycięcia po ścieżce na poziomie złożenia. Jako operacja złożenia, nie modyfikuje ona części i istnieje tylko w złożeniu.

Operacje złożenia: Sfazowania i Zaokrąglenia

Możliwe jest też dodanie operacji Sfazowania i Zaokrąglenia na poziomie złożenia. Podobnie jak w przypadku Wycięcia po ścieżce, operacja istnieje tylko na poziomie złożenia.

Operacje złożenia: “Nowa” operacja Ścieg spoiny w złożeniach

Stara operacja Ścieg spoiny nie była zintegrowana z Menedżerem operacji, wyświetlając oddzielne okno służące do konfiguracji. Dodatkowo, utworzone w ten sposób spoiny musiały być zapisane jako oddzielne pliki, bez możliwości “wirtualizacji”. W SolidWorks 2011 funkcjonalność tej operacji uległa znaczącym zmianom. Zachowuje się ona podobnie jak spoina pachwinowa w części wieloobiektowej – jest wirtualna i ma swój własny folder w Drzewie operacji. Ścieg spoiny posiada też pełną funkcjonalność tworzenia adnotacji ściegu spoiny w rysunkach.

Tabela spoin w rysunkach

Tabela spoin utworzonych w Złożeniu może być teraz wstawiona do Rysunku.

Routing: Przerwy spawalnicze

Część Routingu odpowiedzialna za instalacje rurowe, wspiera teraz przerwy spawalnicze. Można je bardzo łatwo dodać podczas projektowana trasy i oczywiście jej długość zostanie automatycznie przeliczona.

Nowy rodzaj kamery: Walk through

Nowy typ kamery pozwala użytkownikowi na “spacer” po modelu. Możliwe będzie nawet dodanie obrazka, który imitował by osobę, która nas prowadzi. Kiedy kamera jest aktywna, użytkownik ma dostęp do specjalnego interfejsu u dołu ekranu, udostępniającego funkcje pozwalające na nawigację po złożeniu

Blokada operacji

W SolidWorks 2011 pojawi się możliwość blokowania przebudowy operacji. Umieszczając taką “blokującą operację”, wszystkie znajdujące się powyżej nie będą przebudowywane! Przy skomplikowanych elementach, albo podczas pracy z powierzchniami ta funkcja może znacząco skrócić czas przebudowy.