Najnowsze rozwiązania Autodesk 2010 dla przemysłu podkreślają siłę cyfrowego prototypowania

Pod koniec marca br. w nowej siedzibie firmy Autodesk znajdującej się przy ul. Wołoskiej 9 w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe dotyczące nowej linii rozwiązań Autodesk 2010 dla przesmysłu. Podczas spotkania zaprezentowano udoskonalenia rozwiązań z rodziny Autodesk Inventor, pozwalające na lepsze wykorzystanie cyfrowego prototypowania w procesie tworzenia produktów.

Nowa linia produktów dla przemysłu, oznaczona „2010”, zawiera: Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Alias, Autodesk Moldflow, Autodesk Navisworks, Autodesk Showcase, Autodesk 3ds Max Design oraz Autodesk Vault – czołowe aplikacje stanowiące rozwiązania do tworzenia cyfrowych prototypów. Wersje 2010 oferują więcej funkcji w obszarze projektowania, wizualizacji i symulacji oraz bliższą współpracę z innymi aplikacjami Autodesk oraz innymi narzędziami CAD.

Autodesk Inventor 2010

Linia produktowa Autodesk Inventor 2010 oferuje rozszerzoną funkcjonalność oraz produktywność projektowania 3D, symulacji, tworzenia części z tworzyw sztucznych oraz wymiany danych.

Nowe możliwości wspomniane poniżej opisują funkcje programów Autodesk Inventor, Autodesk Inventor Suite, Autodesk Inventor Automation Pro, AutoCAD Inventor Professional Suite, AutoCAD Inventor Routed Systems Suite i AutoCAD Inventor Simulation Suite.

Projektowanie części z tworzyw sztucznych

 • Autodesk Inventor 2010 oferuje projektantom narzędzia, które są im niezbędne do zwiększenia produktywności i konkurencyjności. Praca z częściami wielobryłowymi, wyspecjalizowane funkcje dotyczące tworzyw sztucznych, oparte na regułach zaokrąglenia oraz import i automatyczne powiązanie z geometrią zewnętrzną programów Autodesk Alias dają użytkownikom programu Inventor 2010 narzędzia do projektowania skomplikowanych części bez potrzeby budowanie skomplikowanej geometrii lub wprowadzania etapów pośrednich.
 • Nowa aplikacja z linii produktowej Autodesk Inventor to Autodesk Inventor Tooling (zawarty w pakiecie Autodesk Inventor Professional), do projektowania skomplikowanych formowanych form wtryskowych. Program zawiera zautomatyzowane narzędzia, które wykorzystują cyfrowe prototypowanie do szybkiego tworzenia i oceny kompletnych projektów form, pomagając zmniejszyć liczbę błędów i zwiększyć funkcjonalność formy.

Symulacja i projektowanie układu

 • Nowe elementy Sketch Blocks w programie Inventor 2010 umożliwiają logiczne oddanie charakterystyki zarówno sztywnych, jak i poruszających się ciał, które można łączyć w modele kinematyczne 2D w celu szczegółowych analiz ruchu w różnych mechanizmach. Inventor Sketch Blocks można wykorzystać do zbudowania zespołu w oparciu o modele bazujące na szkicach.
 • Inventor 2010 oferuje rozszerzone, zintegrowane środowisko symulacyjne do analizy ruchu oraz analzy wytrzymałościowej części i zespołów. Analiza modalna, parametryczna oraz optymalizacja znacznie ułatwiają przeprowadzenie badań wariantowych, w celu wybrania najlepszej opcji projektowej, a następnie wykorzystania geometrii wynikowej z powrotem w modelu zespołu.

Interoperacyjność i wymiana danych

 • Nowa opcja Shrinkwrap oferuje użytkownikom nowy poziom kontroli nad upraszczaniem dużych zespołów. Użytkownicy mogą szybko skonwertować zespół na pojedynczy model części lub powierzchni do wykorzystania, jako substytut zespołu lub w celu ochrony własności intelektualnej przy współdzieleniu modeli ze stronami trzecimi.
 • Rozszerzone środowisko AEC Exchange upraszcza wymianę danych w celu ich wykorzystania w projekcie budowlanym. Oferując obsługę nowych plików Autodesk Package (.adsk) oraz narzędzia Shrinkwrap, AEC Exchange umożliwia użytkownikom publikację plików z danymi wraz z uproszczoną prezentacją 3D oraz inteligentnymi punktami łączenia do wykorzystania w modelach budowlanych, tworzonych przy pomocy oprogramowania Revit MEP i Revit Architecture.
 • Oprogramowanie Inventor 2010 oferuje nowe translatory dla CATIA® V5 R6 – R18 oraz rozszerzone wsparcie JT® w zakresie odczytu i zapisu plików JT.

Funkcjonalność i produktywność

 • Nowy, zadaniowy interfejs użytkownika zwiększa funkcjonalność i produktywność. Oprogramowanie Inventor 2010 zawiera również wiele usprawnień, o które prosili użytkownicy, takich jak definiowane przez użytkowników: foldery przeglądarki, układy współrzędnych, zakładki dokumentów, funkcję auto zapisu i wiele innych.
 • Wersja ta zawiera nowe narzędzia do projektowania konstrukcji bachowych, które upraszczają tworzenie elementów giętych, kołnierzy opartych na przejściach takich elementów jak np. z kwadratu do okręgu. Oferuje również funkcje rozwinęcia i zwinięcia częściowego (Unfold i Refold), co ułatwia definiowanie elementów.
 • Funkcje modułu Drawing Manager obejmują Aligned Section Views, wyświetlanie podwójnych jednostek oraz nowe narzędzie Arrange Dimensions.
 • Oprogramowanie Inventor 2010 zawiera wiele rozszerzeń, zaprojektowanych w celu zredukowania kosztów: biblioteki elementów przechowywane lokalnie (nie wymagają instalacji SQL/IIS ); dynamiczne licencje sieciowe oraz dodatkowe pakiety językowe (dostępne wyłącznie w niektórych regionach).

Razem z oprogramowaniem Inventor, Autodesk wprowadza nowe aplikacje do tworzenia cyfrowych prototypów, które wspierają i upraszczają prace projektowe, inżynieryjne, produkcyjne oraz zadania marketingowe. Są to, m.in.:

AutoCAD Mechanical: Wyposażony w większą liczbę inteligentnych funkcji kreślarskich do automatyzacji popularnych zadań projektowych, AutoCAD Mechanical oferuje konstruktorom-mechanikom większą produktywność. Nowe funkcje obejmują uproszczone środowisko projektowe oraz rozszerzenia dotyczące specyfikacji materiałowej, co pomaga osiągnąć spójne efekty na linii produkcyjnej.

AutoCAD Electrical: Stworzony specjalnie w celu przyspieszenia budowy elektrycznych systemów sterowania, AutoCAD Electrical oferuje uproszczone środowisko projektowe oraz nową bibliotekę symboli „one-line”, by pomóc inżynierom automatykom zwiększyć produktywność. Rozszerzenia wprowadzone do narzędzia Circuit Builder pozwalają projektantom analizować efektywność energetyczną obwodów i podejmować bardziej „ekologiczne” decyzje.

Rodzina produktów Autodesk Alias: Oprogramowanie Autodesk Alias 2010 do projektowania w zakresie wzornictwa przemysłowego po raz pierwszy dostępne jest również dla platformy Macintosh., Nowa rodzina produktów koncentruje się na szczególnych potrzebach i wymogach, co do przepływu pracy między następującymi trzema grupami użytkowników: twórczych specjalistów, modelarzy cyfrowych oraz konstruktorów samochodów/środków transportu. Nowe i ulepszone funkcje obniżają barierę adaptacji i pomagają zwiększyć produktywność i jakość produktów. Alias oferuje szybką i wysokiej jakości integrację oraz wymianę danych z programem Autodesk Inventor i programami CAD firmy trzecich.

Autodesk Showcase: Wyposażone w zintegrowane funkcje raytracingu, oprogramowanie do wizualizacji projektów w wersji 2010 umożliwia zespołom konstrukcyjnym i marketingowym błyskawiczne i efektywne tworzenie wiernych, fotorealistycznych obrazów na podstawie danych 3D CAD w celu przekazania formy projektu oraz zbudowania kontekstu środowiskowego, niezbędnego do promowania marki.

Autodesk 3ds Max Design: Oprogramowanie 3ds Max Design ułatwia przygotowanie cyfrowych prototypów oraz tworzenie fotorealistycznych obrazów projektowych. Okno podglądu o jakości renderingu w wersji 2010 usprawnia proces twórczy, umożliwiając użytkownikom szybszą iterację i badanie wielu wariantów projektowych.

Autodesk Vault: Linia produktowa Autodesk Vault oferuje rozbudowane, nowe możliwości zarządzania dokumentami, które pozwalają użytkownikom w prosty sposób zarządzać wersjami projektu i kontrolować, kto i kiedy ma mieć dostęp do danych. Nowe procesy kontroli wersji wbudowane zostały bezpośrednio w oprogramowanie Autodesk Inventor, czego efektem są krótsze cykle i lepsza jakość danych technicznych. Pomaga to również grupom roboczym zachować ciągłą kontrolę nad cyfrowym prototypem, dzięki czemu wydziały projektowe mogą efektywnie tworzyć i współdzielić informacje dotyczące cyfrowego prototypowania.

Autodesk Navisworks: Nowy element rozwiązania Autodesk do tworzenia cyfrowych prototypów – linia produktów Autodesk Navisworks dla sektora produkcyjnego – pomaga rozproszonym zespołom wizualizować, optymalizować i współpracować nad skomplikowanymi projektami. Klienci mogą łączyć duże zespoły, składające się z danych dotyczących maszyn, oprzyrządowania, układu i obiektów od wielu dostawców CAD w celu utworzenia jednego cyfrowego modelu 3D fabryk i zakładów produkcyjnych. Navisworks w sposób rzetelny łączy dane, umożliwiając podgląd całego projektu w czasie rzeczywistym.

Autodesk Moldflow: W wersji 2010 spółka Autodesk uprościła linię produktową Moldflow. Pakiet oprogramowania do symulacji, analizy, optymalizacji i oceny części z tworzyw sztucznych oraz form do ich wytwarzania oferuje nowy zestaw zrównoważonych funkcji, większą wydajność oraz wyższą jakość. Autodesk Moldflow Insight oferuje zaawansowaną, precyzyjną symulację najbardziej złożonych procesów wtryskowych, korzystając z największej na świecie bazy materiałowej tworzyw sztucznych. Autodesk Moldflow Adviser upraszcza symulację procesu formowania wtryskowego z wykorzystaniem tworzyw sztucznych i prowadzi projektantów przez etapy analizy oraz interpretacji, pomagając unikać opóźnień produkcyjnych i kosztownych przeróbek form.

AutoCAD® Mechanical 2010

Oprogramowanie AutoCAD Mechanical 2010 obejmuje nowe funkcje i opcje, zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności przy jednoczesnym zachowaniu istniejących przepływów pracy. Oprogramowanie w większym stopniu pozwala zaoszczędzić czas, zredukować liczbę błędów i ułatwia naukę nowej funkcjonalności przez użytkowników systemów AutoCAD.

Nowości w wersji 2010:

 • Inteligentne funkcje kreślarskie: Wyposażony w coraz bardziej inteligentne funkcje kreślarskie do automatyzacji rutynowych zadań projektowych, AutoCAD Mechanical 2010 oferuje istotny wzrost produktywności i pomaga zaoszczędzić niezliczone godziny czasu projektowego.
 • Uproszczone środowisko projektowe: Oprogramowanie Auto- CAD Mechanical 2010 oferuje uproszczony interfejs użytkownika. Ulubione narzędzia i polecenia, a także nowe funkcje można teraz odnaleźć szybciej i łatwiej, bez szkody dla tych mniej używanych.
 • Specyfikacja materiałowa: Rozszerzenia zawarte w AutoCAD Mechanical 2010 pomagają użytkownikom w szybszym tworzeniu specyfikacji materiałowych (BOM) oraz list części. Funkcja automatycznego pozyskiwania danych BOM z istniejących plików DWG zapewnia oszczędność czasu oraz dokładność danych.
 • Publikacja części: Użytkownicy nie tylko mają dostęp do ponad 750000 standardowych części i funkcji dołączonych do AutoCAD Mechanical, ale mogą również w pełni skorzystać ze swoich gotowych projektów części. Publikacja części oferuje możliwość dodawania nowych rodzin części do biblioteki, co pomaga oszczędzić czas i zachować spójność w ramach całego projektu.

Dostępność produktu zależy od kraju. Szczegółowe informacje oraz opcje zakupu są dostępne pod adresem: www.autodesk.com/purchaseoptions